Abhabbāgamana

Niezdolny do Postępu. "Te istoty, które są zablokowane poprzez ich złe Czyny (kamma), przez ich Skalania (kilesa), poprzez Skutki ich złych czynów (vipāka) lub które są pozbawione wiary, energii i wiedzy, są niezdolne do wkroczenia na właściwą ścieżkę i osiągnięcia doskonałości we właściwych rzeczach. Wszystkie one są nazywane niezdolnymi do postępu" (Pug. 13).

Według komentarzy złe czyny oznaczają pięć odrażających Czynów z Natychmiastowym efektem (ānantarika-kamma), podczas gdy skalania odnoszą się do Złych Poglądów o Niezmiennym [lub Stałym] przeznaczeniu (niyata-micchādit.t.hi, patrz dit.t.hi).

POWRÓT