Abhisamācārika-sīla

Moralność składająca się z Dobrego Postępowania, odnosi się do zewnętrznych obowiązków mnicha takich, jak względem jego przełożonych itp.

Abhisamācārika-sīla jest określeniem na moralne zasady odmienne od tych ośmiu, które kończą się Właściwym Zarobkowaniem (czyli cztery rodzaje Właściwej Mowy, trzy rodzaje Właściwego Działania i Właściwe Zarobkowanie, które są wymieniane w Ośmiorakiej Ścieżce) (Vis.M.I, patrz sacca IV, 3-5). ”Niemożliwe jest, o mnisi, aby bez wypełnienia prawa dobrego zachowania mnich mógł wypełnić zasadę prawdziwie czystego postępowania" (A.V, 21). Porównaj ādibrahmacariyaka-sīla.

POWRÓT