Acinteyya

dosł. To, co jest niemożliwe lub o czym nie powinno się myśleć, Niewyobrażalne, Niepojmowalne, Nieprzeniknione, to, co przekracza granice myślenia i dlatego nad czym nie powinno się rozmyślać. Cztery niepojmowalne (rzeczy) to:

  • Sfera Buddhy (buddha-visaya),
  • Wchłonięcia medytacyjnego (jhāna-visaya),
  • Rezultat Kammy (kamma-vipāka) i
  • Rozmyślanie nad Światem (loka-cintā) a zwłaszcza nad jego początkiem (patrz A.IV,77).

"Dlatego Mnisi nie rozmyślajcie nad światem, nad tym, czy jest on wieczny, czy tymczasowy, ograniczony czy nieskończony …. Takie rozmyślanie Mnisi jest bezcelowe, nie ma nic wspólnego z prawdziwie czystym postępowaniem (patrz ādibrahmacariyaka-sīla), nie prowadzi do niechęci, braku przywiązania, wygaśnięcia, ani do pokoju, pełnego zrozumienia, oświecenia, Nibbāny itp." (S.LVI,41).

POWRÓT