Akuppa-dhamma

Niewzruszony Stan, jest stanem kogoś, kto osiągnął pełne mistrzostwo we Wchłonięciach (jhāna). W Pug. 4 jest powiedziane:

”Kim jest niewzruszony? Jeżeli osoba uzyskuje medytacyjne osiągnięcie Sfery subtelnej Materii i Niematerialnej Sfery (rūpāvacara-arūpāvacara) i uzyskuje je na życzenie, bez trudności czy wysiłku, niezależnie od miejsca, przedmiotu i długości trwania oraz wkracza w nie i wyłania się z niego bez wysiłku, wtedy niemożliwym jest, by w takiej osobie te osiągnięcia zostały poruszone poprzez zaniedbanie. Taka osoba jest nazywana niewzruszoną.”

POWRÓT