Akusala

Szkodliwe, są to wszystkie te Karmiczne Zamiary (kamma-cetanā, patrz cetanā), świadomość i z nimi związane mentalne składniki, które są stowarzyszone z Chciwością (lobha), Nienawiścią (dosa) lub jedynie Złudzeniami (moha). Wszystkie te zjawiska są przyczynami niepomyślnych rezultatów karmicznych oraz zawierają nasiona nieszczęśliwego przeznaczenia lub odrodzenia. Porównaj karma, pat.iccasamuppāda (1), Tabela II.

POWRÓT