KOSZE | ALFABETYCZNIE | TEMAT | PORÓWNANIE | NAZWA


A

Abhayarājakumāra Sutta (MN.058 - Mowa do księcia Abhaya) - Varapanyo | Siristru - Nigaṇṭha Nātaputta - przywódca zakonu Dżinistów - naucza księcia Abhayę "pytania o dwóch rogach", dzięki któremu będzie on mógł obalić doktrynę Buddhy. Buddha unika jednak zawartego w pytaniu dylematu i wyjaśnia, jakie wypowiedzi mogłoby i nie mogłyby być jego autorstwa.

Acchariyābbhuta Sutta (MN.123 - Mowa o cudownym i niebywałym) - Varapanyo - W towarzystwie zgromadzonych mnichów Czcigodny Ānanda opowiada o cudownych zdarzeniach, jakie poprzedzały oraz towarzyszyły narodzinom przyszłego Buddhy.

Addhānapariññā Sutta (SN.54.19 – Mowa o pojmowaniu obranego kursu) - Jagodziński - Opis kolejnych osiągnięć jakie powstają w kimś kto doskonali i praktykuje koncentrację dzięki uważności oddechu.

Aggivaccha Sutta (MN.072 - Mowa do Vaccha o ogniu) - Varapanyo - Buddha tłumaczy wędrownemu
ascecie powód, dla którego nie wyznaje żadnego spekulatywnego poglądu. Przy pomocy analogii do ugaszonego ognia próbuje zobrazować przeznaczenie, jakie czeka istoty wyzwolone.

Alagaddūpama Sutta (MN.022 - Mowa o porównaniu do węża) - Varapanyo - Mnich Ariṭṭha staje się źródłem rozpowszechnienia zgubnego poglądu, jakoby zachowania zakazane przez Buddhę w istocie nie stanowiły przeszkody. Buddha napomina go i, przy pomocy serii pamiętnych porównań, akcentuje niebezpieczeństwo czyhające w nieprawidłowym stosowaniu i interpretowaniu Dhammy. Mowa kończy się jedną z najbardziej znamiennych w całym Kanonie Palijskim rozpraw o bezjaźni.

Ambalaṭṭhikarāhulovāda (MN.061 – Rady dane Rāhuli w Ambalaṭṭhika) - Varapanyo - Buddha poucza swojego syna Rāhulę, będącego w nowicjacie, o niebezpieczeństwie leżącym w kłamstwie i podkreśla potrzebę ciągłej refleksji nad własnymi intencjami.

Anaṅgaṇa Sutta (MN.005 – Mowa o braku splamień) - Varapanyo - Czcigodny Sāriputta wygłasza mowę odnośnie splamień, tłumacząc, że bhikkhu zostaje splamiony, gdy zawładną nim złe, niekorzystne pragnienia.

Anāthapiṇḍikovāda Sutta (MN.143 - Rady dane Anāthapiṇḍice) - Varapanyo - Wzruszające kazanie
Czcigodnego Sāriputty przy łożu śmierci Anāthapiṇḍiki na temat braku przywiązania.

Aṅgulimāla Sutta (MN.086 - Mowa o Aṅgulimāli) - Varapanyo | Siristru - Opowieść o notorycznym mordercy Angulimāli i drodze, jaką przebył, nim wszedł w poczet Arahantów.

Anusayasamugghāta Sutta (SN.54.18 – Mowa o utajonych tendencjach) - Jagodziński - Opis kolejnych osiągnięć jakie powstają w kimś kto doskonali i praktykuje koncentrację dzięki uważności oddechu.

Anumāna Sutta (MN.015 - Mowa o wnioskowaniu) - Varapanyo - Czcigodny Mahā Moggallāna wylicza cechy, które sprawiają, że mnich staje się trudnym do upomnienia, oraz poucza o tym, jak dokonywać autoanalizy w celu pozbycia się defektów we własnym charakterze.

Anupada Sutta (MN.111 - Mowa o kolejnych stopniach) - Varapanyo - Buddha omawia powstawanie wglądu u Czcigodnego Sāriputty, który stanowił efekt treningu zwieńczonego osiągnięciem Przebudzenia.

Anuruddha Sutta (MN.127 - Mowa o Anuruddha) - Varapanyo - Czcigodny Anuruddha wyjaśnia różnicę pomiędzy bezgranicznym wyzwoleniem umysłu a uniesionym wyzwoleniem umysłu.

Apaṇṇaka Sutta (MN.060 - Mowa o niepodważalnym) - Varapanyo - Buddha poucza bramińskich domownikach o „niepodważalnym nauczaniu”, która to nauka ma służyć za drogowskaz w plątaninie wątpliwych poglądów.

Araṇavibhanga Sutta (MN.139 - Mowa o klasyfikacji bezkonfliktowości) - Varapanyo - Szczegółowy wykład Buddhy o rzeczach, które prowadzą do konfliktu i rzeczach, które od niego oddalają.

Ariṭṭha Sutta (SN.54.06 – Mowa do Ariṭṭhy) - Jagodziński - W tej sutcie mamy przypadek mnicha, który na własną rękę praktykował uważność oddechu. Robił to zgodnie z duchem Nauczania, więc nie było to sprzeczne z tym co przekazywał Błogosławiony. Jednak by Ariṭṭha mógł w pełni skorzystać z tej techniki medytacyjnej, Buddha wyjaśnia mu w szczegółach pełną metodę ānāpāny.

Ariyapariesanā Sutta (MN.026 - Mowa o uszlachetniającym poszukiwaniu) - Varapanyo - Długa autobiograficzna relacja Buddhy począwszy od życia w pałacu aż po wygłoszenie pierwszej mowy w obliczu pięciu ascetów.

Assalāyana Sutta (MN.093 - Mowa do Assalāyana) - Varapanyo - W rozmowie z Buddhą młody bramin stara się wykazać wyższość swojej kasty.

Aṭṭhakanāgara Sutta (MN.052 - Mowa o kimś z Aṭṭhakanāgara) - Varapanyo - Wykład Czcigodnego Ānandy o jedenastu "wrotach do Nieśmiertelności".

Ā

Ānandabhaddekaratta Sutta (MN.132 - Mowa o jednej pomyślnej nocy Ānandy) - Varapanyo - Mowa podobna do MN.131, 133,134. Treść obraca się wokół strofy, w której Buddha podkreśla konieczność aktualnego wysiłku potrzebnego do rozwijania wglądu w naturę rzeczy, jakimi one są.

Ānāpānasati Sutta (MN.118 - Mowa o uważności oddechu) - Varapanyo | Jagodziński - Przedstawienie szesnastu kroków w praktyce uważności oddechu oraz jej relacji do czterech ustanowień uważności i siedmiu czynników oświecenia.

Āneñjasappāya Sutta (MN.106 - Mowa o niezmiennym i odpowiednim ) - Varapanyo - O sposobach osiągnięcia wyższych stanów medytacyjnych oraz Nibbāny.

Ākaṅkheyya Sutta (MN.006 – Mowa o oczekiwaniach) - Varapanyo- W pierwszej kolejności Buddha podkreśla fundamentalne znaczenie moralności w treningu mnicha, następnie wylicza korzyści, jakie niesie ze sobą odpowiednio realizowany trening.

Āsavakkhaya Sutta (SN.54.20 – Mowa o zniszczeniu skaz) - Jagodziński - Opis kolejnych osiągnięć jakie powstają w kimś kto doskonali i praktykuje koncentrację dzięki uważności oddechu.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

.

.