Tytuł: Pojedyncze

O tłumaczach: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

zobacz źródło

print

Wersja scribd:

Rūpādi Vagga (AN.01.001 … AN.01.010 - Rozdział o materii) - Siristru
Nīvaraṇappahāna Vagga (AN.01.011 … AN.01.020 - Rozdział o porzuceniu przeszkód) - Siristru
Akammaniya Vagga (AN.01.021 … AN.01.030 - Rozdział o niezdatnym) - Siristru
Adanta Vagga (AN.01.031 … AN.01.040 - Rozdział o nieposkromionym) - Siristru
Paṇihitāccha Vagga (AN.01.041 … AN.01.050 - Rozdział o właściwie nakierowanym) - Siristru
Accharāsaṅghāta Vagga (AN.01.051 … AN.01.060 - Rozdział o krótkiej chwili) - Siristru | Agrios
Vīriyārambhādi Vagga (AN.01.061 … AN.01.070 - Rozdział o wzbudzaniu odwagi) - Siristru
Kalyāṇamittādi Vagga (AN.01.071 … AN.01.080 - Rozdział o przyjacielu na ścieżce) - Siristru
Pamādādi Vagga (AN.01.081 … AN.01.097 - Rozdział o zaniedbywaniu) - Siristru
Dutiyapamādādi Vagga (AN.01.098 … AN.01.139 - Drugi rozdział o zaniedbywaniu) - Siristru
Adhamma Vagga (AN.01.140 … AN.01.149 - Rozdział o niewłaściwym nauczaniu) - Siristru
Anāpatti Vagga (AN.01.150 … AN.01.169 - Rozdział o tym co nie jest wykroczeniem) - Siristru
Ekapuggala Vagga (AN.01.170 … AN.01.187 - Rozdział o jednej osobie) - Siristru
Etadagga Vagga (AN.01.188 … AN.01.267 - Rozdział o tych pierwszych) - Siristru
Aṭṭhāna Pāḷi (AN.01.268 … AN.01.295 - Zbiór o niemożliwym) - Siristru
Ekadhamma Pāḷi (AN.01.296 … AN.01.365 - Zbiór o jednej rzeczy) - Siristru
Pasādakaradhamma Vagga (AN.01.366 … AN.01.381 - Rozdział o przejrzystej pewności Nauki) - Siristru
Aparaaccharāsaṅghāta Vagga (AN.01.382 … AN.01.562 - Rozdział o kolejnej krótkiej chwili) - Siristru
Kāyagatāsati Vagga (AN.01.563 … AN.01.599 - Rozdział o uważności ciała) - Siristru
Amatavaggo (AN.01.600 … AN.01.611 - Rozdział o bezśmiertelności) - Siristru

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)