Tytuł: Nieeklazjastyczne Wykroczenia

O autorze: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.01.150 … AN.01.169

Anāpatti Vagga

Zbiór "Nieeklazjastyczne Wykroczenia"

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie:


150. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają nieeklezjastyczne wykroczenia jako eklezjastyczne wykroczenia, czyniąc to dla krzywdy i nieszczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie przewiny i niszczą dobrą naukę. To po pierwsze.

151. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają eklezjastyczne wykroczenia jako nieeklezjastyczne wykroczenia, czyniąc to dla krzywdy i nieszczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie przewiny i niszczą dobrą naukę. To po drugie.

152. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają błache wykroczenia jako poważne wykroczenia, czyniąc to dla krzywdy i nieszczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie przewiny i niszczą dobrą naukę. To po trzecie.

153. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają poważne wykroczenia jako błachw wykroczenia, czyniąc to dla krzywdy i nieszczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie przewiny i niszczą dobrą naukę. To po czwarte.

154. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają niegodziwe wykroczenia jako nie niegodziwe wykroczenia, czyniąc to dla krzywdy i nieszczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie przewiny i niszczą dobrą naukę. To po piąte.

155. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają nie niegodziwe wykroczenia jako niegodziwe wykroczenia, czyniąc to dla krzywdy i nieszczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie przewiny i niszczą dobrą naukę. To po szóste.

156. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają wykroczenia z napomnieniem jako wykroczenia bez napomnienia, czyniąc to dla krzywdy i nieszczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie przewiny i niszczą dobrą naukę. To po siódme.

157. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają wykroczenia bez napomnienia jako wykroczenia z napomnieniem, czyniąc to dla krzywdy i nieszczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie przewiny i niszczą dobrą naukę. To po ósme.

158. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają wykroczenia z pokutą jako wykroczenia bez pokuty, czyniąc to dla krzywdy i nieszczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie przewiny i niszczą dobrą naukę. To po dziewiąte.

159. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają wykroczenia bez pokuty jako wykroczenia z pokutą, czyniąc to dla krzywdy i nieszczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie przewiny i niszczą dobrą naukę. To po dziesiąte.

160. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają eklezjastyczne wykroczenia jako eklezjastyczne wykroczenia, czyniąc to dla dobra i szczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie zasługi oraz umacniają dobrą naukę. To po jedenaste.

161. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają nieeklezjastyczne wykroczenia jako nieeklezjastyczne wykroczenia, czyniąc to dla dobra i szczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie zasługi oraz umacniają dobrą naukę. To po dwunaste.

162. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają błache wykroczenia jako błache wykroczenia, czyniąc to dla dobra i szczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie zasługi oraz umacniają dobrą naukę. To po trzynaste.

163. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają poważne wykroczenia jako poważne wykroczenia, czyniąc to dla dobra i szczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie zasługi oraz umacniają dobrą naukę. To po czternaste.

164. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają niegodziwe wykroczenia jako niegodziwe wykroczenia, czyniąc to dla dobra i szczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie zasługi oraz umacniają dobrą naukę. To po piętnaste.

165. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają nie niegodziwe wykroczenia jako nie niegodziwe wykroczenia, czyniąc to dla dobra i szczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie zasługi oraz umacniają dobrą naukę. To po szesnaste.

166. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają wykroczenia z napomnieniem jako wykroczenia z napomnieniem, czyniąc to dla dobra i szczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie zasługi oraz umacniają dobrą naukę. To po siedemnaste.

167. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają wykroczenia bez napomnienia jako wykroczenia bez napomnienia, czyniąc to dla dobra i szczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie zasługi oraz umacniają dobrą naukę. To po osiemnaste.

168. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają wykroczenia z pokutą jako wykroczenia z pokutą, czyniąc to dla dobra i szczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie zasługi oraz umacniają dobrą naukę. To po dziewiętnaste.

169. O mnisi, mnisi, którzy wyjaśniają wykroczenia bez pokuty jako wykroczenia bez pokuty, czyniąc to dla dobra i szczęścia bogów i ludzi, otrzymują wielkie zasługi oraz umacniają dobrą naukę. To po dwudzieste.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)