Tytuł: Pierwsi

O autorze: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.01.188 … AN.01.267

Etadagga Vagga

Zbiór "Pierwsi"

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie:


Panhama Vagga

188. O mnisi, spośród mych uczniów Czcigodny Kondañña, który wie, dostrzegł pierwszy.

189. Czcigodny Sariputta jest pierwszym za swą wielkią mądrość.

190. Czcigodny Mahamoggallana za nadnaturalne moce.

191. Czcigodny Mahakassapa za surowe przestrzeganie.

192. Czcigodny Anuruddha za niebiańskie oko.

193. Syn Kaligodhaya za urodziny w szlachetnych rodzinach.

194. Czcigodny Lakuoóaka Bhaddhiya za nie krzywdzenie.

195. Czcigodny Piodla Bharadvaja za ryku lwa.

196. Czcigodny Puda Mantaniputta za nauczanie dhammy.

197. Czcigodny Mahakaccana za krótkie wyjaśnienie.

Dutiya Vagga

198. O mnisi spośród mych uczniów Culapantaka jest pierwszym za tworzenie myślowych obrazów.

199. Czcigodny Culapantaka za uspokajanie umysłu.

200. Czcigodny Mahapantaka za uspokajanie uwarunkowań.

201. Czcigodny Subhuti za przebywanie w lesie.

202. Czcigodny Subhuti za otrzymywanie darów.

203. Czcigodny Revata Khadiravaniya za pochwycenie postrzegania lasu

204. Czcigodny Kankharevata za osiągnięcie jhan.

205. Czcigodny Sona Kolivisa za wzrost wysiłku.

206. Czcigodny Sona Kotikanna za uprzejmą mowę.

207. Czcigodny Sivali za ofiary.

208. Czcigodny Vakkali za wyzwolenie poprzez wiarę.

Tatiya Vagga

209. O mnisi, spośród mych uczniów, Czcigodny Rahula jest pierwszym za pragnienie nauki.

210. Czcigodny Ratthapala za kroczenie naprzód w wierze.

211. Czcigodny Kudadana za otrzymywanie pierwszych kęsów.

212. Czcigodny Vangisa za wyjaśnianie Nauki.

213. Czcigodny Upasena Vangantaputta za przyjaźn do wszystkiego dookoła.

214. Czcigodny Dabba Mallaputta za przygotowanie leży i siedzeń.

215. Czcigodny Pilindavaccha za uwielbienie bogów.

216. Czcigodny Bahiya Daruciriya za natychmiastowe urzeczywistnienie Nauki.

217. Czcigodny Kumarakassapa za czynienie przyjacielskich słownych układów.

218. Czcigodny Mahakottita za wiedzę analityczną.

Catuttha Vagga

219. O mnisi, spośród mych uczniów Czcigodny Ananda jest pierwszym za uczoność.

220. Czcigodny Ananda za uważność.

221. Czcigodny Ananda za właściwe zachowanie.

222. Czcigodny Ananda za odwagę.

223. Czcigodny Ananda za napominanie innych.

224. Czcigodny Uruwela Kassapa za wielką liczbę uczniów.

225. Czcigodny Kaludayi za godzenie klanów ze sobą.

226. Czcigodny Bakula za kilka chorób.

227. Czcigodny Sobhita za wspominanie przeszłych żywotów.

228. Czcigodny Upali za zachowanie dyscypliny.

229. Czcigodny Nandaka za radzenie bhikkhuni (mniszkom).

230. Czcigodny Nanda za ochronę wrót zmysłów.

231. Czcigodny Mahakappina za radzenie bhikkhu (mnichom).

232. Czcigodny Sagata za wkroczenie w żywioł ognia.

233. Czcigodny Radha za wyjaśnienie Nauki.

234. Czcigodny Mogharaja za noszenie grubych szat.

Pañcama Vagga

235. O mnisi, spośród mych uczennic Czcigodna Mahapajapati pierwsza osiągnęła stan arahanta.

236. Czcigodna Khema za wielką mądrość.

237. Czcigodna Uppalavanna za moce psychiczne.

238. Czcigodna Patacara za zachowanie dyscypliny.

239. Czcigodna Dhammadinna za wyjaśnienie Nauki.

240. Czcigodna Nanda za osiągnięcie jhan.

241. Czcigodna Sona za wzmożony wysiłek.

242. Czcigodna Bakula za niebiańskie oko.

243. Czcigodna Bhadda Kundalakesa za natychmiastowe urzeczywistnienie Nauki.

244. Czcigodna Baddha Kapilani za wspomnienie przeszłych żywotów.

245. Czcigodna Baddha Kaccana za wielką mądrość.

246. Czcigodna Kisagotama za noszenie grubych szat.

247. Czcigodna Singalakamata za wyzwolenie poprzez wiarę.

Cattha Vagga

248. O mnisi, spośród mych świeckich uczniów pierwsi przyjęli trzy schronienia Tapassa i Balluka, kupcy.

249. Anathapindika, czyli gospodarz Sudatta jest pierwszym świeckim oddanym zwolennikiem.

250. Gospodarz Citta Macchikasandika za wyjaśnienie Nauki.

251. Hatthaka Aalavaka za ustanowienie [w sobie] chojności, uprzejmej mowy, prowadzącego pomocne życie i ustanawianie równości pomiędzy innymi.

252. Mahanama z klanu Sakyów jest pierwszym znakomitym zwolennikiem.

253. Gospodarz Ugga z Vesali najmilszy zwolennik.

254. Gospodarz Uggata z Hatthigamy za wkroczenie do Zgromadzenia.

255. Surambannha za godzenie [innych].

256. Javaka Komarabhacca za uprzejmość dla wszystkich.

257. Gospodarz Nakulapita za największe zaufanie.

Sattama Vagga

258. O mnisi, spośród mych świeckich uczennic pierwsza przyjęła schronienia Sujata, córka Seniyi.

259. Visakha matka Migary jest pierwszą żenską oddaną zwolenniczką.

260. Kujjuttara najbardziej uczona.

261. Samawathie za rozwijanie współczucia.

262. Uttaranandamata za jhany.

263. Suppavasa, córka Koliyów najmilsza zwolenniczka.

264. Suppiya, żeńska oddana zwolenniczka za doglądanie chorych.

265. Katiyani za całkowitą uprzejmość.

266. Gospodarska żona Nakulamata za niewzruszoną uprzejmość.

267. Kali Kulagharika, żeńska oddana zwolenniczka za dotrzymywanie słowa.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)