Tytuł: Jedna Rzecz

O autorze: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.01.296 … AN.01.365

Ekadhamma Pāḷi

Zbiór "Jedna Rzecz"

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie:


Pathama Vagga

296. O mnisi, jeśli będziecie rozwijać tą jedną rzecz, z pewnością poprowadzi was ona ku zniszczeniu, wyciszeniu, spełnieniu i zniknięciu. Cóż to jest? To wspomnienie Oświeconego. Jeśli ta jedna rzecz jest wspominana, z pewnością poprowadzi was ona ku zniszczeniu, wyciszeniu, spełnieniu i zniknięciu.

297. O mnisi, jeśli będziecie rozwijać tą jedną rzecz, z pewnością poprowadzi was ona ku zniszczeniu, wyciszeniu, spełnieniu i zniknięciu. Cóż to jest? To wspomnienie Nauki, …Zgromadzenia, …cnót, …dobrodziejstwa, …bogów, …świadomości wdechu i wydechu, …śmierci, …uważności ciała, …uważności wyciszenia. Jeśli ta jedna rzecz jest wspominana, z pewnością poprowadzi was ona ku zniszczeniu, wyciszeniu, spełnieniu i zniknięciu.

Dutiya Vagga

298. O mnisi, nie znam żadnej innej rzeczy, która pozwalałaby wzrastać nie urosłym niechwalebnym myślom i rozwijać się urosłym niechwalebnym myślom niż nieprawy pogląd. O mnisi, ci o nieprawym poglądzie pozwalają wzrastać nie urosłym niechwalebnym myślom i rozwijać się urosłym niechwalebnym myślom.

299. O mnisi, nie znam żadnej innej rzeczy, która pozwalałaby wzrastać nie urosłym chwalebnym myślom i rozwijać się urosłym chwalebnym myślom niż prawy pogląd. O mnisi, ci o prawym poglądzie pozwalają wzrastać nie urosłym chwalebnym myślom i rozwijać się urosłym chwalebnym myślom.

300. O mnisi, nie znam żadnej innej rzeczy, która nie pozwalałaby wzrastać nie urosłym chwalebnym myślom i pozwalała zanikać urosłym chwalebnym myślom niż nieprawy pogląd. O mnisi, ci o nieprawym poglądzie nie pozwalają wzrastać nie urosłym chwalebnym myślom i pozwalają zanikać urosłym chwalebnym myślom.

301. O mnisi, nie znam żadnej innej rzeczy, która nie pozwalałaby wzrastać nie urosłym niechwalebnym myślom i pozwalała zanikać urosłym niechwalebnym myślom niż prawy pogląd. O mnisi, ci o prawym poglądzie nie pozwalają wzrastać nie urosłym niechwalebnym myślom i pozwalają zanikać urosłym niechwalebnym myślom.

302. O mnisi, nie znam żadnej innej rzeczy, która pozwalałaby wzrastać nie urosłym nieprawym poglądom i rozwijać się urosłym nieprawym poglądom niż nieroztropne myślenie. O mnisi, ci myślący nieroztropnie pozwalają wzrastać nie urosłym nieprawym poglądom i rozwijać się urosłym nieprawym poglądom.

303. O mnisi, nie znam żadnej innej rzeczy, która pozwalałaby wzrastać nie urosłym prawym poglądom i rozwijać się urosłym prawym poglądom niż roztropne myślenie. O mnisi, ci myślący roztropnie pozwalają wzrastać nie urosłym prawym poglądom i rozwijać się urosłym prawym poglądom.

304. O mnisi, nie znam żadnej innej rzeczy, która pozwalałaby osobie o nieprawych poglądach po śmierci odrodzić się w złym miejscu przeznaczenia, w piekłach niż nieprawe poglądy. O mnisi, osoby o nieprawym poglądzie odrodzą się w złym miejscu przeznaczenia, w piekłach.

305. O mnisi, nie znam żadnej innej rzeczy, która pozwalałaby osobie o prawych poglądach po śmierci odrodzić się w dobrym miejscu przeznaczenia, w niebiosach niż prawe poglądy. O mnisi, osoby o prawym poglądzie odrodzą się w dobrym miejscu przeznaczenia, w niebiosach.

306. O mnisi, osoba o nieprawych poglądach będzie podejmować cielesne działania, słowa i myśli zgodnie z jej poglądami, dotyczy to także jej intencji, pragnień, aspiracji i decyzji. Będą one nieodpowiednie, nieprzyjemne i prowadzące ku niemiłemu. Co jest tego przyczyną? Przyczyną są nieprawe poglądy. O mnisi, tak jak ziarno nimby, ziarno kosataki lub ziarno gorzkiego pędu (1) wetknięte w mokrą glebę, wchłonie esencję gleby i wody i uczyni ją gorzką. W ten sam sposób czyn cielesny, słowa, myśli, intencje, pragnienia, aspiracje i decyzje podjęte pod wpływem nieprawych poglądów będą nieodpowiednie, nieprzyjemne i prowadzące ku niemiłemu.

307. O mnisi, osoba o prawych poglądach będzie podejmować cielesne działania, słowa i myśli zgodnie z jej poglądami, dotyczy to także jej intencji, pragnień, aspiracji i decyzji. Będą one odpowiednie, przyjemne i prowadzące ku miłemu. Co jest tego przyczyną? Przyczyną są prawe poglądy. O mnisi, tak jak ziarno trzciny cukrowej, ziarno ryżu lub ziarno winorośli wetknięte w mokrą glebę, wchłonie esencję gleby i wody i uczyni ją niezmieszaną i slodką. W ten sam sposób czyn cielesny, słowa, myśli, intencje, pragnienia, aspiracje i decyzje podjęte pod wpływem prawych poglądów będą odpowiednie, przyjemne i prowadzące ku miłemu.

Objaśnienia

(1) nimba to rodzaj drzewa a kosataki to rodzaj pnącza, obie te rośliny mają gorzki smak

Tatiya Vagga

308. O mnisi, pewna osoba narodziła się na świecie dla krzywdy, nieszczęścia i smutku bogów i ludzi. Kto to? To posiadający nieprawe i wypaczone poglądy. Odpycha on wielu od prawych poglądów i strąca ich ku nieprawym poglądom. Narodził się on na świecie dla krzywdy, nieszczęścia i smuktu bogów i ludzi.

309. O mnisi, pewna osoba narodziła się na świecie dla dobra, szczęścia i radości bogów i ludzi. Kto to? To posiadający prawe i niewypaczone poglądy. Odpycha on wielu od nieprawych poglądów i przywodzi ku prawym poglądąm. Narodził się on na świecie dla dobra, sszczęści i radości bogów i ludzi.

310. O mnisi, nie znam nic bardziej złego niż nieprawe poglądy. Ze złych rzeczy, najgorszym jest nieprawy pogląd.

311. O mnisi, nie znam innej osoby, która narodziła się na świecie by zadać tyle krzywd, nieszczęścia i smutku bogom i ludziom niż głupiec Makkhali. Tak jak sieć zarzucona w rzece jest powodem krzywdy, nieszczęścia i śmierci wielu ryb, tak samo on narodził się na świecie by zadać tyle krzywd, nieszczęścia i smutku bogom i ludziom.

312. O mnisi, jeśli Nauka i Dyscyplina jest niewłaściwie interpretowana i tak przestrzegana, wiele przewnin spada zarówno na interpretatora jak i na przestrzegającego. Dzieje się to z powodu niewłaściwej interpretacji Nauki.

313. O mnisi, jeśli Nauka i Dyscyplina jest właściwie interpretowana i tak przestrzegana, wiele zasług otrzymuje zarówno interpretator jak i przestrzegający. Dzieje się to z powodu właściwej interpretacji Nauki.

314. O mnisi, jeśli Nauka i Dyscyplina jest niewłaściwie interpretowana, nauczyciel powinien znać jej miarę a nie słuchający. Dzieje się to z powodu niewłaściwej interpretacji.

315. O mnisi, jeśli Nauka i Dyscyplina jest właściwie interpretowana słuchający powinien znać jej miarę a ni nauczyciel. Dzieje się to z powodu właściwej interpretacji Nauki.

316. O mnisi, jeśli Nauka i Dyscyplina jest niewłaściwie interpretowana, ten w kim wzrósł wysiłek przebywa w niemiłym. Dzieje się to z powodu niewłaściwej interpretacji Nauki.

317. O mnisi, jeśli Nauka i Dyscyplina jest właściwie interpretowana, ktoś leniwy i bez wzrastającego wysiłku przebywa w niemiłym. Dzieje się to z powodu właściwej interpretacji Nauki.

318. O mnisi, jeśli Nauka i Dyscyplina jest niewłaściwie interpretowana, ktoś leniwy bez wzrastającego wysiłku przebywa w miłym. Dzieje się to z powodu niewłaściwej interpretacji Nauki.

319. O mnisi, jeśli Nauka i Dyscyplina jest właściwie interpretowana, ktoś w kim wzrósł wysiłek przebywa w miłym. Dzieje się to z powodu właściwej interpretacji Nauki.

320. O mnisi, tak jak odrobina ekskrementów cuchnie i trzeba się jej pozbyć, tak ja nie określam myślenia nawet przez ułamek sekundy.

321. O mnisi, tak jak odrobina uryny, …śliny, …ropy, …krwi cuchnie i trzeba się jej pozbyć, tak ja nie określam myślenia (1) nawet przez ułamek sekundy.

Objaśnienia

(1) nie określam myślenia nawet na ułamek sekundy. ‘appamattakampi bhavam na vannemi’. Myśli zawsze szukaja połączenia pomiędzy przeszłością a przyszłością lub teraźniejszością. Bhikkhu, który obrał sobie za cel zniknięcie nie powinien wspierać myśli przedłużających podróż w istnienie.

Catuttha Vagga

322. O mnisi, na Półwyspie Indyjskim jest kilka miłych sadów, lasów, wspaniałych miejsc, poprzecinanych wodami lecz wiele nieregularnych kawałków zimi i rzek płynących w nieładzie tworzy niejednolite kształty. Nawet wtedy kilku rodzi się na lądzie a wielu w wodnym leżu.

323. O mnisi, w ten sam sposób garstka rodzi się ludźmi a wielu poza ludzkością.

324. O mnisi, kilku rodzi sie w szczęśliwym miejscu gdzie Nauka jest słyszalna a wielu z dala od atmosfery pełnej wiedzy.

325. O mnisi, kilku rodzi się mędrcami, zdolnych do zrozumienia tego co jest nauczane i eliminacji podstaw [istnienia]. O mnisi, w ten sam sposób garstka obdarzona jest szlachetną wiedzą, reszta jest ignorantami i brakuje im tej wiedzy.

326. O mnisi, kilku jest szczęśliwcami by ujrzeć Błogosławionego, reszta nie jest tak szczęśliwa.

327. O mnisi, kilku słyszy Naukę Błogosławionego. Reszta nie jest tak szczęśliwa.

328. O mnisi, garść słucha Nauki i zachowuje ją w umyśle, reszta zapomina ją.

329. O mnisi, kilku słuchając Nauki rozważa ją, wielu innych zwleka by rozważać to co usłyszeli.

330. O mnisi, kilku przyjmuje Naukę i podejmuje życie według niej, wiel;u innych nie dba o to.

331. O mnisi, kilkoma wstrząsają religijne emocje podczas ceremonii, wieli innych nie porusza jakakolwiek ceremonia.

332. O mnisi, kilku poruszonych religijnymi emocjami, podejmują wysiłek by pokonać to co niemiłe, wielu nie robi z tym nic.

333. O mnisi, wielu zmienia cel swej koncentracji i zyskuje jeden punkt umysłu. Sa inni, którzy nie osiągają ani jednego punktu umysłu gdy zmieniają obiekt swej koncentracji.

334. W ten sam sposób o mnisi, kilku jest karmionych doskonałym pożywieniem a reszta żywi się jakimikolwiek kruszynami.

335. O mnisi, kilku znajduje dostęp do znaczenia Nauki i rozkoszy wyzwolenia, inni nie doświadczają wyzwolenia. Dlatego też, o mnisi, powinniście się ćwiczyć w dostrzeganiu znaczenia Nauki i rozkoszy wyzwolenia.

336-338. O mnisi, na Półwyspie Indyjskim jest kilka miłych sadów, lasów, wspaniałych miejsc, poprzecinanych wodami lecz wiele nieregularnych kawałków ziemi i rzek płynących w nieładzie tworzy niejednolite kształty. W ten sam sposób kilku ludzi opuściwszy ludzkie ciała rodzą się pośród bogów, znacznie więcej rodzi się w piekłach, w świecie zwierząt i jako głodne duchy.

339-341. …w ten sam sposób kilku bogów opuściwszy boskość rodzi się [ponownie] pośród bogów , znacznie więcej rodzi się w piekłach, w świecie zwierząt i jako głodne duchy.

342-344. …w ten sam sposób kilku bogów opóściwszy boskość rodzi się jako ludzie, znacznie więcej rodzi się w piekłach, w świecie zwierząt i jako głodne duchy.

345-347. …w ten sam sposób kilku uwolnionych z piekieł rodzi się jako ludzie, znacznie więcej rodzi się [ponownie] w piekłach, w świecie zwierząt i jako głodne duchy.

348-365. …w ten sam sposób, kilku uwolnionych z piekieł rodzi się pośród bogów, znacznie więcej rodzi się w piekłach, w świecie zwierząt i jako głodne duchy. …w ten sam sposób kilku, któryh porzuciło zwierzęcy świat rodzi się jako ludzie, znacznie więcej rodzi się w piekłach, w świecie zwierząt i jako głodne duchy. …w ten sam sposób kilku, którzy porzucili zwierzęcy świat rodzi sie pośród bogów, znacznie więcej rodzi się w piekłach, w świecie zwierząt i jako głodne duchy. …w ten sam sposób kilka głodnych duchów rodzi sie pośród ludzi, znacznie więcej rodzi się w piekłach, w świecie zwierząt i jako głodne duchy. …w ten sam sposób kilka głodnych duchów rodzi si epośród bogów, znacznie więcej rodzi się w piekłach, w świecie zwierząt i jako głodne duchy.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)