Tytuł: Porzucenie Przeszkód

O autorze: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.01.011 … AN.01.020

Nīvaraṇappahāna Vagga

Zbiór "Porzucenie Przeszkód"

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie:


11. O mnisi, nie znam rzeczy, która by bardziej prowadziła ku powstaniu niepowstałych zmysłowych pragnień i rozwoju już powstałych zmysłowych pragnień jak cel zrodzony z pragnień. Nieroztropne rozważanie celu zrodzonego z pragnień prowadzi ku powstaniu niepowstałych zmysłowych pragnień i rozwoju juz powstałych zmysłowych pragnień. To po pierwsze.

12. O mnisi, nie znam rzeczy, która by bardziej prowadziła ku powstaniu niepowstałego gniewu i rozwoju już powstałego gniewu jak cel zrodzony z gniewu. Nieroztropne rozważanie celu zrodzonego z gniewu prowadzi ku powstaniu niepowstałego gniewu i rozwoju już powstałego gniewu. To po drugie.

13. O mnisi, nie znam rzeczy, która by bardziej prowadziła ku powstaniu niepowstałego lenistwa i odrętwienia i rozwoju już powstałego lenistwa i odrętwienia jak niezadowolenie, znużenie i ospałość umysłu po posiłku. O mnisi, ospały umysł prowadzi ku powstaniu niepowstałego lenistwa i odrętwienia i rozwoju już powstałego lenistwa i odrętwienia. To po trzecie.

14. O mnisi, nie znam rzeczy, która by bardziej prowadziła ku powstaniu niepowstałego niepokoju i zmartwienia i rozwoju już powstałego niepokoju i zmartwienia jak niespokojny umysł. Niespokojny umysł prowadzi ku powstaniu niepowstałego niepokoju i zmartwienia i rozwoju już powstałego niepokoju i zmartwienia. To po czwarte.

15. O mnisi, nie znam rzeczy, która by bardziej prowadziła ku powstaniu niepowstałego zwątpienia i rozwoju już powstałego zwątpienia jak nieroztropne rozważanie. Nieroztropne rozważanie prowadzi ku powstaniu niepowstałego zwątpienia i rozwoju już powstałego zwątpienia. To po piąte.

16. O mnisi, nie znam rzeczy, która by bardziej prowadziła ku nie powstaniu niepowstałych zmysłowych pragnień i zanikowi już powstałych zmysłowych pragnień jak cel zrodzony z odepchnięcia pragnień. Roztropne rozważanie celu zrodzonego z odepchnięcia pragnień prowadzi ku nie powstaniu niepowstałych zmysłowych pragnień i zanikowi już powstałych zmysłowych pragnień. To szóste.

17. O mnisi, nie znam rzeczy, która by bardziej prowadziła ku nie powstaniu niepowstałego gniewu i zanikowi już powstałego gniewu jak cel zrodzony ze współczucia. Roztropne rozważanie celu zrodzonego ze współczucia prowadzi ku nie powstaniu niepowstałego gniewu i zanikowi już powstałego gniewu. To po siódme.

18. O mnisi, nie znam rzeczy, która by bardziej prowadziła ku nie powstaniu niepowstałego lenistwa i odrętwienia i zanikowi już powstałego lenistwa i odrętwienia jak rozbudzenie, powstanie i utrzymanie wysiłku. O mnisi, wzrosły wysiłek prowadzi ku nie powstaniu niepowstałego lenistwa i odrętwienia i zaniku już powstałego lenistwa i odrętwienia. To po ósme.

19. O mnisi, nie znam rzeczy, która by bardziej prowadziła ku nie powstaniu niepowstałego niepokoju i zmartwienia i zanikowi już powstałego niepokoju i zmartwienia jak spokojny umysł. Spokojny umysł prowadzi ku nie powstaniu niepowstałego niepokoju i zmartwienia i zanikowi już powstałego niepokoju i zmartwienia. To po dziweiąte.

20. O mnisi, nie znam rzeczy, która by bardziej prowadziła ku nie powstaniu niepowstałego zwątpienia i zanikowi już powstałego zwątpienia jak roztropne rozważanie. Roztropne rozważanie prowadzi ku nie powstaniu niepowstałego zwątpienia i zanikowi już powstałego zwątpienia. To po dziesiąte.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)