Tytuł: O chwili

O tłumaczu: Agrios

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.01.051 … AN.01.060

Accharāsaṅghāta Vagga

Zbiór "o chwili"

Tłumaczenie: Agrios

alternatywne tłumaczenie: Siristru


51. Mnisi, ten umysł jest świetliście jasny, a zewnętrzne skalania zanieczyszczają go. Niepouczony, pospolity człowiek nie widzi tego i właśnie dlatego nie może nastąpić rozwój takiego umysłu. To po pierwsze.

52. Mnisi, ten umysł jest świetliście jasny kiedy uwolniony od zewnętrznych skalań.
Właściwie pouczony uczeń Szlachetnych widzi to i właśnie dlatego może nastąpić rozwój takiego umysłu. To po drugie.

53. Mnisi, mnich zanurzony we wszechogarniającej dobroci, wolny od długów, nie zaniedbujący skupień medytacyjnych, wypełniający powinności wobec swego nauczyciela i żebrzący o żywność, bodaj przez chwilę, a o ileż lepiej jeśli przykłada się do tego nieustannie? To po trzecie.

54. Mnisi, mnich praktykujący wszechogarniającą dobroć, wolny od długów, nie zaniedbujący skupień medytacyjnych, wypełniający powinności wobec swego nauczyciela i żebrzący o żywność, bodaj przez chwilę, a o ileż lepiej jeśli przykłada się do tego nieustannie? To po czwarte.

55. Mnisi, mnich rozwijający wszechogarniającą dobroć, wolny od długów, nie zaniedbujący skupień medytacyjnych, wypełniający powinności wobec swego nauczyciela i żebrzący o żywność, bodaj przez chwilę, a o ileż lepiej jeśli przykłada się do tego nieustannie? To po piąte.

56. Mnisi, umysł jest najpierwszy w myśleniu źle. Złe myśli rodzą się w tym umyśle i nieubłaganie stają się złem. To po szóste.

57. Mnisi, umysł jest najpierwszy w myśleniu dobrze. Dobre myśli rodzą się w tym umyśle i nieubłaganie stają się dobrem. To po siódme.

58. Mnisi, nie znam niczego co by bardziej sprzyjało powstawaniu niepowstałego jeszcze zła i zanikaniu powstałego dobra niż niedbałość. Niedbałemu, niepowstałe zło powstaje, a powstałe dobro zanika. To po ósme.

59. Mnisi, nie znam niczego co by skuteczniej tworzyło niepowstałe jeszcze dobro i wygaszało powstałe zło niż przenikliwość. Przenikliwemu, niepowstałe dobro powstaje, a powstałe zło zanika. To po dziewiąte.

60. Mnisi, nie znam niczego co by skuteczniej tworzyło niepowstałe jeszcze zło i wygaszało powstałe dobro niż lenistwo. Leniowi, niepowstałe zło powstaje, a powstałe dobro zanika. To po dziesiąte.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Agrios