Tytuł: Krótka Chwila

O tłumaczu: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.01.051 … AN.01.060

Accharāsaṅghāta Vagga

Zbiór "Krótka Chwila"

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie: Agrios


51. O mnisi, umysł nie promienieje gdy jest skalany przez zewnętrzne czynniki. Zwykły nie uczony człowiek nie wie o tym i dlatego jego umysł nie jest rozwinięty. To po pierwsze.

52. O mnisi, umysl promienieje gdy jest wolny od zewnętrznych czynników. Biegły szlachetny uczeń wie o tym i dlatego jego umysł jest rozwinięty. To po drugie.

53. O mnisi, mnich zaniedbujący choć przez krótką chwilę współczucia, zaniedbuje [tym samym] jhany, czyni swe obowiązki niezgodnie z Nauką i przyjmuje jałmużnę nie ofiarowując wzamian zasługi. I o wiele więcej [zaniedbuje] gdy tak czyni. To po trzecie.

54. O mnisi, mnich nie zaniedbujący choć przez krótką chwilę współczucia, nie zaniedbuje [tym samym] jhany, czyni swe obowiązki zgodnie z Nauką i przyjmuje jałmużnę ofiarowując wzamian zasługi. I o wiele więcej [zyskuje] gdy tak czyni. To po czwarte.

55. O mnisi, mnich rozwijający choć przez krótką chwilę współczucie, nie zaniedbuje [tym samym] jhany, czyni swe obowiązki zgodnie z Nauką i przyjmuje jałmużnę ofiarowując wzamian zasługi. I o wiele więcej [zyskuje] gdy tak czyni. To po piąte.

56. O mnisi, umysł jest ostatnim za niechwalebne myśli. Rodzą się one [w umyśle] jako pierwsze i niezmiennie stają się przewinieniem. To po szóste.

57. O mnisi, umysł jest pierwszym za chwalebne myśli. Rodzą się one [w umyśle] jako pierwsze i niezmiennie stają się zasługami. To po siódme.

58. O mnisi, nie zman nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych przewinień i zaniku powstałych zasług niż zaniedbanie. Zaniedbujący człowiek pozwala powstać niepowstałym przewinieniom i zaniknąć powstałym zasługom. To po ósme.

59. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych zasługi i zaniku powstałych przewinień niż pracowitość. Pracowity człowiek pozwala powstać niepowstałym zasługom i zaniknąć powstałym zaniedbaniom. To po dziewiąte.

60. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych przewinień i zaniku powstałych zasług niż lenistwo. Człowiek leniwy pozwala powstać niepowstałym zaniedbaniom i zaniknąć powstałym zasługom. To po dziesiąte.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)