Tytuł: Wzrastający Wysiłek

O autorze: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.01.061 … AN.01.070

Vīriyārambhādi Vagga

Zbiór "Wzrastający Wysiłek"

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie:


61. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych zasług i zaniku powstałych przewinień niż wzrastający wysiłek. Człowiek wzmagający wysiłek pozwala powstać niepowstałym zasługom i zaniknąć powstałym zaniedbaniom. To po pierwsze.

62. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych przewinień i zaniku powstałych zasług niż wiele pragnień. Człowiek o wielu pragnieniach pozwala powstać niepowstałym zaniedbaniom i zaniknąć powstałym zasługom. To po drugie.

63. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych zasług i zaniku powstałych przewinień niż niewiele pragnień. Człowiek o niewielu pragnieniach pozwala powstać niepowstałym zasługom i zaniknąć powstałym zaniedbaniom. To po trzecie.

64. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych przewinień i zaniku powstałych zasług niż niezadowolenie. Niezadowolony człowiek pozwala powstać niepowstałym zaniedbaniom i zaniknąć powstałym zasługom. To po czwarte.

65. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych zasług i zaniku powstałych przewinień niż zadowolenie. Zadowolony człowiek pozwala powstać niepowstałym zasługom i zaniknąć powstałym zaniedbaniom. To po piąte.

66. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych przewinień i zaniku powstałych zasług niż niemądre myślenie. Niemądrze myślący człowiek pozwala powstać niepowstałym zaniedbaniom i zaniknąć powstałym zasługom. To po szóste.

67. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych zasług i zaniku powstałych przewinień niż mądre myślenie. Mądrze myślący człowiek pozwala powstać niepowstałym zasługom i zaniknąć powstałym zaniedbaniom. To po siódme.

68. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych przewinień i zaniku powstałych zasług niż brak uwagi. Człowiek pozbawiony uwagi pozwala powstać niepowstałym zaniedbaniom i zaniknąć powstałym zasługom. To po ósme.

69. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych zasług i zaniku powstałych przewinień niż uważność. Człowiek uważny pozwala powstać niepowstałym zasługom i zaniknąć powstałym zaniedbaniom. To po dziewiąty.

70. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych przewinień i zaniku powstałych zasług niż źli przyjaciele. Człowiek zadający się ze złymi przyjaciółmi pozwala powstać niepowstałym zaniedbaniom i zaniknąć powstałym zasługom. To po dziesiąte.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)