Tytuł: Wspaniała Przyjaźń

O autorze: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.01.071 … AN.01.080

Kalyāṇamittādi Vagga

Zbiór "Wspaniała Przyjaźń"

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie:


71. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych zasług i zaniku powstałych przewinień niż wspaniała przyjaźń. Dobrzy przyjaciele pozwalają powstać niepowstałym zasługom i zaniknąć powstałym zaniedbaniom. To po pierwsze.

72. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych przewinień i zaniku powstałych zasług niż zła przyjaźń. Źli przyjaciele pozwalają powstać niepowstałym zaniedbaniom i zaniknąć powstałym zasługom. To po drugie.

73. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych przewinień i zaniku powstałych zasług niż zajmowanie się przewinieniami i nie zajmowanie się zasługami. Człowiek zajmujący się przewinieniami a nie zajmujący się zasługami pozwala powstać niepowstałym zaniedbaniom i zaniknąć powstałym zasługom. To trzecie.

74. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego do powstania niepowstałych zasług i zaniku powstałych przewinień niż zajmowanie się zasługami a nie zajmowanie się przewinieniami. Człowiek zajmujący się zasługami a nie zajmujący się przewinieniami pozwala powstać niepowstałym zasługom i zaniknąć powstałym zaniedbaniom. To po czwarte.

75. O mnisi, nie znam nic bardziej prowadzącego powstania niepowstałych czynników przebudzenia i rozwoju powstałych czynników przebudzenia niż mądre myślenie. O mnisi, jeśli ktoś myśli mądrze to pozwala powstać niepowstałym czynnikom przebudzenia i i rozwinąć się powstałym czynnikom przebudzenia. To po piąte.

76. O mnisi, niedola płynąca z zaniku więzi jest niczym w porównaniu niedolą płynącą z zaniku mądrości. O mnisi, zanik mądrości jest cierpieniem. To po szóste.

77. O mnisi, wzrost więzi jest niczym w porównaniu ze wzrostem mądrości. Dlatego tez powinniście ćwiczyć: "Będziemy wzmagać mądrość". To po siódme.

78. O mnisi, niedola płynąca z zaniku bogactwa jest niczym w porównaniu niedolą płynącą z zaniku mądrości. O mnisi, zanik mądrości jest cierpieniem. To po ósme.

79. O mnisi, wzrost bogactwa jest niczym w porównaniu ze wzrostem mądrości. Dlatego tez powinniście ćwiczyć: "Będziemy wzmagać mądrość". To po dziewiąte.

80. O mnisi, niedola płynąca z zaniku sławy jest niczym w porównaniu niedolą płynącą z zaniku mądrości. O mnisi, zanik mądrości jest cierpieniem. To po dziesiąte.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)