Tytuł: Sutta o Zachowaniu lub Sutta o Strażnikach Świata

O autorze: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.02.009

Cariya/Lokapāla Sutta

Sutta o Zachowaniu lub Sutta o Strażnikach Świata

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie: Kowalewski


"O mnisi, te oto dwie jasne cechy stoją na straży świata. Jakie dwie? Sumienie i Dostrzeganie (rezultatów niewprawnych działań). Jeśliby te dwie jasne cechy nie strzegły świata, nie można byłoby rozpoznać 'matki', nie można byłoby rozpoznać 'siostry matki', 'żony wuja', 'żony nauczyciela' lub 'żony tego, który zasługuje na szacunek.' Świat byłby wypełniony bezładem (galimatiasem), tak jak [by były] barany pośród kóz, koguty pośród świń lub psy pośród szakali. Lecz dlatego, że te dwie jasne cechy stoją na straży świata, można rozpoznać 'matkę', można rozpoznać 'siostrę matki', 'żonę wuja', 'żonę nauczyciela' lub 'żonę tego, który zasługuje na szacunek.'" To po dziewiąte.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)