Tytuł: Zbiór "Dążenie"

O autorze: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.02.131 … AN.02.141

Āyācana Vagga

Zbiór "Dążenie"

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie:


131. O mnisi, mnich dążący z wiarą, powinien prawie dążyć [mówiąc sobie]: "Obym był taki jak Sariputta lub Moggallana."' O mnisi, oni nie mają porównania pośród mych mnisich uczniów.

132. O mnisi, mniszka dążąca z wiarą, powinna prawie dążyć [mówiąc sobie]: "Obym była taka jak mniszka Khema lub mniszka Upalavanna." O mnisi, one nie mają porównania pośród mych mnisich uczennic.

133. O mnisi, świecki wyznawca dążący z wiarą, powinien prawie dążyć [mówiąc sobie]: "Obym był taki jak gospodarz Citta lub gospodarz Hatthaka z Alavaki." O mnisi, oni nie mają porównani pośród mych świeckich uczniów.

134. O mnisi, świecka wyznawczyni dążąca z wiarą, powinna prawie dążyć [mówiąc sobie]: "Obym była taka jak Khujjuttara lub Velukaotaki Nandamata". O mnisi, one nie mają porównania pośród mych świeckich uczennic.

135. O mnisi, czyniąc te dwie rzeczy nieuczony głupiec niszczy siebie, otrzymuje wiele przewin, okrywa sie wstydem i jest napominany przez mędrców. Jakie to dwie rzeczy? Brak mu dociekliwości by dojrzeć głębię, czci to co nie powinno być czczone i nie czci tego co powinno byc czczone.

O mnisi, czyniąc te dwie rzeczy uczony Wielki Człowiek nie niszczy się, otrzymuje wiele zasług, nie okrywa się wstydem i nie jest napominany przez mędrców. Jakie to dwie rzeczy? Nie brak mu dociekliwości by dostrzegać głębię, czci to co powinno być czczone i nie czci tego co nie powinno być czczone.

136. O mnisi, czyniąc te dwie rzeczy nieuczony głupiec niszczy siebie, otrzymuje wiele przewin, okrywa sie wstydem i jest napominany przez mędrców. Jakie to dwie rzeczy? Brak mu dociekliwości by dojrzeć głębię, nie pokłada wiary w tym w czym wiara powinna być pokładana i pokłada wiare w tym w czym wiara nie powinna być pokładana.

O mnisi, czyniąc te dwie rzeczy uczony Wielki Człowiek nie niszczy się, otrzymuje wiele zasług, nie okrywa się wstydem i nie jest napominany przez mędrców. Jakie to dwie rzeczy? Nie brak mu dociekliwości by dostrzegać głębię, pokłada wiarę w tym w czym wiara powinna być pokładana i nie pokłada wiary w tym w czym wiara nie powinna być pokładana.

137. O mnisi, z powodu złego zachowania względem dwóch rzeczy, nieuczony głupiec niszczy siebie, otrzymuje wiele przewin, okrywa sie wstydem i jest napominany przez mędrców. Jakie to dwie rzeczy? Są to ojciec i matka.

O mnisi, z powodu dobrego zachowania względem dwóch rzeczy, uczony Wielki Człowiek nie niszczy się, otrzymuje wiele zasług, nie okrywa się wstydem i nie jest napominany przez mędrców. Jakie to dwie rzeczy? Są to ojciec i matka.

138. O mnisi, z powodu złego zachowania względem dwóch rzeczy, nieuczony głupiec niszczy siebie, otrzymuje wiele przewin, okrywa sie wstydem i jest napominany przez mędrców. Jakie to dwie rzeczy? Są to Błogosławiony i uczniowie Błogosławionego.

O mnisi, z powodu dobrego zachowania względem dwóch rzeczy, uczony Wielki Człowiek nie niszczy się, otrzymuje wiele zasług, nie okrywa się wstydem i nie jest napominany przez mędrców. Jakie to dwie rzeczy? Są to Błogosławiony i uczniowie Błogosławionego.

139. O mnisi, oto dwie rzeczy. Jakie dwie? Oczyszczenie umysłu i nie oczyszczenie dotyczące wszystkiego na świecie.

140. O mnisi, oto dwie rzeczy. Jakie dwie? Gniew i noszenie urazy.

141. O mnisi, oto dwie rzeczy. Jakie dwie? Uspokojenie gniewu i porzucenie urazy.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)