Tytuł: Zbiór "Dyscyplina"

O autorze: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.02.201 … AN.02.230

Vinaya Peyyālaṃ

Zbiór "Dyscyplina"

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie:


201. O mnisi, ujrzawszy te dwa szlachetne powody Błogosławiony określił dyscyplinę dla [swych] uczniów. Jakie dwa? Dla doskonałości i dobra Zgromadzenia, by uchronić ludzkość przed niegodziwymi myślami, dla dobra dobrze prowadzących się mnichów, by ujarzmić pożądanie tu i teraz i aby uchronić [ludzkość] przed przyszłym pożądaniem, by ujarzmić gniew tu i teraz i by uchronić [ludzkość] przed przyszłym gniewem, by ujarzmić zgorszenie tu i teraz i uchronić [ludzkość] przed przyszłym zgorszeniem, by ujarzmić strach tu i teraz i by uchronić [ludzkość] przed przyszłym gniewem, by ujarzmić niechwalebne czyny tu i teraz i by uchronić [ludzkość] przez przyszłymi niechwalebnymi myślami. Oraz dla współczucia ludzi świeckich, by ukrucić pożądanie niecnotliwych mnichów, dla przyjemności zadowolonych i dla rozwoju przyjemności tych, którzy zadawalają innych, dla przejrzystego wykładania dobrej Nauki i dla podążania za zasadami. O mnisi, ujrzawszy te oto dwa szlachetne powody Błogosławiony określił dyscyplinę dla [swych] uczniów.

202-230. O mnisi, ujrzawszy te dwa szlachetne powody Błogosławiony określił wyższy zbiór dyscypliny, powtórzył i wytłumaczył wyższy zbiór dyscypliny, powtórzył zasady wyższego zbioru dyscypliny, zadowolenie płynące z nich i ustalenia dzieki którym otrzymuje się zadowolenie. Dla upominania, odesłania, odebrania szat, pogodzenia się, zawieszenia, zatrzymanie na okres próby, przywołania do porządku, akceptacji pokuty, przyczyniania się do rehabilitacji, przywrócenia, odrzucenia jako bezużyteczny, skłaniania do brania odpowiedzialności za siebie, ogłoszenia rozwiązania, ponownego ogłoszenia, do ogłaszania po czterokroć, przypomnienie o braku zrozumienia, przypomnienia po raz drugi o braku zrozumienia, wznoszenia procedur, wezwania do uważności, uwolnienia z okowów szaleństwa, czynienia obietnicy, ustanawiania rzeczy głosami większości, przypomnienie niechwalebnych zachowań i okrywania myśli niczym trawa [okrywa] uczniów. Jakie dwa? Dla doskonałości i dobra Zgromadzenia, by uchronić ludzkość przed niegodziwymi myślami, dla dobra dobrze prowadzących się mnichów, by ujarzmić pożądanie tu i teraz i aby uchronić [ludzkość] przed przyszłym pożądaniem, by ujarzmić gniew tu i teraz i by uchronić [ludzkość] przed przyszłym gniewem, by ujarzmić zgorszenie tu i teraz i uchronić [ludzkość] przed przyszłym zgorszeniem, by ujarzmić strach tu i teraz i by uchronić [ludzkość] przed przyszłym gniewem, by ujarzmić niechwalebne czyny tu i teraz i by uchronić [ludzkość] przez przyszłymi niechwalebnymi myślami. Oraz dla współczucia ludzi świeckich, by ukrucić pożądanie niecnotliwych mnichów, dla przyjemności zadowolonych i dla rozwoju przyjemności tych, którzy zadawalają innych, dla przejrzystego wykładania dobrej Nauki i dla podążania za zasadami. O mnisi, ujrzawszy te oto dwa szlachetne powody Błogosławiony określił dyscyplinę dla [swych] uczniów. O mnisi, ujrzawszy te dwa szlachetne powody Błogosławiony określił wyższy zbiór dyscypliny.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)