Tytuł: Ponad Kammą

O autorze: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.02.011 … AN.02.021

Adhikaraṇa Vagga

Zbiór "Ponad Kammą"

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie: Kowalewski


11. O mnisi, istnieją dwie moce. Jakie dwie? Są to moc rozważania i rozwoju oraz moc skupienia. O mnisi, pewna osoba rozważa nieprawe cielesne prowadzenie się jako przynoszące złe rezultaty tu i teraz a także później, nieprawe słowo jako przynoszące złe rezultaty tu i teraz a także później i nieprawe myśli jako przynoszące złe rezultaty tu i teraz a także później. Tak oto rozważając powstrzymuje się od nieprawego cielesnego prowadzenia się i rozwija prawe prowadzenie się. Powstrzymuje się od nieprawego słowa i rozwija prawe słowo. Powstrzymuje się od nieprawych myśli i rozwija prawe myśli. O mnisi, oto co zwiemy mocą rozważania i rozwoju.

O mnisi, czym jest moc skupienia? O mnisi, moc skupienia trenującego jest mocą poziomu skupienia trenującego. Porzuca on chciwość, nienawiść i ułudę, do możliwości poziomu jego mocy i nie czyni nieprawości i niezwraca się ku przewinom. Oto co zwiemy mocą skupoienia

12. O mnisi, istnieją dwie moce. Jakie dwie? Są to moc rozważania i rozwoju oraz moc skupienia. O mnisi, pewna osoba rozważa nieprawe cielesne prowadzenie się jako przynoszące złe rezultaty tu i teraz a także później, nieprawe słowo jako przynoszące złe rezultaty tu i teraz a także później i nieprawe myśli jako przynoszące złe rezultaty tu i teraz a także później. Tak oto rozważając powstrzymuje się od nieprawego cielesnego prowadzenia się i rozwija prawe prowadzenie się. Powstrzymuje się od nieprawego słowa i rozwija prawe słowo. Powstrzymuje się od nieprawych myśli i rozwija prawe myśli. O mnisi, oto co zwiemy mocą rozważania i rozwoju.

O mnisi, czym jest moc skupienia? O mnisi, mnich rozwijający uważnie czynnik oświecenia, przebywając [w odosobnieniu] niezachwiany aż do końca. Rozwija czynnik oświecenia śledząc uważnie Naukę, przebywając niezachwiany aż do końca. Rozwija czynnik oświecenia z wysiłkiem, przebywając niezachwiany aż do końca. Rozwija czynnik oświecenia z radością, przebywając niezachwiany aż do końca. Rozwija czynnik oświecenia z zadowoleniem, przebywając niezachwiany aż do końca. Rozwija czynnik oświecenia z równowagą, przebywając niezachwiany aż do końca. O mnisi, oto co zwiemy mocą skupienia, oto dwie moce.

13. O mnisi, istnieją dwie moce. Jakie dwie? Są to moc rozważania i rozwoju oraz moc skupienia. O mnisi, pewna osoba rozważa nieprawe cielesne prowadzenie się jako przynoszące złe rezultaty tu i teraz a także później, nieprawe słowo jako przynoszące złe rezultaty tu i teraz a także później i nieprawe myśli jako przynoszące złe rezultaty tu i teraz a także później. Tak oto rozważając powstrzymuje się od nieprawego cielesnego prowadzenia się i rozwija prawe prowadzenie się. Powstrzymuje się od nieprawego słowa i rozwija prawe słowo. Powstrzymuje się od nieprawych myśli i rozwija prawe myśli. O mnisi, oto co zwiemy mocą rozważania i rozwoju.

O mnisi, czym jest moc skupienia? oto, o mnisi, mnich, odsuwający swój umysł od zmysłowych pragnień i niechwlebnych myśli, z myślami i z procesami myślowymi, radością i przyjemnością zrodzoną z odsunięcia osiąga pierwszą jhanę. Zaspokoiwszy myśli i procesy myślowe i umysłem wewnętrznie zadowolonym i skoncentrowanym osiąga druga jhanę, która pozbawiona jest myśli i procesów myślowych, której towarzyszy radość i przyjemność zrodzona ze skupienia.

Przebywając w równowadze z radością i niezachwianiem, z uważną świadomością doświadczającą przyjemności ciała, osiaga trzecią jhanę. Ta jhana jest szlachetną, jak powiadają przebywający w przyjemności świadomi równowagi. Oddawszy przyjemność i nieprzyjemność a wcześniej odawszy przyjemne i nieprzyjemne, czując ani przyjemne ani nieprzyjemne poprzez oczyszczenie uważności dzięki równowadze, osiąga czwartą jhanę. O mnisi, oto co zwiemy moca skupienia, oto dwie moce.

14. O mnisi, istnieją dwa sposoby przedstawiania Nauki Błogosławionego. Jakie dwa? W skrócie i szczegółowo. oto dwa sposoby przedstawiania Nauki Błogosławionego.

15. O mnisi, kiedy upadły mnich i oskarżający [go] mnich nie rozważają wewnętrznie, wyjaśnienie sprawy zajmie dużo czasu a mnisi nie będą przebywać [w odosobnieniu] zadowoleni.

Kiedy upadły mnich i oskarżający [go] mnich rozważają wewnętrznie, wyjaśnienie sprawy nie zajmie dużo czasu a mnisi będą przebywać [w odosobnieniu] zadowoleniu.

O mnisi, jak upadły mnich powinien rozważać wewnętrznie?

Oto jak, o mnisi, upadły mnich powinien rozważać: "Upadłem, nieustrzegłszy jednych lub innych wrót zmysłowości. Ten mnich ujrzał mój upadek, jak nieustrzegłem jednych lub innych wrót zmysłowości. Gdybym nie upadł, ustrzegł jednych lub innych wrót zmysłowości, ten mnich nie ujrzał by mnie upadającego. Od momentu, kiedy upadłem, nieustrzegłem jednych lub innych wrót zmysłowości, mnich ten widział mnie upadającego i niezadowolony rzekł mi niezadowolone słowa, i ja byłem niezadowolony, i ja rzekłem niezadowolone słowa. Ten mnich stał się niezadowolony i opowiedział o tym innym. Dlatego też to ja powinienem prosić o wybaczenie i zakończyć ta dysputę. Oto jak upadły mnich powinien rozważać wewnętrznie.

O mnisi, jak oskarżający mnich powinien rozważać wewnętrznie?

Oto jak oskarżający mnich powinien rozważać: "Ten mnich upadł, nieustrzegł jednych lub innych wrót zmysłowości. Ja ujrzałem jego upadek, jak nieustrzegł jednych lub innych wrót zmysłowości. Gdyby nie upadł, ustrzegł jednych lub innych wrót zmysłowości, nie ujrzałbym go upadającego. Od momentu, kiedy upadł, nieustrzegł jednych lub innych wrót zmysłowości, widziałem go upadającego i niezadowolony rzekłem mu niezadowolone słowa, i on był niezadowolony, i on rzekł niezadowolone słowa. Wtedy niezadowolony opowiedziałem o tym innym. Dlatego też to ja powinienem prosić o wybaczenie i zakończyć ta dysputę. Oto jak oskarżający mnich powinien rozważać wewnętrznie.

O mnisi, kiedy upadły mnich i oskarżający [go] mnich nie rozważają wewnętrznie, wyjaśnienie sprawy zajmie dużo czasu a mnisi nie będą przebywać [w odosobnieniu] zadowoleni.

Kiedy upadły mnich i oskarżający [go] mnich rozważają wewnętrznie, wyjaśnienie sprawy nie zajmie dużo czasu a mnisi będą przebywać [w odosobnieniu] zadowoleniu

16. Pewien bramin przybył do Błogosławionego, wymieniwszy przyjazne powitania usiadł i tak rzekł do Błogosławionego: "O szlachetny Gotamo, dlaczego pewne istoty rodzą się po śmierci w złych miejscach przeznaczenia, w piekłach?"

"Braminie, dzieje się tak dlatego, że pewne istoty nie lgną do Nauki i źle się prowadzą. Dlatego też odradzają się w złych miejscach przeznaczenia, w piekłach".

"Dlaczego pewne istoty rodzą się po śmierci w dobrych miejscach przeznaczenia, w niebiosach?"

"Braminie, dzieje się tak dlatego, że pewne istoty lgna do Nauki i dobrze się prowadzą. Dlatego też odradzają się w dobrych miejscach przeznaczenia, w niebiosach.

"O szlachetny Gotamo, zrozumiałem. To jest tak, o Szlachetny, jakby wyprostowano to co było skrzywione lub objawiono to co było ukryte, lub wskazano drogę temu, który się zbłąkał, lub trzymając lampę rozświetlono ciemności, tak by ci co mają oczy mogli ujrzeć. W ten sposób Nauka została objaśniona przez Wzniosłego na różne sposoby.Przyjmuję schronienie w Buddhdzie, Dhammie i Sandze. Niechaj Wzniosły przyjmie mnie jako swego ucznia, który przyjął schronienie w tym dniu aż do końca życia."

17. Wtedy bramin Janussooi przybył do Błogosławionego, wymieniwszy przyjazne powitania usiadł i tak rzekł do Błogosławionego: "O szlachetny Gotamo, dlaczego pewne istoty rodzą się po śmierci w złych miejscach przeznaczenia, w piekłach?"

"Braminie, dzieje się tak dlatego, że pewne istoty czynią i nie czynią. Dlatego tez odradzają się w złych miejscach przeznaczenia, w piekłach."

"Dlaczego pewne istoty rodzą się po śmierci w dobrych miejscach przeznaczenia, w niebiosach?"

"Braminie, dzieje się tak dlatego, że pewne istoty czynią i nie czynią. Dlatego tez odradzają się w dobrych miejscach przeznaczenia, w niebiosach."

"O szlachetny Gotamo, nie zrozumiałem twych słów, proszę wytłumacz mie je szczegółowo".

"Zatem braminie słuchaj uważnie. Braminie, pewne istoty nieprawie się prowadzą i nie rozwijają prawego prowadzenia się, nieprawie mówią i nie rozwijają prawej mowy, nieprawie myślą i nie rozwijają prawych myśli. Tak oto czyniąc i nie czyniąc rodzą się w złych miejscach przeznaczenia, w piekłach."

"Braminie, pewne istoty prawie się prowadzą i powstrzymują się od nieprawego prowadzenia się, prawie mówią i powstrzymują się od nieprawej mowy, prawie myślą i powstrzymują się od nieprawych myśli. Tak oto czyniąc i nie czyniąc rodzą się w dobrych miejscach przeznaczenia, w niebiosach."

"O szlachetny Gotamo, zrozumiałem. To jest tak, o Szlachetny, jakby wyprostowano to co było skrzywione lub objawiono to co było ukryte, lub wskazano drogę temu, który się zbłąkał, lub trzymając lampę rozświetlono ciemności, tak by ci co mają oczy mogli ujrzeć. W ten sposób Nauka została objaśniona przez Wzniosłego na różne sposoby.Przyjmuję schronienie w Buddhdzie, Dhammie i Sandze. Niechaj Wzniosły przyjmie mnie jako swego ucznia, który przyjął schronienie w tym dniu aż do końca życia."

18. Wtedy Czcigodny Ananda przybył do Błogosławionego, oddał Mu pokłon i usiadł. Wtedy Błogosławiony rzekł do Czcigodnego Anandy: "Anando, powiadam wyraźnie, że nieprawe cielesne prowadzenie się, nieprawa mowa i nieprawe myśli powinny być zaniechane."

Czcigodny Ananda spytał Błogosławionego: O Czcigodny, zostało wyraźnie powiedziane, że nieprawe cielesne prowadzenie się, nieprawa mowa i nieprawe myśli powinny być zaniechane, lecz czego można się spodziewać gdy są czynione?"

"Anando, powiadam wyraźnie, że nieprawe cielesne prowadzenie się, nieprawa mowa i nieprawe myśli powinny być zaniechane, można się spodziewać tych oto niebezpieczeństw gdy są czynione. Gdy osoba tak czyni okrywa się wstydem, mędrcy prawdziwie poznawszy patrzą na nią z góry, rozprzestrzenia się jej zła reputacja, umiera ze zmąconym umysłem, po śmierci odradza się w złym miejscu przeznaczenia, w piekłach."

"Anando, powiadam wyraźnie, że nieprawe cielesne prowadzenie się, nieprawa mowa i nieprawe myśli powinny być zaniechane, można się spodziewać tych oto niebezpieczeństw gdy są czynione."

"O Czcigodny, zostało wyraźnie powiedziane, że prawe cielesne prowadzenie się, prawa mowa i prawe myśli powinny byc czynione, lecz czego można się spodziewać gdy są czynione?"

"Anando, powiadam wyraźnie, że nieprawe cielesne prowadzenie się, nieprawa mowa i nieprawe myśli powinny być zaniechane, można się spodziewać tych oto dobrych rezultatów gdy są czynione. Gdy osoba tak czyni nieokrywa się wstydem, mędrcy prawdziwie poznawszy patrzą na nią z szacunkiemy, rozprzestrzenia się jej dobra reputacja, umiera z niezmąconym umysłem, po śmierci odradza się w dobrym miejscu przeznaczenia, w niebiosach."

"Anando, powiadam wyraźnie, że nieprawe cielesne prowadzenie się, nieprawa mowa i nieprawe myśli powinny być zaniechane, można się spodziewać tych oto dobrych rezultatów gdy są czynione."

19. "Porzućcie to co jest niewprawne, o mnisi. Jeśli to możliwe porzućcie to co niewprawe, o mnisi. Jeśli nie jest możliwym porzucenie to co niewprawne, nie powiedziałbym wam: 'Porzuć to co niewprawne.' Lecz dlatego, że jest możliwym, porzucenie tego co niewprawne, powiadam wam: 'Porzućcie to co niewprawne.' Jeśli porzucenie tego co niewprawne prowadziłoby do straty i bólu, nie powiedziałbym wam 'Porzuć to co niewprawne.' Lecz dlatego, że porzucenie tego co niewprawne prowadzi do zysku i przyjemności, powiadam wam: 'Porzućcie to co niewprawne.'

"Rozwijajcie to co wprawne, o mnisi. Jeśli to możliwe rozwijajcie to co wprawnel. Jeśli nie możliwym jest rozwijanie tego wprawne, nie powiedziałbym wam: 'Rozwijajcie to co wprawne.' Lecz dlatego, że jest możliwym rozwijanie tego co wprawne, powiadam wam: 'Rozwijajcie to co wprawne.' Jeśli rozwój tego co wprawne prowadziłoby do straty i bólu, nie powiedziałbym wam: 'Rozwijajcie to co wprawne.' Lecz dlatego, że rozwój tego co wprawne prowadzi do zysku i przyjemności, powiadam wam: 'Rozwijajcie to co wprawne.'"

20. O mnisi, te dwie rzeczy prowadzą do zmieszania i zniszczenia Dobrej Nauki. Jakie dwie? To przestawienie słów i liter, które nie prowadzi ku wyjaśnieniu znaczenia i przestawianie słów i znaczenia nieprowadzących do wyjaśnienia znaczenia aż do końca. O mnisi te dwie rzeczy prowadzą do zmieszania i zniszczenia Dobrej Nauki.

21. O mnisi, te dwie rzeczy prowadzą do niezmieszania i niezniszczenia Dobrej Nauki. Jakie dwie? To właściwe wstawienie słów i liter, które prowadzi ku wyjaśnieniu znaczenia i nieprzestawianie słów i znaczenia prowadzących do wyjaśnienia znaczenia aż do końca. O mnisi te dwie rzeczy prowadzą do niezmieszania i niezniszczenia Dobrej Nauki.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)