Tytuł: Zbiór "Głupiec"

O autorze: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.02.022 … AN.02.032

Bāla Vagga

Zbiór "Głupiec"

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie:


22. "O mnisi, ci dwaj są głupcami. Jacy dwaj? Ten, który nie widzi swego występku jako wystepku, i ten, który nie wybacza temu, który wyznał swój występek. Ci dwaj są głupcami.

"Ci dwaj są rostropni. Jacy dwaj? Ten, który widzi swój występek jako występek, i ten, który wybaczą temu, który wyznał swój występek. Ci dwaj są rostropni."

23. " O mnisi, ci dwaj zaciemniają słowa Tathagaty. Jacy dwaj? Ten, który jest przepełniony nieprawością lub gniewem, i ten, który angażuje się pragnąc czegoś niegodziwie. Ci dwaj zaciemniają słowaTathagaty."

24. "O mnisi, ci dwaj zaciemniają słowa Tathagaty. Jacy dwaj? Ten, który przedstawia to czego nie powiedział lub czego nie mówi Tathagata jako powiedziane lub mówione przez Tathagatę, i ten, który przedstawia to co zostało powiedziane i jest mówione przez Tathagatę jako nie powiedziane lub nie mówione przez Tathagatę. Ci dwaj zaciemniają słowa Tathagaty."

"O mnisi, ci dwaj nie zaciemniają słów Tathagaty. Jacy dwaj? Ten, który przedstawia to czego nie powiedział lub czego nie mówi Tathagata jako nie powiedziane lub nie mówione przez Tathagatę, i ten, który przedstawia to co zostało powiedziane i jest mówione przez Tathagatę jako powiedziane lub mówione przez Tathagatę. Ci dwaj nie zaciemniają słów Tathagaty."

25. "O mnisi, ci dwaj zaciemniają słowa Tathagaty. Jacy dwaj? Ten, który przedstawia naukę, która potrzebuje dalszego wyjaśnienia jako nukę w pełni wyjaśnioną, i ten, który przedstawia naukę, która została w pełni wyjaśniona jako naukę potrzebującą dalszego wyjaśnienia. Ci dwaj zaciemniają słowa Tathagaty."

26. "O mnisi, ci dwaj nie zaciemniają słów Tathagaty. Jacy dwaj? Ten, który przedstawia naukę, która potrzebuje dalszego wyjaśnienia jako nukę, która potrzebuje dalszego wyjaśnienia, i ten, który przedstawia naukę, która została w pełni wyjaśniona jako naukę, która została w pełni wyjaśniona. Ci dwaj nie zaciemniają słów Tathagaty."

27. "O mnisi, ten, który działa skrycie może się spodziewać ponownych narodzin w piekłach lub świecie zwierząt. O mnisi, ten, który działa otwarcie może się spodziewać narodzin pośród ludzi lub bogów."

28. "O mnisi, ten, o nieprawych poglądach może się spodziewać narodzin w piekłach lub świecie zwierząt."

29. "O mnisi, ten o prawych poglądach może się spodziewać narodzin pośród ludzi lub bogów."

30. "O mnisi, dla nieprawych są dwojakie narodziny: w piekłach lub w świecie zwierząt; dla prawych są dwojakie narodziny: pośród ludzi lub bogow."

31. "O mnisi, są dwa prawe powody dla których zamieszkuję w lesie i na jego obrzeżach. Jakie dwa? Dla mej przyjemności trwania tu i teraz oraz dla trwania we współczuciu dla przyszłych pokoleń. O mnisi, dla tych dwóch prawych powodów zamieszkuję w lesie i na jego obrzeżach.

32. "Te oto dwie cechy mają udział w czystym poznaniu. Jakie dwie? Spokój (samatha) i wgląd (vipassana).

"W jakim celu rozwija się spokój? By rozwinął się umysł. A w jakim celu rozwija się umysł? By porzucić namiętności.

"W jakim celu rozwija sie wgląd? By rozwinęła się uważność. A w jakim celu rozwija się uważność? By porzucić ignorancję.

"Skażony namiętnścią, umysł jest niewolny. Skażona ignorancją, uważność się nie rozwija. Tak oto wraz z porzuceniem namiętności uwalnia się świadomość. Wraz z porzuceniem ignorancji uwalnia się uważność."

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)