Tytuł: Zbiór "Spokojny Umysł"

O autorze: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.02.033 … AN.02.042

Samacitta Vagga

Zbiór "Spokojny Umysł"

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie:


33. O mnisi, opowiem wam o nie-Wielkim Człowieku i o Wielkim Człowieku. Słuchajcie uważnie. O mnisi, kim jest nie-Wielki Człowiek? Jest on niewdzięczny i brakuje mu rozwagi. O mnisi, niewdzięczność i brak rozwagi powinien byc prawdziwie poznany jako poniżający. Jest to całkowicie sfera nie-Wielkiego Człowieka. O mnisi, kim jest Wielki Człowiek. Jest on wdzięczny i rozważny. O mnisi, wdzięczność i rozwaga powinny być prawdziwie poznane jako szlachetne. Jest to całkowicie sfera Wielkiego Człowieka.

34. O mnisi, powiadam wam, nie możecie odwdzięczyć się dwóm osobom. Jakim dwóm? Są to matka i ojciec. O mnisi, kiedy się narodziliście mieliście za sobą matkę i ojca. Nawet przeżywszy sto lat opiekując się rodzicami, gdy nie mogą wstrzymać już fekaliów, nie oddacie wdzięczności za wam okazane dobro. Nawet jeśli uczynicie ich władcami ziemi, nawet wtedy nie oddacie wdzięczności za wam okazane dobro, gdyż oni uczynili więcej. Karmili was kiedy nie mogliście chodzić i pokazywali wam świat.

Jeśli wasza matka i ojciec nie mieliby wiary a wy dalibyście im wiarę, jeśli nie mieli by cnoty a wy dalibyście im cnotę, jeśli byli by chciwi a wy uczynilibyście ich chojnymi, jeśli nie byli by mądrzy a wy uczynilibyście ich mądrymi, wtedy wystarczająco oddalibyście matce i ojcu wdzięczność za wam okazane dobro.

35. Pewien bramin przybył do Błogosławionego, wymieniwszy przyjacielskie powitanie, usiadł i tak rzekł: "Czym jest wiara Szlachetnego Gotamy i czego naucza?"

"Braminie, nauczam czynienia i nie czynienia."

"W jaki sposób Szlachetny Gotama naucza czynienia i nieczynienia?

"Braminie, powiadam nie postępuj nieprawie cieleśnie, słowem i umysłem, nie dopuszczaj się niechwalebnych myśli w wieli sferach. Powiadam rozwijaj prawe postępowanie cielesne, słowem i umysłem, czyń chwalebne myśli w wielu sferach. Braminie, tak oto mówię i nauczam czynienia i nieczynienia.

"O Szlachetny Gotamo, zrozumiałem. To jest tak, o Szlachetny, jakby wyprostowano to co było skrzywione lub objawiono to co było ukryte, lub wskazano drogę temu, który się zbłąkał, lub trzymając lampę rozświetlono ciemności, tak by ci co mają oczy mogli ujrzeć. W ten sposób Nauka została objaśniona przez Wzniosłego na różne sposoby.Przyjmuję schronienie w Buddhdzie, Dhammie i Sandze. Niechaj Wzniosły przyjmie mnie jako swego ucznia, który przyjął schronienie w tym dniu aż do końca życia."

36. Wtedy gospodarz Anathapindika przybył do Błogosławionego, oddawszy Mu cześć usiadł i tak rzekł: "O Czcigodny, jak wielu jest na świecie otrzymujących dary i komu powinno się dary ofiarowywać?"

"Gospodarzu, istnieja dwie grupy otrzymujące dary, są to trenujący i ci, którzy są ponad treningiem, im powinno się ofiarowywać dary."

Wtedy Blogosławiony rzekł dalej: "Trenujący i ci, którzy są ponad treningiem są godni darów. Są oni prawi na ciele, w słowie i umyśle. Są oni polem dla zasług dla czyniących dary.

37. Tak oto słyszałem. Pewnego razu Błogosławiony nieopodal Savatthi, w Gaju Jeta, w klasztorze Anathapindiki. W tym czasie Czcigodny Sariputta przebywał w Savatthi w klasztorze Pubba oferowanym przez matkę Migary. Tam Czcigodny Sariputta zwrócił się do mnichów: "Przyjaciele, mnisi, kto jest spętany wewnętrznymi pętami? Jest to o mnisi, mnich cnotliwie przestrzegający wyższej dyscypliny i praktykujący prawe prowadzenie się, z daleka dostrzegając najmniejszy błąd. Po śmierci odradza się w towarzystwie bogów. Zniknąwszy tam powraca tutaj, by się ponownie narodzić. O mnisi, oto osoba spętana wewnętrznymi pętami, która powraca.

Przyjaciele, mnisi, kto jest spętany zewnętrznymi pętami? Jest to o mnisi, mnich cnotliwie przestrzegający wyższej dyscypliny i praktykujący prawe prowadzenie się, z daleka dostrzegając najmniejszy błąd. Przebywa on radując się spokojem umysłu. Po śmierci rodzi się pośród bogów. Zniknąwszy tam nie powraca tutaj. O mnisi, oto osoba spętana zewnętrznymi pętami, która nie powraca.

Ponownie, przyjaciele, mnisi, mnich cnotliwie przestrzegający wyższej dyscypliny i praktykujący prawe prowadzenie się, z daleka dostrzegając najmniejszy błąd. Podąża za metodą zniszczenia i oderwania się od zmysłowych pożądani i myśli. Podąża za metodą zakończenia pragnienia. Po śmierci rodzi się pośród bogów. Zniknąwszy tam nie powraca tutaj. O mnisi, oto osoba spętana zewnątrznymi pętami, która nie powraca.

Wtedy wielu bogów, którzy rozwinęli równowagę przybyłli do Błogosławionego. Przybywszy oddali Mu cześć i stojąc tak rzekły do Błogosławionego: O Czcigodny, Czcigodny Sariputta wyjaśnia mnichom zgromadzonym w klasztorze Pubba, kim jest osoba spętana wewnętrznymi pętami i kim jest osoba spętana zewnętrznymi pętami. Zgromadzeni są zachwyceni. Dobrze by było by Błogosławiony przybył do Czcigodnego Sariputty ze współczuciem." Błogosławiony zgodził się w milczeniu.

W tedy Błogosławiony, tak jak siłacz napina i prostuje swe ramię, zniknął z Gaju Jeta i pojawił się przed Czcigodnym Sariputtą w klasztorze Pubba. Przybywszy Błogosławiony usiadł na przygotowanym siedzeniu a Czcigodny Sariputta oddał Mu cześć i usiadł. Błogosławiony rzekł do niego: "Sariputto, wielu bogów, którzy rozwinęli równowagę przybyło do mnie i stojąc rzekli: 'O Czcigodny, Czcigodny Sariputta wyjaśnia mnichom zgromadzonym w klasztorze Pubba, kim jest osoba spętana wewnętrznymi pętami i kim jest osoba spętana zewnętrznymi pętami. Zgromadzeni są zachwyceni. Dobrze by było by Błogosławiony przybył do Czcigodnego Sariputty ze współczuciem. Sariputto, ci bogowie stoją jak nie zmienna myśl na ostrzu miecza w grupach po dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, czterdziestu, pięćdziesięciu, sześćdziesięciu i siedemdziesięciu. Nie kaleczą się na wzajem stojąc w ten sposób. Sariputto, taki trening powinien być dokonany. Nasze mentalne czynniki powinny być ujarzmione a nasz umysł uspokojony. Nasze cielesne, werbalne lub mentalne działania uspokoją się poprzez świętobliwe życie. Sariputto, tak oto powinieneś się ćwiczyć. Sariputto, ci, którzy odeszli w inną wiarę nie powinni słuchać tego dyskursu, jeśli go nie słyszeli.

38. Tak oto słyszałem. Pewnego razu Czcigodny Mahakaccayana przebywał nieopodal Benaresu, na brzegu rzeki Kaddamadahy. Wtedy bramin Aramadanda przybył do Czcigodnego Mahakaccayany, wymieniwszy przyjacielskie powitania usiadł i tak rzekł: "Szlachetny Kaccayano jaka jest przyczyna, że wojownicy rozmawiają z wojownikami, bramini z braminami a gospodarze z gospodarzami i nawet mędrcy z mędrcami."

"To z powodu próżnego spętania i przywiązania do zmysłowych pragnień, wojownicy rozmawiają z wojownikami, bramini z braminami i gospodarze z gospodarzami.

"Szlachetny Kaccayano jaka jest przyczyna, że mędrcy rozmawiają z mędrcami?"

"To z powodu próżnego spętania i przywiązania do pragnień doktrynalnych poglądów mędrcy rozmawiają z mędrcami."

"Szlachetny Kaccayano, czy w tym świecie jest ktokolwiek kto pokonał te próżne spętanie i przywiązanie do zmysłowych pragnień i próżne spętanie i przywiązanie do pragnienia doktrynalnych poglądów?"

"Braminie, jest osoba, która pokonała te próżne spętanie i przywiązanie do zmysłowych pragnień i próżne spętanie do pragnienia doktrynalnych poglądów."

"Szlachetny Kaccayano, kim jest ten, który pokonał te próżne spętanie i przywiązanie do zmysłowych pragnień i próżne spętanie do pragnienia doktrynalnych poglądów."

"Braminie, we wschodnim stanie jest miasto zwane Savatthi, tam przebywa Błogosławiony, Szlachetny i Prawdziwie Oświecony. On pokonał te próżne spętanie i przywiązanie do zmysłowych pragnień i próżne spętanie do pragnienia doktrynalnych poglądów."

Kiedy to zostało powiedziane bramin Aramadanda wstał z siedzenia, poprawił swój szal na ramionach, klęknął na prawe kolano, złożył dłonie (anjali), zwrócił się w stronę gdzie przebywał Błogosławionygo, i uczynił solenną przysięgę: "Cześć Błogosławionemu, Szlachetnemu w Pełni Oświeconemu".

"O to pokonał próżne spętanie i przywiązanie do zmysłowych pragnień i próżne spętanie do pragnienia doktrynalnych poglądów."

"Szlachetny Kaccayano, zrozumiałem. To jest tak, jakby wyprostowano to co było skrzywione lub objawiono to co było ukryte, lub wskazano drogę temu, który się zbłąkał, lub trzymając lampę rozświetlono ciemności, tak by ci co mają oczy mogli ujrzeć. W ten sposób Nauka została objaśniona przez Szlachetnego Kaccayanę na różne sposoby. Przyjmuję schronienie w Buddhdzie, Dhammie i Sandze. Niechaj Szlachetny Kaccayana przyjmie mnie jako ucznia, który przyjął schronienie w tym dniu aż do końca życia."

39. Pewnego razu Czcigodny Mahakaccayana przebywał nieopodal Madhury, w lesie Gunda. Then the brahmin Kadarayana przybył do Czcigodnego Mahakaccayny, wymieniwszy przyjacielskie powitania, usiadł i tak rzekł: "Szlachetny Kaccayano, słyszałem, że mędrzec Kaccayana nie chętnie wita, zajmuje się lub daje siedzisko braminom zniszczonym, starym i zbliżającym się ku śmierci. Szlachetny Kaccayano, czy to prawe postępowanie?"

"Braminie, Błogosławiony, który wie i widzi, jest szlachetny i prawdziwie oświecony pokazał starca i młodzieniaszka. Bramin może być wiekowy, osiemdziesięcio, dziewięćdziesięcio lub nawet stu letni. Jeśli radują go zmysłowe przyjemność, otacza się nimi, płonie zmysłowymi zmartwieniami, oddający myśli zmysłom i gorączkujący się zmysłowymi poszukiwaniam, taki jest uważany za młodego.

"Braminie, może to być mlodzieniaszek z ciemnymi czarnymi włosami, na progu młodości, w całej jej okrasie, jeśli nie raduje się zmyslowymi przyjemnościami, nie otacza się nimi, nie płonie zmysłowymi zmartwieniami, nie oddaje myśli zmysłom i nie gorączkuje się zmysłowymi poszukiwaniami, taki jest uważany za mądrego starca.

Kiedy to zostało powiedziane, bramin Kadarayana wstał z siedzenia, poprawił szal na ramionach, położył głowę na stopach młodego mnicha i rzekł: "O szlachetny, jesteś starcem, my jesteśmy młodzieniaszkami".

"Szlachetny Kaccayano, zrozumiałem. To jest tak, jakby wyprostowano to co było skrzywione lub objawiono to co było ukryte, lub wskazano drogę temu, który się zbłąkał, lub trzymając lampę rozświetlono ciemności, tak by ci co mają oczy mogli ujrzeć. W ten sposób Nauka została objaśniona przez Szlachetnego Kaccayanę na różne sposoby. Przyjmuję schronienie w Buddhdzie, Dhammie i Sandze. Niechaj Szlachetny Kaccayana przyjmie mnie jako ucznia, który przyjął schronienie w tym dniu aż do końca życia."

40. O mnisi, w czasie kiedy bandyci są silni, król staje się słaby, żyje w niepokoju, niezdolny do wyruszenia do granicznych stanów lub powrotu z nich ani do żadnych działń w nich. Bramini i gospodarze w takich czasach również żyją w nipokoju, niezdolni do wyruszenia lub powrotu ani do znalezienia odpowiedniego zajęcia.

O mnisi, w ten sam sposób, kiedy niecnotliwy mnich staje się silny, cnotliwy mnich staje się słaby i odchodi do granicznych stanów. O mnisi, dzieje się tak dla krzywdy, nieszczęścia i niepokoju wielu bogów i ludzi.

41. O mnisi, nie pochwalam dwóch nieprawych metod, jakkolwiek u gospodarzy jak i u tych, którzy odeszli.

O mnisi, gospodarze lub ci, którzy odeszli ku nieprawej metodzie nie zrealizują się.

Kroczenie po właściwej ścieżce jest chwalebne

O mnisi, pochwalam dwie prawe metody, zarówno u gospodarzy jak i u tych, którzy odeszli.

O mnisi, gospodarze jak i ci, którzy odeszli ku prawej metodzie zrealizują się.

Kroczenie po właściwej ścieżce jest chwalebne

42. O mnisi, ci mnisi, którzy nie zrozumieli sutt wraz z podobnymi im tekstami, nie zrozumieli znaczenia Nauki. Dzieje się to dla krzywdy, nieszczęścia i niepokoju wielu bogów i ludzi. Otrzymują oni wiele przewin i niszczą dobrą Naukę.

O mnisi, ci mnisi, którzy zrozumieli sutty wraz z podobnymi im tekstami, zrozumieli znaczenie Nauki. Dzieje się to dla dobra, szczęścia i spokoju wielu bogów i ludzi. Otrzymują oni wiele zasług i utwierdzają dobrą Naukę.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)