Tytuł: Mowa w mieście Kesamutti

O autorze: Mieczysław Gabryszewski

Wersja pdf: pdf2.jpg

zobacz źródło

print

Wersja epub: epub2.jpg

AN.03.66

Kesamutti Sutta

Mowa w mieście Kesamutti

Tłumaczenie na podstawie oryginalnego tekstu w Pāḷi - Mieczysław Gabryszewski

alternatywne tłumaczenie:

Tak słyszałem. Pewnego razu Błogosławiony po (królestwie) Kosala wędrując, z wielkim zgromadzeniem mnichów wędrujący, do miasta (klanu) Kalamów o nazwie Kesamutti w tym czasie przybył. Kalamowie z Kesamutti usłyszeli - "Naprawdę mnich Gotama, przyjaciele, syn Sakjów, wędrowiec z klanu Sakjów, do Kesamutti przyszedł. Tegoż czcigodnego Gotamy tak znakomita reputacja jest powszechnie znana. Tak więc ten Błogosławiony …etc… Naprawdę dobre jest ujrzenie takiego jak ten arhata."

Wtedy Kalamowie z Kesamutti do Błogosławionego zbliżyli się, zbliżywszy się niektórzy Błogosławionego pozdrowiwszy z boku usiedli, niektórzy z Błogosławionym przyjacielskie pozdrowienia wymienili, przyjacielskie pozdrowienia i uprzejmości wymieniwszy z boku usiedli, niektórzy z szacunkiem przed Błogosławionym złożone ręce podniósłszy z boku usiedli, niektórzy imię i klan wymieniwszy z boku usiedli, niektórzy milcząc z boku usiedli. Tamci Kalamowie z Kesamutti, którzy z boku usiedli, do Błogosławionego powiedzieli to:

"Są, Panie, pewni mnisi i bramini, którzy do Kesamutti przychodzą. Oni tylko swoją własną doktrynę wyjaśniają, objaśniają, a inną doktrynę przeklinają, odrzucają, traktują z pogardą, poniżają. Inni także, Panie, pewni mnisi i bramini do Kesamutti przychodzą. Oni także tylko swoją własną doktrynę wyjaśniają, objaśniają, a inną doktrynę przeklinają, odrzucają, traktują z pogardą, poniżają. Co do nich zatem, Panie, jest właśnie nasza wątpliwość, jest niepewność - 'Który z tych czcigodnych mnichów i braminów na pewno prawdę powiedział, który skłamał?'

"Naprawdę właściwe jest dla was, Kalamowie, mieć wątpliwość, właściwe jest mieć niepewność. Wątpliwość właśnie jest w was, niepewność powstała. Przyjdźcie wy, Kalamowie, nie za pogłoską, nie za tradycją, nie za usłyszanym, nie za dostarczonym w koszach, nie za rozumowaniem, nie za wnioskowaniem, nie za rozważaniem warunków, nie za lubowaniem się w rozważaniach, nie za pozornymi możliwościami, nie za (poglądem) 'mnich jest naszym nauczycielem'. Kiedy wy, Kalamowie, sami poznalibyście - 'Te rzeczy są złe, te rzeczy są hańbiące, te rzeczy są odrzucone przez mędrców, te rzeczy w całości podjęte do szkody i cierpienia prowadzą,' wtedy wy, Kalamowie, powinniście (je) porzucić."

"Co o tym myślicie, Kalamowie, chciwość pojawiająca się w człowieku pojawia się dla korzyści czy dla szkody?"

"Dla szkody, Panie."

"Co więcej, chciwa ta, Kalamowie, osoba ludzka pokonana przez chciwość, z pokonanym umysłem także żywe istoty zabija, także bierze to, co nie jest dane, także do cudzej żony chodzi, także kłamstwa mówi, także drugiego do stania się takim samym podżega. (Czy) ona jest tym, kto na długi czas do szkody i cierpienia (prowadzi)?"

"Tak, Panie."

"Co o tym myślicie, Kalamowie, gniew pojawiający się w człowieku pojawia się dla korzyści czy dla szkody?"

"Dla szkody, Panie."

"Co więcej, rozgniewana ta, Kalamowie, osoba ludzka pokonana przez gniew, z pokonanym umysłem także żywe istoty zabija, także bierze to, co nie jest dane, także do cudzej żony chodzi, także kłamstwa mówi, także drugiego do stania się takim samym podżega. (Czy) ona jest tym, kto na długi czas do szkody i cierpienia (prowadzi)?"

"Tak, Panie."

"Co o tym myślicie, Kalamowie, niewiedza pojawiająca się w człowieku pojawia się dla korzyści czy dla szkody?"

"Dla szkody, Panie."

"Co więcej, głupia ta, Kalamowie, osoba ludzka pokonana przez niewiedzę, z pokonanym umysłem także żywe istoty zabija, także bierze to, co nie jest dane, także do cudzej żony chodzi, także kłamstwa mówi, także drugiego do stania się takim samym podżega. (Czy) ona jest tym, kto na długi czas do szkody i cierpienia (prowadzi)?"

"Tak, Panie."

"Co o tym myślicie, Kalamowie, te rzeczy są dobre czy złe?"

"Złe, Panie."

"Hańbiące czy nie hańbiące?"

"Hańbiące, Panie."

"Odrzucone przez mędrców czy zachwalane przez mędrców?"

"Odrzucone przez mędrców, Panie."

"W całości podjęte do szkody i cierpienia prowadzą, czy nie? Albo jak pod tym względem jest?"

"W całości, Panie, podjęte do szkody i cierpienia prowadzą. Tak u nas pod tym względem jest."

"Tak więc, Kalamowie, oto co powiedzieliśmy - 'Przyjdźcie wy, Kalamowie, nie za pogłoską, nie za tradycją, nie za usłyszanym, nie za dostarczonym w koszach, nie za rozumowaniem, nie za wnioskowaniem, nie za rozważaniem warunków, nie za lubowaniem się w rozważaniach, nie za pozornymi możliwościami, nie za (poglądem) 'mnich jest naszym nauczycielem'. Kiedy wy, Kalamowie, sami poznalibyście - 'Te rzeczy są złe, te rzeczy są hańbiące, te rzeczy są odrzucone przez mędrców, te rzeczy w całości podjęte do szkody i cierpienia prowadzą,' wtedy wy, Kalamowie, powinniście (je) porzucić.'

Tak więc, oto co jest powiedziane, na podstawie tego, co było (wcześniej) powiedziane. Przyjdźcie wy, Kalamowie, nie za pogłoską, nie za tradycją, nie za usłyszanym, nie za dostarczonym w koszach, nie za rozumowaniem, nie za wnioskowaniem, nie za rozważaniem warunków, nie za lubowaniem się w rozważaniach, nie za pozornymi możliwościami, nie za (poglądem) 'mnich jest naszym nauczycielem'. Kiedy wy, Kalamowie, sami poznalibyście - 'Te rzeczy są dobre, te rzeczy nie są hańbiące, te rzeczy są zachwalane przez mędrców, te rzeczy w całości podjęte do korzyści i szczęścia prowadzą,' wtedy wy, Kalamowie, powinniście (je) przestrzegać."

"Co o tym myślicie, Kalamowie, brak chciwości pojawiający się w człowieku pojawia się dla korzyści czy dla szkody?"

"Dla korzyści, Panie."

"Co więcej, pozbawiona chciwości, Kalamowie, osoba ludzka niepokonana przez chciwość, z niepokonanym umysłem właśnie żywych istot nie zabija, nie bierze tego, co nie jest dane, do cudzej żony nie chodzi, kłamstw nie mówi, także drugiego do stania się takim samym nie podżega. (Czy) ona jest tym, kto na długi czas do korzyści i szczęścia (prowadzi)?"

"Tak, Panie."

"Co o tym myślicie, Kalamowie, brak gniewu pojawiający się w człowieku pojawia się …etc… brak niewiedzy pojawiający się w człowieku pojawia się …etc… do korzyści i szczęścia (prowadzi)?"

"Tak, Panie."

"Co o tym myślicie, Kalamowie, te rzeczy są dobre czy złe?"

"Dobre, Panie."

"Hańbiące czy nie hańbiące?"

"Nie hańbiące, Panie."

"Odrzucone przez mędrców czy zachwalane przez mędrców?"

"Zachwalane przez mędrców, Panie."

"W całości podjęte do korzyści i szczęścia prowadzą, czy nie? Albo jak pod tym względem jest?"

"W całości, Panie, podjęte do korzyści i szczęścia prowadzą. Tak u nas pod tym względem jest."

"Tak więc, Kalamowie, oto co powiedzieliśmy - Przyjdźcie wy, Kalamowie, nie za pogłoską, nie za tradycją, nie za usłyszanym, nie za dostarczonym w koszach, nie za rozumowaniem, nie za wnioskowaniem, nie za rozważaniem warunków, nie za lubowaniem się w rozważaniach, nie za pozornymi możliwościami, nie za (poglądem) 'mnich jest naszym nauczycielem'. Kiedy wy, Kalamowie, sami poznalibyście - 'Te rzeczy są dobre, te rzeczy nie są hańbiące, te rzeczy są zachwalane przez mędrców, te rzeczy w całości podjęte do korzyści i szczęścia prowadzą,' wtedy wy, Kalamowie, powinniście (je) przestrzegać. Tak więc, oto co było powiedziane, na podstawie tego, co było (wcześniej) powiedziane."

"To jest on, Kalamowie, szlachetny uczeń tak pozbawiony chciwości, pozbawiony wrogości, pozbawiony złudzeń, rozważny, uważny, który umysłem obdarzonym życzliwością jeden kierunek wypełniwszy żyje, tak samo drugi, tak samo trzeci, tak samo czwarty. Tak więc we wszystkich kierunkach, przez identyfikację wszystkich istot z sobą, cały świat umysłem obdarzonym życzliwością, obfitą, wielką, bezgraniczną życzliwością i brakiem wrogości wypełniwszy żyje. Umysłem obdarzonym współczuciem …etc… umysłem obdarzonym serdecznością …etc… umysłem obdarzonym bezstronnością jeden kierunek wypełniwszy żyje, tak samo drugi, tak samo trzeci, tak samo czwarty. Tak więc we wszystkich kierunkach, przez identyfikację wszystkich istot z sobą, cały świat umysłem obdarzonym życzliwością, obfitą, wielką, bezgraniczną życzliwością i brakiem wrogości wypełniwszy żyje.

To jest on, Kalamowie, szlachetny uczeń o tak przyjaznym umyśle, o tak życzliwym umyśle, o tak niezabrudzonym umyśle, o tak czystym umyśle. Dlatego w tym świecie cztery pocieszenia są otrzymane.
'Ale jeśli jest inny świat, jest dobrych i złych czynów owoc, rezultat, wtedy ja po rozpadzie ciała po śmierci w dobrym niebiańskim świecie odrodzę się'. To jest pierwsze pocieszenie, które jest otrzymane.

'Ale jeśli nie ma innego świata, nie ma dobrych i złych czynów owocu, rezultatu, wtedy ja w tym świecie w przyjaźni, życzliwości, wolności od zmartwień, w szczęściu sam troszczę się o siebie'. To jest drugie pocieszenie, które jest otrzymane.

'Ale jeśli przez sprawcę zostało popełnione zło, wówczas ja nie rozważam czyjegoś zła. Nie zrobione przeze mnie zło - skąd cierpienie, które (mnie) dotknie. To jest trzecie pocieszenie, które jest otrzymane.

'Ale jeśli przez sprawcę nie zostało popełnione zło, wtedy ja w obu przypadkach czystym będę siebie postrzegał'. To jest czwarte pocieszenie, które jest otrzymane.

To jest on, Kalamowie, szlachetny uczeń o tak przyjaznym umyśle, o tak życzliwym umyśle, o tak niezabrudzonym umyśle, o tak czystym umyśle. Dlatego w tym świecie cztery pocieszenia są otrzymane."

"Tak to jest Błogosławiony, tak to jest Sugato! To jest on, Panie, szlachetny uczeń o tak przyjaznym umyśle, o tak życzliwym umyśle, o tak niezabrudzonym umyśle, o tak czystym umyśle. Dlatego w tym świecie cztery pocieszenia są otrzymane.

'Ale jeśli jest inny świat, jest dobrych i złych czynów owoc, rezultat, wtedy ja po rozpadzie ciała po śmierci w dobrym niebiańskim świecie odrodzę się'. To jest pierwsze pocieszenie, które jest otrzymane.

'Ale jeśli nie ma innego świata, nie ma dobrych i złych czynów owocu, rezultatu, wtedy ja w tym świecie w przyjaźni, życzliwości, wolności od zmartwień, w szczęściu sam troszczę się o siebie'. To jest drugie pocieszenie, które jest otrzymane.

'Ale jeśli przez sprawcę zostało popełnione zło, a ja nie rozważam czyjegoś zła. Nie zrobione przeze mnie zło - skąd cierpienie, które (mnie) dotknie. To jest trzecie pocieszenie, które jest otrzymane.

'Ale jeśli przez sprawcę nie zostało popełnione zło, wtedy ja w obu przypadkach czystym będę siebie postrzegał'. To jest czwarte pocieszenie, które jest otrzymane.

To jest on, Panie, szlachetny uczeń o tak przyjaznym umyśle, o tak życzliwym umyśle, o tak niezabrudzonym umyśle, o tak czystym umyśle. Dlatego w tym świecie cztery pocieszenia są otrzymane.

Doskonale, Panie …etc… Oto my, Panie, do Błogosławionego po schronienie idziemy, i do Dhammy, i do zgromadzenia mnichów. Niech nas wyznawców, Panie, Błogosławiony pamięta jako tych, którzy od tego dnia obdarzeni są życiem, którzy poszli po schronienie."


Powrót do Tipiṭaki


Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Tłumaczenie: Mieczysław Gabryszewski