Cakka Vagga (AN.04.031 … AN.04.040 - Rozdział o kołach)

Cakka Sutta (AN.04.031 - Mowa o kołach) Kowalewski

Rohitassa Vagga (AN.04.041 … AN.04.050 - Rozdział o )

Vipallāsa Sutta (AN.04.049 - Mowa o wypaczeniach) Agrios

Pattakamma Vagga (AN.04.061 … AN.04.070 - Rozdział o )

Ānaṇya Sutta (AN.04.062 - Mowa o braku długu) Kowalewski

Apaṇṇaka Vagga (AN.04.071 … AN.04.080 - Rozdział o )

Acinteyya Sutta (AN.04.077 - Mowa o czym nie należy rozmyślać) Kowalewski

Kesi Vagga (AN.04.111 … AN.04.120 - Rozdział o )

Ṭhāna Sutta (AN.04.115 - Mowa o stanach) Kowalewski

Indriya Vagga (AN.04.151 … AN.04.160 - Rozdział o Indrze)

Bhikkhunī Sutta (AN.04.159 - Mowa o mniszce) Agrios

Paṭipadā Vagga (AN.04.161 … AN.04.170 - Rozdział o )

Yuganaddha Sutta (AN.04.170 - Mowa o czterech drogach) Agrios

Abhiññā Vagga (AN.04.254 … AN.04.263 - Rozdział o )

Kula Sutta (AN.04.258 - Mowa o rodzinach) Kowalewski