Tytuł: Mowa o przenikliwym

O autorze: Lo'tsa'wa (Dobromił Dowbór)

Wersja pdf:

źródło

drukuj

Wersja scribd:

AN.06.063

Nibbedhika Sutta

Mowa o przenikliwym

Tłumaczenie

Lo'tsa'wa (Dobromił Dowbór)


„Nauczę was przenikliwego wyjaśnienia które jest wyjaśnieniem Dharmy. Słuchajcie i zwróćcie baczną uwagę. Przemówię.”

„Będzie jak powiesz, panie” - odpowiedzieli mnisi.
Błogosławiony powiedział: „Które przenikliwe wyjaśnienie jest wyjaśnieniem Dharmy?”

„Przyjemność zmysłowa (kāma) powinna być poznana. Przyczyna dla której przyjemność zmysłowa się pojawia, powinna być poznana. Różnorodność przyjemności zmysłowej powinna być poznana. Rezultat przyjemności zmysłowej powinien być poznany. Wstrzymanie przyjemności zmysłowej powinno być poznane. Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania przyjemności zmysłowej powinna być poznana.

„Uczucia (vedanā) powinny być poznane. Przyczyna dla której uczucie się pojawia, powinna być poznana. Różnorodność uczuć powinna być poznana. Rezultat uczucia powinien być poznany. Wstrzymanie uczucia powinno być poznane. Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania uczucia powinna być poznana.

„Percepcja (saññā) powinna być poznana. Przyczyna dla której percepcja się pojawia, powinna być poznana. Różnorodność percepcji powinna być poznana. Rezultat percepcji powinien być poznany. Wstrzymanie percepcji powinno być poznane. Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania percepcji powinna być poznana.

„Skazy umysłowe (āsavā) powinny być poznane. Przyczyna dla której skazy umysłowe się pojawiają, powinna być poznana. Różnorodność skaz umysłowych powinna być poznana. Rezultat skaz umysłowych powinien być poznany. Wstrzymanie skaz umysłowych powinno być poznane. Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania skaz umysłowych powinna być poznana.

„Intencjonalne działanie (kamma) powinno być poznane. Przyczyna dla której intencjonalne działanie się pojawia, powinna być poznana. Różnorodność intencjonalnego działania powinna być poznana. Rezultat intencjonalnego działania powinien być poznany. Wstrzymanie intencjonalnego działania powinno być poznane Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania intencjonalnego działania powinna być poznana.

„Cierpienie (dukkha) powinno być poznane. Przyczyna dla której cierpienie się pojawia, powinna być poznana. Różnorodność cierpienia powinna być poznana. Rezultat cierpienia powinien być poznany. Wstrzymanie cierpienia powinno być poznane. Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania cierpienia powinna być poznana.

[1] Przyjemność zmysłowa powinna być poznana. Przyczyna dla której przyjemność zmysłowa się pojawia … Różnorodność przyjemności zmysłowej … Rezultat przyjemności zmysłowej … Wstrzymanie przyjemności zmysłowej … Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania przyjemności zmysłowej powinna być poznana. W odniesieniu do czego zostało to powiedziane?

„Istnieje pięć więzów przyjemności zmysłowej (kāmaguṇā). Jakie pięć? Formy rozpoznawalne przez oko – akceptowalne, miłe, czarujące, ujmujące, wzbudzające pożądanie, kuszące; dźwięki rozpoznawalne przez ucho… aromaty rozpoznawalne przez nos… smaki rozpoznawalne przez język… doznania dotykowe rozpoznawalne przez ciało - akceptowalne, miłe, czarujące, ujmujące, wzbudzające pożądanie, kuszące. Ale one nie są przyjemnością zmysłową. W dyscyplinie szlachetnych nazywane one są więzami przyjemności zmysłowej.
 
Przyjemnością zmysłową człowieka
to pragnienie obiektów myślowych
a nie pragnienie obiektów zmysłowych
dla których mamy upodobanie w świecie.

Przyjemnością zmysłową człowieka
to pragnienie obiektów myślowych
wszelkie piękno aspektów światowych
pozostaje takie samo jak było.

Dlatego mędrzec wycisza swoje pożądania.

(Saṅkapparāgo purisassa kāmo
Nete kāmā yāni citrāni loke,
Saṅkapparāgo purisassa kāmo
Tiṭṭhanti citrāni tatheva loke,
Athettha dhīrā vinayanti chandanti.)
 
„A jaka jest przyczyna dla której przyjemność zmysłowa się pojawia? Kontakt jest przyczyną dla której przyjemność zmysłowa się pojawia.”

„A jaka jest różnorodność przyjemności zmysłowej? Przyjemność zmysłowa względem form materialnych (rūpesu) to jedna rzecz, przyjemność zmysłowa względem dźwięków to inna rzecz, przyjemność zmysłowa względem aromatów to inna rzecz, przyjemność zmysłowa względem smaków to kolejna, przyjemność zmysłowa względem doznań dotykowych to inna. To nazywane jest różnorodnością przyjemności zmysłowej.”

„A jaki jest rezultat przyjemności zmysłowej? Ktoś kto pragnie przyjemności zmysłowej tworzy odpowiadający temu stan egzystencji, w aspekcie zasługi bądź straty. To nazywane jest rezultatem przyjemności zmysłowej.'

„A czym jest wstrzymanie przyjemności zmysłowej? Ze wstrzymania kontaktu powstaje wstrzymanie przyjemności zmysłowej; i tylko ta Szlachetna Ośmioraka Ścieżka – właściwy pogląd (sammā diṭṭhi); właściwe intencje (sammā saṅkappa); właściwa mowa (sammā vācā); właściwe działanie (sammā kammanta); właściwy sposób życia (sammā ājīva); właściwy wysiłek (sammā vāyāma); właściwa uważność (sammā sati); właściwe skupienie (sammā samādhi) – jest drogą prowadzącą do wstrzymania przyjemności zmysłowej.”

„Zatem, gdy uczeń szlachetnych spostrzega przyjemność zmysłową w tenże sposób, przyczynę dla której przyjemność zmysłowa się pojawia w tenże sposób, różnorodność przyjemności zmysłowej w tenże sposób, rezultat przyjemności zmysłowej w tenże sposób, wstrzymanie przyjemności zmysłowej w tenże sposób, oraz ścieżkę wiodącą do wstrzymania przyjemności zmysłowej w tenże sposób, wtedy rozumie właściwie to penetrujące święte życie jako wstrzymanie przyjemności zmysłowej (so imaṃ nibbedhikaṃ brahmacariyaṃ pajānāti kāmanirodhaṃ).

Przyjemność zmysłowa powinna być poznana. Przyczyna dla której przyjemność zmysłowa się pojawia … Różnorodność przyjemności zmysłowej … Rezultat przyjemności zmysłowej … Wstrzymanie przyjemności zmysłowej … Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania przyjemności zmysłowej powinna być poznana.

To zostało powiedziane odnośnie do tego co zostało powiedziane.

[2] „Uczucia powinny być poznane. Przyczyna dla której pojawiają się uczucia powinna być poznana. Różnorodność uczuć powinna być poznana. Rezultat uczuć powinien być poznany. Wstrzymanie uczuć powinno być poznane. Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania uczuć powinna być poznana. Tak zostało powiedziane. W odniesieniu do czego zostało to powiedziane?
„Istnieją trzy rodzaje uczuć: uczucia przyjemne, uczucia bolesne i uczucia ani przyjemne ani bolesne.”

„A jaka jest przyczyna dla której uczucia się pojawiają? Kontakt jest przyczyną dla której uczucia się pojawiają.”

„A jaka jest różnorodność uczuć? Istnieje miłe doznanie cielesne. Istnieje błogie uczucie umysłowe. Istnieje bolesne doznanie cielesne. Istnieje krzywdzące uczucie umysłowe. Istnieje ani przyjemne ani nieprzyjemne doznanie cielesne. Istnieje ani przyjemne ani nieprzyjemne uczucie umysłowe, To nazywane jest różnorodnością uczuć.”

„A jaki jest rezultat uczuć? Ktoś kto pragnie uczuć tworzy odpowiadający temu stan egzystencji, w aspekcie zasługi bądź straty. To nazywane jest rezultatem uczucia.'

„A czym jest wstrzymanie uczuć? Ze wstrzymania kontaktu powstaje wstrzymanie uczucia; i tylko Szlachetna Ośmioraka Ścieżka – właściwy pogląd (sammā diṭṭhi); właściwe intencje (sammā saṅkappa); właściwa mowa (sammā vācā); właściwe działanie (sammā kammanta); właściwy sposób życia (sammā ājīva); właściwy wysiłek (sammā vāyāma); właściwa uważność (sammā sati); właściwe skupienie (sammā samādhi) – jest drogą prowadzącą do wstrzymania uczucia.”

„Zatem, gdy uczeń szlachetnych spostrzega uczucia w tenże sposób, przyczynę dla której uczucia się pojawiają w tenże sposób, różnorodność uczuć w tenże sposób, rezultat uczuć w tenże sposób, wstrzymanie uczuć w tenże sposób, oraz ścieżkę wiodącą do wstrzymania uczuć w tenże sposób, wtedy wtedy rozumie właściwie to penetrujące święte życie jako wstrzymanie uczuć.

„Uczucia powinny być poznane. Przyczyna dla której uczucia pojawiają się… Różnorodność uczuć… Rezultat uczuć… Wstrzymanie uczuć… Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania uczuć powinna być poznana.

To zostało powiedziane odnośnie do tego co zostało powiedziane.

[3] „Percepcja powinna być poznana. Przyczyna dla której percepcja pojawia się… Różnorodność percepcji… Rezultat percepcji… Wstrzymanie percepcji… Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania percepcji powinna być poznana. Tak zostało powiedziane. W odniesieniu do czego zostało to powiedziane?

„Jest sześć klas percepcji: percepcja form, dźwięków, zapachów, smaków, cielesnych wrażeń i obiektów myślowych.”
 
„A jaka jest przyczyna dla której percepcja się pojawia? Kontakt jest przyczyną dla której percepcja się pojawia.”
 
„A jaka jest różnorodność percypowania? Percepcja względem form to jedna rzecz, percepcja względem dźwięków to inna rzecz, percepcja względem aromatów to inna rzecz, percepcja względem smaków to inna rzecz, percepcja względem cielesnych wrażeń to kolejna, percepcja względem obiektów myślowych to inna rzecz. To nazywane jest różnorodnością percypowania.”
 
„A jaki jest rezultat percypowania? Percepcja ma ekspresje jako swój rezultat, powiadam wam. Jakkolwiek osoba percypuje cokolwiek, w ten sposób wyraża to: „Mam taki rodzaj percepcji”. To nazywane jest rezultatem percypowania.”
 
„A czym jest wstrzymanie percepcji? Ze wstrzymania kontaktu powstaje wstrzymanie percepcji; i tylko ta Szlachetna Ośmioraka Ścieżka – właściwy pogląd (sammā diṭṭhi); właściwe intencje (sammā saṅkappa); właściwa mowa (sammā vācā); właściwe działanie (sammā kammanta); właściwy sposób życia (sammā ājīva); właściwy wysiłek (sammā vāyāma); właściwa uważność (sammā sati); właściwe skupienie (sammā samādhi) – jest drogą prowadzącą do wstrzymania percepcji.”
 
„Zatem, gdy uczeń szlachetnych spostrzega percepcje w tenże sposób, przyczynę dla której percepcja się pojawia w tenże sposób, różnorodność percypowania w tenże sposób, rezultat percypowania w tenże sposób, wstrzymanie percepcji w tenże sposób, oraz ścieżkę wiodącą do wstrzymania percepcji w tenże sposób, wtedy spostrzega to penetrujące święte życie jako wstrzymanie percepcji.
 
„Percepcja powinna być poznana. Przyczyna dla której percepcja pojawia się… Różnorodność w percypowaniu… Rezultat percypowania… Wstrzymanie percepcji… Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania percepcji powinna być poznana.

To zostało powiedziane odnośnie do tego co zostało powiedziane.
 
[4] „ Skazy umysłowe powinny być poznane. Przyczyna dla której skazy umysłowe pojawiają się… Różnorodność skaz umysłowych … Rezultat skaz umysłowych … Wstrzymanie skaz umysłowych … Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania skaz umysłowych powinna być poznana. Tak zostało powiedziane. W odniesieniu do czego zostało to powiedziane?
 
„Istnieją trzy rodzaje skaz umysłowych: zmysłowe pożądanie (Kāmāsava), pożądanie stawania się (Bhavāsava) i niewiedza (Avijjāsava)”
 
„A jaka jest przyczyna dla której skazy umysłowe pojawiają się? Niewiedza (Avijjā) jest przyczyną dla której skazy umysłowe pojawiają się.”
 
„A jaka jest różnorodność skaz umysłowych? Istnieją skazy umysłowe wiodące do piekieł, skazy umysłowe wiodące do odrodzenia w świecie zwierząt, skazy umysłowe wiodące do świata głodnych duchów, skazy umysłowe wiodące do świata ludzi, skazy umysłowe wiodące do świata bogów. To nazywane jest różnorodnością skaz umysłowych.”
 
„A jaki jest rezultat skaz umysłowych? Ktoś, kto pogrążony jest w niewiedzy tworzy właściwy temu stan egzystencji, w aspekcie zasługi bądź straty. To nazywane jest rezultatem skaz umysłowych.'”
 
„A czym jest wstrzymanie skaz umysłowych? Ze wstrzymania niewiedzy powstaje wstrzymanie skaz umysłowych; i tylko ta Szlachetna Ośmioraka Ścieżka – właściwy pogląd (sammā diṭṭhi); właściwe intencje (sammā saṅkappa); właściwa mowa (sammā vācā); właściwe działanie (sammā kammanta); właściwy sposób życia (sammā ājīva); właściwy wysiłek (sammā vāyāma); właściwa uważność (sammā sati); właściwe skupienie (sammā samādhi) – jest drogą prowadzącą do wstrzymania percepcji.”
 
„Zatem, gdy uczeń szlachetnych spostrzega skazy umysłowe w tenże sposób, przyczynę dla której skazy umysłowe pojawiają się w tenże sposób, różnorodność skaz umysłowych w tenże sposób, rezultat skaz umysłowych w tenże sposób, wstrzymanie skaz umysłowych w tenże sposób, oraz ścieżkę wiodącą do wstrzymania skaz umysłowych w tenże sposób, wtedy spostrzega to penetrujące święte życie jako wstrzymanie skaz umysłowych.
 
„Skazy umysłowe powinny być poznane. Przyczyna dla której skazy umysłowe pojawiają się… Różnorodność skaz umysłowych … Rezultat skaz umysłowych … Wstrzymanie skaz umysłowych … Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania skaz umysłowych powinna być poznana. 

To zostało powiedziane odnośnie do tego co zostało powiedziane.
 
[5] „Kamma powinna być poznana. Przyczyna dla której kamma pojawia się… Różnorodność kammy … Rezultat kammy … Wstrzymanie kammy… Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania kammy powinna być poznana. Tak zostało powiedziane. W odniesieniu do czego zostało to powiedziane?
 
„Intencja, powiadam wam, jest kammą. Mając intencje, osoba tworzy kammę poprzez ciało, mowę i intelekt.
 
„A jaka jest przyczyna dla której kamma się pojawia? Kontakt jest przyczyną dla której kamma pojawia się.”
 
„A jaka jest różnorodność kammy? Istnieje kamma doświadczana w piekle, kamma doświadczana w świecie zwierząt, kamma doświadczana w świecie głodnych duchów, kamma doświadczana w świecie ludzi, kamma doświadczana w świecie bogów. To nazywane jest różnorodnością kammy.”
 
„A jaki jest rezultat kammy? Rezultat kammy jest trojaki, powiadam wam: to, co powstaje tu i teraz; to co powstaje później, w tym życiu; oraz to co powstaje w kolejnym odrodzeniu. To nazywane jest rezultatem kammy.”
 
„A czym jest wstrzymanie kammy? Ze wstrzymania kontaktu powstaje wstrzymanie kammy; i tylko ta Szlachetna Ośmioraka Ścieżka – właściwy pogląd (sammā diṭṭhi); właściwe intencje (sammā saṅkappa); właściwa mowa (sammā vācā); właściwe działanie (sammā kammanta); właściwy sposób życia (sammā ājīva); właściwy wysiłek (sammā vāyāma); właściwa uważność (sammā sati); właściwe skupienie (sammā samādhi) – jest drogą prowadzącą do wstrzymania kammy.”
 
„Zatem, gdy uczeń szlachetnych spostrzega kammę w tenże sposób, przyczynę dla której kamma się pojawiają w tenże sposób, różnorodność kammy w tenże sposób, rezultat kammy w tenże sposób, wstrzymanie kammy w tenże sposób, oraz ścieżkę wiodącą do wstrzymania kammy w tenże sposób, wtedy spostrzega to penetrujące święte życie jako wstrzymanie kammy.”
 
„Kamma powinna być poznana. Przyczyna dla której kamma pojawia się… Różnorodność kammy … Rezultat kammy … Wstrzymanie kammy… Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania kammy powinna być poznana.

To zostało powiedziane odnośnie do tego co zostało powiedziane.
 
[6] „Cierpienie powinno być poznane. Przyczyna dla której cierpienie pojawia się… Różnorodność cierpienia … Rezultat cierpienia… Wstrzymanie cierpienia… Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania cierpienia powinna być poznana. Tak zostało powiedziane. W odniesieniu do czego zostało to powiedziane?
 
„Narodziny są cierpieniem, starość jest cierpieniem, śmierć jest cierpieniem; żal, lament, ból, stres i rozpacz są cierpieniem; związek z niekochanym jest cierpieniem; oddzielenie od kochanego jest cierpieniem; nie otrzymanie tego co się chce jest cierpieniem. W skrócie, pięć agregatów jest cierpieniem.
 
„A jaka jest przyczyna dla której cierpienie się pojawia? Pożądanie jest przyczyną dla której cierpienie pojawia się.”
 
„A jaka jest różnorodność cierpienia? Istnieje cierpienie większe i mniejsze, odchodzące wolno i odchodzące szybko. To nazywane jest różnorodnością cierpienia.
 
„A jaki jest rezultat cierpienia? Istnieje przypadek osoby zmagającej się z bólem, o wyczerpanym umyśle, zasmuconej, rozpaczającej, lamentującej, bijącej się w pierś i stającej się oszołomioną. Istnieje przypadek gdy osoba zmagająca się z bólem, o wyczerpanym umyśle, odchodzi szukać na zewnątrz, zadając pytanie 'Kto zna ten lub inny sposób aby powstrzymać ten ból?' Powiadam wam, mnisi, że cierpienie skutkuje albo w oszołomieniu albo w poszukiwaniu. To nazywane jest rezultatem cierpienia.
 
„A czym jest wstrzymanie cierpienia? Ze wstrzymania pożądania powstaje wstrzymanie cierpienia; i tylko ta Szlachetna Ośmioraka Ścieżka – właściwy pogląd (sammā diṭṭhi); właściwe intencje (sammā saṅkappa); właściwa mowa (sammā vācā); właściwe działanie (sammā kammanta); właściwy sposób życia (sammā ājīva); właściwy wysiłek (sammā vāyāma); właściwa uważność (sammā sati); właściwe skupienie (sammā samādhi) – jest drogą prowadzącą do wstrzymania karmy.”
 
„Zatem, gdy uczeń szlachetnych spostrzega cierpienie w tenże sposób, przyczynę dla której cierpienie się pojawiają w tenże sposób, różnorodność cierpienia w tenże sposób, rezultat cierpienia w tenże sposób, wstrzymanie cierpienia w tenże sposób, oraz ścieżkę wiodącą do wstrzymania cierpienia w tenże sposób, wtedy spostrzega to penetrujące święte życie jako wstrzymanie cierpienia.”
 
„Cierpienie powinno być poznane. Przyczyna dla której cierpienie pojawia się… Różnorodność cierpienia … Rezultat cierpienia… Wstrzymanie cierpienia… Ścieżka praktyki wiodąca do wstrzymania cierpienia powinna być poznana. To zostało powiedziane odnośnie do tego co zostało powiedziane.
 
„Takie jest to przenikliwe wyjaśnienie które jest wyjaśnieniem Dharmy.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/

angielska wersja: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an06/an06.063.than.html

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Lo'tsa'wa (Dobromił Dowbór)