Akkosa Vagga (AN.10.041 … AN.10.050 - Rozdział o )

Pabbajitābhiṇha Sutta (AN.10.048 - Mowa o powtórzeniach dla tego, który wywędrował) Jagodziński

Sacitta Vagga (AN.10.051 … AN.10.060 - Rozdział o )

Girimānanda Sutta (AN.10.060 - Mowa o Girimānanda) Kowalewski