Załącznik

Ānantarika-kamma

Termin ten został prawdopodobnie po raz pierwszy zastosowany w Kanonie Abhidhammy w Kath. (190). Jednak pięć przewinień jest już wymienionych i wyjaśnionych w starszych tekstach Sutt (np. A.V, 129), co można zauważyć w głównej części tego opracowania (patrz główny artykuł Ānantarika-kamma).

POWRÓT