Ānāpāna-sati

Uważność Wdychania i Wydychania, jest jednym z najważniejszych ćwiczeń służących osiągnięciu skupienia umysłu i czterech Wchłonięć (jhāna).

W Satipat.t.hāna Sutcie (M.10, D.22) i w innych tekstach podawane są cztery metody praktyki, które także mogą służyć jako podstawa medytacji wglądu. W Traktacie na temat Uważności Oddechu (Ānāpānasati Sutta, M.118) i innych tekstach zawartych jest 16 metod, które są podzielone na cztery grupy. Pierwsze trzy odnoszą się zarówno do medytacji Wyciszenia (samatha) jak i wglądu, podczas gdy czwarta odnosi się jedynie do czystej praktyki wglądu. Druga i trzecia grupa wymaga osiągnięcia wchłonięć.

"Z uważnym umysłem wdycha on i z uważnym umysłem wydycha.

I. (1) Gdy bierze długi wdech wie on: Robię długi wdech. Gdy robi długi wydech wie on: Robię długi wydech.

(2) Gdy bierze krótki wdech wie on: Robię krótki wdech. Gdy robi krótki wydech wie on: Robię krótki wydech.

(3) Jasno postrzegając całe ciało (oddechu) będę wdychał – w ten sposób siebie ćwiczy. Jasno postrzegając całe ciało (oddechu) będę wydychał – w ten sposób siebie ćwiczy.

(4) Uspokajając te funkcje ciała będę wdychał – w ten sposób siebie ćwiczy. Uspokajając te fukcje ciała będę wydychał – w ten sposób siebie ćwiczy.


II. (5) Odczuwając Zachwyt (pīti) będę wdychał – w ten sposób siebie ćwiczy. Odczuwając zachwyt będę wydychał – w ten sposób siebie ćwiczy.

(6) Odczuwając radość będę wdychał - w ten sposób siebie ćwiczy. Odczuwając radość będę wydychał – w ten sposób siebie ćwiczy.

(7) Odczuwając Formację Mentalną (citta-sankhāra) będę wdychał - w ten sposób siebie ćwiczy. Odczuwając formację mentalną będę wydychał - w ten sposób siebie ćwiczy.

(8) Uspokajając formację mentalną będę wdychał - w ten sposób siebie ćwiczy. Uspokajając formację mentalną będę wydychał - w ten sposób siebie ćwiczy.


III. (9) Jasno postrzegając Umysł (citta) będę wdychał – w ten sposób siebie ćwiczy. Jasno postrzegając umysł będę wydychał - w ten sposób siebie ćwiczy.

(10) Czyniąc umysł radosnym będę wdychał – w ten sposób siebie ćwiczy. Czyniąc umysł radosnym będę wydychał – w ten sposób siebie ćwiczy.

(11) Skupiając umysł będę wdychał - w ten sposób siebie ćwiczy. Skupiając umysł będę wydychał - w ten sposób siebie ćwiczy.

(12) Uwalniając umysł będę wdychał - w ten sposób siebie ćwiczy. Uwalniając umysł będę wydychał - w ten sposób siebie ćwiczy.


IV. (13) Rozmyślając nad Nietrwałością (anicca) będę wdychał - w ten sposób siebie ćwiczy. Rozmyślając nad nietrwałością będę wydychał - w ten sposób siebie ćwiczy.

(14) Rozmyślając nad Wolnością od Przywiązania (virāga) będę wdychał - w ten sposób siebie ćwiczy. Rozmyślając nad wolnością od przywiązania będę wydychał - w ten sposób siebie ćwiczy.

(15) Rozmyślając nad Wygaśnięciem (nirodha) będę wdychał - w ten sposób siebie ćwiczy. Rozmyślając nad wygaśnięciem będę wydychał - w ten sposób siebie ćwiczy.

(16) Rozmyślając nad Porzuceniem (pat.inissaggānupassanā) będę wdychał - w ten sposób siebie ćwiczy. Rozmyślając nad porzuceniem będę wydychał - w ten sposób siebie ćwiczy ."

W M.118 jest także pokazane w jaki sposób te 16 ćwiczeń służy osiągnięciu czterech Podstaw Uważności (Satipat.t.hāna), a dokładnie: 1-4 kontemplacji ciała, 5-8 kontemplacji uczuć, 9-12 kontemplacji umysłu (świadomości), 13-16 kontemplacji przedmiotów umysłu. Nastepnie jest pokazane, w jaki sposób te cztery Podstawy Uważności służą osiągnięciu siedmiu Czynników Oświecenia (bojjhanga). Z koleji te służą Wyzwoleniu Umysłu (ceto-vimutti) i Wyzwoleniu poprzez Mądrość (paññā-vimutti).

Literatura: Ānāpānasati Sam.yutta (Patrz LIV).
Pts.M. Ānāpānakathā - Pełne wyjaśnienie praktyki w Vis.M. VIII, 145ff.
Na temat wyczerpuącej antologii tekstów kanonicznych i komentarzy patrz "Mindfulness of Breathing" autorstwa Ñān.amoli Thera (Kandy: BPS, 1964).

POWRÓT