Anupassanā

Kontemplacja. Na temat cztery kontemplacji, patrz Satipat.t.hāna. Na temat 18 rodzajów, patrz vipassanā.

Na temat siedmiu rodzajów: "Siedem kontemplacji:

(1) Kontemplując (formacje) jako nietrwałe porzuca się postrzeganie trwałości.
(2) Kontemplując (je) jako pełne cierpienia porzuca się postrzeganie (istniejącego w nich) szczęścia.
(3) Kontemplując (je) jako pozbawione "ja” porzuca się postrzeganie „ja”.
(4) Stając się obojętnym porzuca się przyjemność.
(5) Powodując gaśnięcie porzuca się chciwość.
(6) Powodując ustanie porzuca się powstawanie.
(7) Wyrzekając się porzuca się chwytliwość." (Pts.M. I, str. 58)

Patrz też Vis.M. XXI,43 i XXII,114.

POWRÓT