Āramman.a

Przedmiot. Jest ich sześć:

  • widziany przedmiot,
  • dźwięk,
  • zapach,
  • smak,
  • wrażenie dotyku i
  • przedmiot umysłu.

Przedmiot umysłu (dhammāramman.a) może być fizyczny lub mentalny, przeszły lub przyszły, rzeczywisty lub wyobrażony. Pięć przedmiotów zmysłów należy do Skupiska Ciała (rūpakkhandha, patrz khandha). Tworzą one zewnętrzną podstawę zmysłowego postrzegania i bez nich nie może powstać zmysłowe postrzeganie, ani świadomość zmysłów (widzenie, słyszenie itd.). Porównaj āyatana, paccaya. (Załącznik)

POWRÓT