Arūpa-kkhandha

Cztery Niematerialne Skupiska istnienia:

  • uczucia,
  • postrzeganie,
  • formacje mentalne,
  • świadomość, patrz khandha.

POWRÓT