Asmi-māna

(dosł. Duma Ja-jestem), Duma Ja, może przybierać różne formy od najgrubszej dumy i samoutwierdzenia po najsubtelniejsze uczucie własnej odmienności lub wyższości, która jako ósme Kajdany (sam.yojana) trwa aż do osiągnięcia Stany Arahata lub Świętości. Jest ona oparta na porównywaniu siebie z innymi i dlatego może manifestować się jako uczucie niższości lub równości (patrz māna).

Powinna być ona odróżniana od Wiary w Ja (sakkāya-dit.t.hi), która oznacza zdecydowaną wiarę lub Pogląd (dit.t.hi) uznający istnienie osoby lub duszy i która stanowi pierwsze kajdany. Znika ona przy osiągnięciu Wkroczenia-w-strumień (Sotāpatti, patrz ariya-puggala).

"Nawet gdy pięć niższych kajdan zniknęło w szlachetnym uczniu, w odniesieniu do pięciu skupisk przywiązania wciąż istnieje w nim nikłe, nieporzucone poczucie dumy "ja jestem", woli "ja jestem", skłonności "ja jestem"" (S . XXII, 89), patrz māna.

POWRÓT