Asubha

Nieczystość, okropność, brzydkość. W Vis.M.VI to kontemplacje cmentarne (sīvathikā) są nazywane przedmiotami medytacji nad nieczystością (asubha-kamat.t.hāna, patrz bhāvanā). Jednak w Girimananda Sutcie (A.X., 50) postrzeganie nieczystości (asubha-saññā) odnosi się do kontemplacji 32 części ciała (patrz kāya-gatā-sati). Kontemplacja nieczystości ciała stanowi antidotum na przeszkodę pragnienia zmysłowego (patrz Nīvaran.a) i zaburzenie umysłu (vipallāsa), które postrzega to, co na prawdę jest nieczyste jako czyste i piękne.

Patrz S.XLVI,51, A.V.36, Dhp.7,8, Sn. str. 193, Five Mental Hinderences (WHEEL 26) str.5.

POWRÓT