Atta-kilamatha

Samo Umartwianie się, jest jednym z dwóch skrajności, które powinny być unikane. Drugą skrajnością jest uzależnienie od Zmysłowej Przyjemności (kāma-sukha), podczas gdy Szlachetna Ośmioraka Ścieżka stanowi Środkową Ścieżkę (majjhima-pat.ipadā).

Patrz pierwsze kazanie Buddhy, "Ustanowienie Sfery Dhammy" (Dhamma-cakkappavattana-Sutta).

POWRÓT