Āyatana

1. Sfery, jest określeniem na cztery niematerialne Wchłonięcia, patrz jhāna (5-8).

2. Dwanaście Podstaw lub Źródeł, od których zależne są procesy mentalne. Składają się one z

  • pięciu fizycznych organów zmysłów i świadomości, będących sześcioma Osobistymi (ajjhattika) podstawami oraz
  • sześciu przedmiotów, czyli tak zwanych Zewnętrznych (bāhira) podstaw.

Są to:

manāyatana dhammāyatana
oko lub organ zmysłu wzroku przedmiot wzroku
ucho lub organ zmysłu słuchu dźwięk lub słyszany przedmiot
nos lub organ zmysłu węchu zapach lub przedmiot zapachu
język lub organ zmysłu smaku smak lub przedmiot smaku
ciało lub organ zmysłu dotyku dotyk lub przedmiot dotyku
podstawa umysłu lub świadomość przedmiot umysłu

"Poprzez organ Wzroku (cakkhāyatana) jest rozumiana wrażliwa część Oka (cakkhu-pasāda) zbudowana z czterech elementów … odpowiadająca na Stymulację zmysłu (sa-ppat.igha)…." (Vibh.II). Podobnie wyjaśnia się pozostałe cztery fizyczne organy zmysłów.

Podstawy Umysłowe (manāyatana) są zbiorczym terminem dla wszelkich świadomości i dlatego nie powinny one być mylone z Elementem Umysłu (mano-dhātu, patrz dhātu II, 16), który to pełni funkcję kierowania Uwagi (āvajjana) w kierunku przedmiotów zmysłów oraz Odbierania (sampat.icchana) przedmiotów zmysłów. Na temat funkcji umysłu, patrz viññān.a-kicca.

Widziany przedmiot (rūpāyatana) jest opisany w Vibh.II jako "to zjawisko, które jest zbudowane z czterech fizycznych elementów i przejawia się jako kolor itp." To co jest widoczne jako percepcja wzrokowa, tzn. Świadomość Oka (cakkhu-viññān.a), to kolory i różnice światła jednak nie trójwymiarowe cielesne przedmioty.

Podstawa Przedmiotu umysłu (dhammāyatana) jest identyczna z Elementem Przedmiotu umysłu (dhamma-dhātu, patrz dhātu II) i dhammāramman.a (patrz āramman.a). Może ona być fizyczna lub mentalna, przeszła, teraźniejsza lub przyszła, prawdziwa lub wyobrażona.

Pięć fizycznych organów zmysłów to tak zwane Zdolności (indriya) i o tych zdolnościach jest powiedziane w M.43: "Każda z pięciu zdolności posiada inną sferę i żadna z nich nie dzieli swojej sfery z inną zdolnością, … mają one umysł jako wsparcie … są warunkowane przez żywotność, … jednak żywotność jest warunkowana poprzez ciepło a ciepło przez witalność tak, jak światło i płomień palącej się świecy są wzajemnie warunkowane."

Dwanaście podstaw jest w pełni omawianych w Vis.M.XV. W Yam.III (patrz Przewodnik str. 98) tych dwanaście terminów jest przedmiotem logicznego poznania. Pięć osobistych podstaw tworzy piąte ogniwo Zależnego Powstawania (pat.iccasamuppāda 5).

POWRÓT