Bhava

Stawanie się, proces Istnienia, składa się z trzech poziomów:

  • Zmysłowego Istnienia (kāma-bhava),
  • Istnienia subtelnej Materii (rūpa-bhava),
  • Niematerialnego Istnienia (arūpa-bhava). Porównaj loka.

Cały proces istnienia może być podzielony na dwa aspekty:

(1) Procesy Karmiczne (kamma-bhava), czyli karmicznie aktywna strona istnienia, będąca przyczyną odrodzenia i złożona z zdrowych i szkodliwych aktów woli. Patrz Kamma, pat.iccasamuppāda (IX).

(2) Wytworzone przez karmę odradzanie się, czyli Proces Regenerujący (uppatti-bhava). Jest to karmicznie pasywna strona istnienia złożona z powstawania i rozwoju wytworzonych przez karmę - i dlatego też moralnie neutralnych - mentalnych i cielesnych zjawisk istnienia.

Patrz Tabela I, II (Załącznik).

POWRÓT