Załącznik

Bhava

Podwójny podział: kamma- i upapatti- jest prawdopodobnie po raz pierwszy spotykany w Vibh. w Kanonie Abh. Wyraża on jednak czyste znaczenie zawarte w Suttach.

POWRÓT