Bibliografia do wszystkich części tłumaczenia zbioru mów średniej długości (Majjhima Nikāyi):

 • Buddhaghosa w tłum. Ñāṇamoli B., 1956. - Visuddhimagga Island Hermitage: BPS.
 • Michalski-Iwieński S., 1924. Upaniszady Warszawa-Kraków: Ultima Thule.
 • Heidegger M., 2002. Technika i zwrot Kraków: Baran i Suszczyński.
 • Heidegger M., 2009. Basic Concepts of Aristotelian Philosophy Bloomington: Indiana University Press.
 • Bodhi B., 1980. The Discourse on the Root of Existence Kandy: BPS.
 • Bodhi B. 2017. The Suttanipata: An Ancient Collection of the Buddha's Discourses and Its Canonical Commentaries. Wisdom Publications.
 • Bodhi B.; Ñāṇamoli B., 1995. The Middle Length Discourses of the Buddha: A Translation of the Majjhima Nikaya Wisdom Publications.
 • Bodhi B. 2005. In the Buddha's Words: An Anthology of Discourses from the Pali Canon. Wisdom Publications.
 • Bodhi B., 2000. A Comprehensive Manual of Abhidhamma: The Abhidhammattha Sangaha of Ācariya Anuruddha. Pariyatti.
 • Bodhi B.; Nyanaponika T., 2000. Numerical Discourses of the Buddha: An Anthology of Suttas from the Anguttara Nikaya. Altamira Press.
 • Bodhi B., 2000. The Connected Discourses of the Buddha: A New Translation of the Samyutta Nikaya. Wisdom Publications.
 • Bodhi B., 2001. The Buddha and His Dhamma. Buddhist Publication Society.
 • Payutto P. A., 1989. Buddhist Economics Thammasat University
 • Ray R., 1994. Buddhist Saints in India Oxford-New York: Oxford University Press
 • Schopen G., 1994. Doing Business for the Lord Journal of the American Oriental Society, Vol. 114, No. 4., pp. 527-554.
 • Schopen G., 1990. Buddha as the Owner of Property Journal of Indian Philosophy 18; 181-217: Kluwer Academic Publishers
 • Schopen G., 1997. Bones, Stones, and Buddhist Monks University of Hawai'i Press
 • Pycka W., Daimonion – boskie tknięcie
 • Ñāṇananda B., 2012. Concept and Reality Dharma Grantha Mudrana Bhàraya.