Bhikkhu Bodhi - wikihasło

220px-Bhikku_Bodhi.jpg

Bhikkhu Bodhi (ur. 1944) mnich buddyjski w tradycji theravada, amerykańskiego pochodzenia. Urodził się w Brooklinie w Nowym Jorku jako Jeffrey Block. Uzyskał licencjat z filozofii w Brooklyn College w 1966, a także doktorat z filozofii w Claremont Graduate School w roku 1972. Buddyzm zafascynował go w wieku 20 lat, kiedy po ukończeniu studiów podróżował do Sri Lanki, gdzie wstąpił do nowicjatu w 1972, a w 1973 otrzymał pełne śluby, wszytko to pod kierownictwem czcigodnego Anandy Maitreyi, kierownika szkoły zakonnej na Sri Lance w tamtym czasie.

W 1984 został mianowany redaktorem Buddhist Publication Society (Buddyjskiego Stowarzyszenia Publikacji) na Sri Lance, a w 1988 został jego naczelnikiem. Czcigodny Bodhi ma na swoim koncie wiele znaczących publikacji, zarówno jako autor, tłumacz, czy edytor-wydawca, należą do nich m.in. "The Middle Length Discourses of the Buddha - A Translation of the Majjhima Nikaya" (tłumaczony wraz z Czcigodnym Bhikkhu Nanamoli, 1995), oraz "The Connected Discourses of the Buddha — a New Translation of the Samyutta Nikaya" (2000).

W maju 2000 roku wygłosił przemówienie programowe dla ONZ z okazji pierwszych obchodów Visakha Puja (dzień narodzin Buddy, jego oświecenia i śmierci). Powrócił do Stanów w 2002, od lipca 2002 mieszka i naucza w klasztorze Bodhi. Obecnie jest przewodniczącym Rady Klasztoru Bodhi, oraz prezesem fundacji Yin Shun.

Niektóre z kursów Bhikkhu Bodhi:

Tłumaczenia artykułów Bhikkhu Bodhi

Wersja na stronie DOWNLOAD
Anicca vata saṅkhāra - Przegląd znaczeń słowa saṅkhāra (wytworzeń, formacji wolicjonalnych) oraz ich liczne role w naukach Buddhy. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Argument za studiowaniem - Jaka jest rola studiowania pism buddyjskich w podążaniu ścieżką Buddhy w kierunku Oświecenia? W rzeczywistości uważne studiowanie sutt jest podstawą, jeśli chcemy rozwijać właściwe zrozumienie Nauk Buddhy. mobi2.jpg epub.jpg pdf2.jpg
Arahanci, bodhisattwowie i buddhowie - Dogłębne wyjaśnienie różnic między szkołami buddyjskimi i ich podejściami do Nauki Buddhy. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dwie ścieżki do wiedzy - Podobieństwa i różnice między buddyzmem a nauką i niektóre ich konsekwencje dla społeczeństwa. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Cele edukacji buddyjskiej - Na Sri Lance, jak też i w większości świata, jakość oficjalnego nauczania spada, ponieważ szkoły nie potrafią zaszczepić w swoich uczniach uznania zarówno dla nauki, moralnej przyzwoitości, jak i mądrości. Dzięki ponownemu wprowadzeniu podstawowych zasad buddyjskich do systemu edukacyjnego, może się stać możliwe przywrócenie odrobiny szlachetności w szkołach, a w ten sposób w uczniach, którym one służą. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Co jest lepsze niż sto lat - Nadzwyczajne postępy w nauce i medycynie obiecują nam dłuższe i zdrowsze życie. Ale w tej ekscytacji nie zapomnijmy o mądrej radzie Buddhy: tak naprawdę nie liczy się to, ile żyjemy, ale do jakiego stopnia potrafimy rozwinąć i wprowadzić w życie dobre cechy serca. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Czy odrodzenie ma sens? - Ludzie, którzy dopiero poznają buddyzm, zainspirowani racjonalną jasnością i bezpośredniością nauk Buddhy, często błądzą, gdy po raz pierwszy napotykają nauki na temat odrodzenia. W tym eseju autor, nie próbując w sposób naukowy udowodnić wiarygodności odrodzenia, pokazuje, że jest ono jak najbardziej zrozumiałym i racjonalnym pojęciem, takim, które nadaje ostateczne znaczenie całej ścieżce buddyjskiej. mobi2.jpg epub.jpg pdf.jpg
Dhamma bez odrodzenia - Niektórzy ze współczesnych nauczycieli orzekli, że kwestia odrodzenia nie należy do podstawowych nauk buddyzmu. W rzeczywistości pojęcie kammy i odrodzenia jest centralną zasadą, leżącą w sercu wszystkich nauk Buddhy. mobi.jpg epub.jpg pdf.jpg
Dhamma i niedualność - Autor eseju podejmuję próbę wyjaśnienia jednego z największych wyzwań buddyzmu Theravāda - zetknięcie się klasycznej Vipassany z "niedualistycznymi" tradycjami takimi jak: Advaita Vedānty i buddyzmu Mahāyāna mobi.jpg epub.jpg pdf.jpg
Droga równowagi - Nasz postęp w Dhammie polega częściowo na stopniu, w jakim jesteśmy w stanie rozwinąć w sobie pokrewne cnoty - wyrzeczenie i współczucie. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dwa oblicza Dhammy- Początkującym Dhamma jawi się paradoksalnie - z jednej strony realizm z drugiej pozorne zaprzeczenie realizmowi w potocznym rozumieniu; jednakże w miarę zagłębiania się w tematykę paradoks ulega rozpadowi i wszystko jawi się w sposób oczywisty i zgodny mobi2.jpg epub.jpg pdf.jpg
Dwa style medytacji wglądu - Wraz z uzyskaniem światowej popularności przez medytację wglądu, nauczyciele byli od czasu do czasu kuszeni, aby „usprawnić” praktykę, poprzez nauczanie jej, jako świeckiej czynności, oddzielonej od szkieletu, w którym oryginalnie przedstawił ją Buddha. W tym eseju autor przekonuje medytujących, aby nie zaniedbywali rozwoju pełnego zakresu cech, potrzebnych do przyniesienia transcendentnego wyzwolenia, obiecanego przez Buddhę. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dyscyplina trzeźwości - Przypomnienie, że pięć wskazań – najbardziej podstawowych wskazówek moralnego postępowania, oferowanych przez Buddhę – poleca, abyśmy nie tylko nie pili alkoholu w dużych ilościach, ale byśmy nie pili go wcale. Jasność umysłu i moralnego osądu są podstawą dla praktyki Dhammy, a alkohol z łatwością je niszczy. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Gaszenie płomieni - W mowie o ogniu Buddha mówił, że sposobem na uwolnienie się od ognia pożerającego nasz świat, jest wygaszenie go w miejscu w którym powstaje. Oznacza to, wygaszenie go w umyśle poprzez dyscyplinę uważności, jasnego zrozumienia i wglądu medytacyjnego. Jednakże ze względu na globalny zasięg chciwości, nienawiści i iluzji, a także ich rozmiary i ucieleśnienie systemowe, zadanie ugaszenia płomieni wymaga podejścia szerszego od tego, wyrażonego w tekstach przeznaczonych dla społeczności mnichów, którzy wyrzekli się świata. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Istotne ogniwo - Gdy buddyzm zakorzenia się na Zachodzie, w częściach Azji pojawiają się oznaki jego upadku, gdzie młodzi często odrzucają duchowość, jako niestosowny symbol kulturowej i etnicznej tożsamości. Autor przypomina swoim azjatyckim słuchaczom, że jeśli nauki Buddhy mają przetrwać dla następnych pokoleń, musimy sami je szczerze praktykować, aby ustanowić przykład życzliwości i współczucia, które są dziś tak bardzo potrzebne. mobi2.jpg epub.jpg pdf2.jpg
Jak ćmy krążące wokół płomienia - Jako buddyści możemy postrzegać działanie na rzecz zachowania światowego systemu żywnościowego, jako zadanie wynikające z naszego zobowiązania do czynienia dwojakiego rodzaju dobra: osiągnięcia własnego dobra z pragmatycznej troski o nasz własny długoterminowy interes, oraz dążenia do dobra ze współczującej troski o tych, na których nasze działania wywrą wpływ, niezależnie od tego czy będą to istoty nam współczesne, czy też jeszcze nie narodzone przyszłe pokolenia. Możemy to również traktować jako integralną część naszych wysiłków w celu wyeliminowania chciwości, nienawiści i niewiedzy - korzeni cierpienia. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Lekarstwo na rozpacz - W świecie pełnym niewyobrażalnego cierpienia, drugą naturą niektórych z nas staje się odwracanie się od cierpienia innych, spuszczanie wzroku i skupianie się na własnych, obecnych, prywatnych troskach. Jednak wyposażeni w rozumienie działania kammy, możemy zacząć widzieć świat z większą jasnością, z większym spokojem, wolni od paraliżującej rozpaczy. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Marsz nawet po nierównym terenie - Według nauczania Buddy droga do prawdziwego szczęścia nie leży w zaspokajaniu pożądania, ale w odkrywaniu i eliminacji przyczyn cierpienia, co w praktyce oznacza kontrolę i usuwanie pragnienia. W przyjęciu takiego podejścia nie chodzi o kształtowania siebie w zimnej purytańskiej ascezie. Dhamma jest stopniowym nauczaniem, które uczy nas, jak kierować naszym życiem w sposób, w który to zostanie natychmiast nagrodzone i satysfakcjonujące. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Nadawanie życiu godności - Nauki Buddhy oferują głęboką nadzieję, która może pomóc usunąć rozpacz i cynizm, tak bardzo szerzące się we współczesnym świecie. Każdy z nas jest odpowiedzialny za moralne wybory, jakich dokonujemy. To za pomocą tych wyborów jesteśmy w stanie wnieść w nasze życie niezrównaną godność, autonomię i wolność. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Nawigacja nowego milenium - Tym, którzy dryfują po morzu chaosu, nauczanie Buddhy oferuje poczucie sensu wynikające z głębokiej duchowej tradycji, która łączy metafizyczną głębię z psychologiczną przenikliwością i najwyższymi standardami etycznymi. Bez powoływania się na ślepą wiarę w dogmatyczne wierzenia lub spekulacyjne postulaty, Buddha zwraca się bezpośrednio ku niezmiennym prawom uniwersalnym, które leżą u podstaw szczęścia i cierpienia. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Ocena samego siebie - Pomiędzy najważniejszymi wyzwaniami, jakie napotykamy w naszej podróży po ścieżce buddyjskiej, znajduje się chęć zobaczenia siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy – ze skazami i wszystkim innym. Jedynie za pomocą tego rodzaju przenikliwej uczciwości wobec siebie samych możemy zacząć wykorzeniać głęboko zakorzenione nawyki umysłu, które powodują, że cierpimy. mobi2.jpg epub.jpg pdf2.jpg
Oczyszczanie umysłu - Co to znaczy „oczyszczać” umysł i jak to osiągnąć? mobi2.jpg epub.jpg pdf2.jpg
Od Poglądów do rzeczywistości - Chociaż Buddha naucza, że przywiązanie prowadzi do cierpienia, to jednak są pewne rzeczy – a ściślej rzecz ujmując Właściwy Pogląd – wobec których namawia nas On do pewnego rodzaju przywiązania, aż nie osiągniemy końca ścieżki. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odpowiedź buddysty na współczesne dylematy ludzkiej egzystencji - Przemówienie Bhikkhu Bodhi odnoszące się do podstawowych dylematów i zadań jakie religia, w tym także buddyzm, powinna spełniać. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odkładając kij - W świecie pełnym przemocy, aktualna jest prastara rada Buddhy: „Stawiając się na miejscu drugiej osoby, nie powinno się zabijać, ani namawiać innych do zabijania”. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
O mowie do Kalamów mobi2.jpg epub.jpg pdf.jpg
Pięć duchowych zdolności - Wprowadzenie do pięciu indriya, duchowych zdolności (wiary, energii, uważności, skupienia i mądrości) oraz ich roli w praktykowaniu Dhammy. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Poszukiwanie bezpieczeństwa - Poszukiwanie szczęścia jest jednym z naszych najbardziej podstawowych dążeń. Jednak jeszcze bardziej podstawowa jest nasza tęsknota za prawdziwym bezpieczeństwem przed zagrożeniami i smutkami życia. Nauki Buddhy właśnie to nam oferują. Dają nam też praktyczne środki, potrzebne do tego, aby nas tam zaprowadzić. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Problem Subrahmy- Gdzie można odnaleźć prawdziwe bezpieczeństwo? Jak możemy się w końcu uwolnić od strachu? W jednej z sutt pewien bóg zadał te pytania Buddzie. Jego odpowiedź jest ciągle aktualna. mobi2.jpg epub.jpg pdf2.jpg
Przebywając pośród mądrych - Przyjaźnie i znajomości jakie zawieramy w ciągu naszego życia, odgrywają istotną rolę w naszym postępie na ścieżce, ponieważ w sposób nieunikniony przejmujemy niektóre z cech tych osób – czy to dobrych, czy złych. W jaki sposób uczymy się rozpoznawać i wyszukiwać mądrych kompanów, prawdziwie dobrych przyjaciół? mobi2.jpg epub.jpg pdf2.jpg
Przekroczyć próg mądrości - polemika mobi2.jpg epub.jpg pdf2.jpg
Przesłanie dla zglobalizowanego świata - Nauczanie Buddhy w dwojaki sposób pomaga w rozwiązywaniu wielkich dylematów stojących obecnie przed ludzkością. Po pierwsze stanowi bezkompromisowo realistyczną analizę psychologicznych źródeł ludzkiego cierpienia, a po drugie jest etycznie uszlachetniającą dyscypliną proponowaną jako rozwiązanie. Być może w tym tkwi najcenniejszy wkład buddyzmu w nasze życie. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Schronienie w Buddzie - Wyjaśnienie, czym jest Schronienie w Buddzie, z czym się wiąże oraz jaki ma wpływ na praktykę. Autor udziela wskazówek jak prawidłowo znaleźć schronienie, tak by akt ten miał pełnowymiarowy, pozytywny wpływ na każdego. mobi2.jpg epub.jpg pdf.jpg
Smak wolności- wolność jako samowola czy jako duchowa niezależność? Autor ukazuje różnice pomiędzy tymi dwoma wyjaśniając, że duchową niezależność jako przeciwieństwo zniewolenia uzyskujemy pozbywając się żądzy, gniewu i ułudy, poprzez praktykę ścieżki wolności - Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżki. mobi2.jpg epub.jpg pdf.jpg
Spotkanie z boskimi posłańcami - To właśnie widok czterech „boskich posłańców” – człowieka starego, chorego, martwego i wędrującego ascety – pchnął młodego bodhisattę od jego zadowalającego i luksusowego, książęcego życia, do bezdomnego życia prawdziwego poszukiwacza duchowej wolności. Zarówno wtedy jak i teraz, wokół nas pojawiają się posłańcy, nie tylko po to aby zachęcić nas do odkrywania, jak poradzić sobie z trudnościami i zagrożeniami życia, ale także po to, by natchnąć nas do tego, abyśmy przekroczyli je raz na zawsze. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Strażnicy świata - Wyjaśnienie dwóch umysłowych zdolności, które służą nam jako strażnicy moralności, chroniąc przed krzywdą zarówno nas samych jak i świat wokół nas: hiri, wrodzone sumienie lub poczucie wstydu w związku ze złymi uczynkami, oraz ottappa, lęk przed konsekwencjami złych czynów. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Style życia a rozwój duchowy - W jaki sposób wybór stylu życia – t.j. osoby świeckiej lub mnicha – wpływa na zdolność robienia postępów na buddyjskiej ścieżce? mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Szlachetność Prawd- autor objaśnia znaczenie i istotę Czterech Szlachetnych Prawd i ich przejawianie się na ścieżce prowadzącej do wyzwolenia. mobi2.jpg epub.jpg pdf.jpg
Szlachetna Ośmioraka Ścieżka mobi2.jpg epub.jpg pdf.jpg
Świadectwo sumienia - W odpowiedzi na zwiększające się zagrożenie terroryzmem na Sri Lance, autor przedstawia przypomnienie ponadczasowej rady Buddhy: „Traktując innych jak siebie samego, nie krzywdź innych, ani nie powoduj krzywdy”. mobi2.jpg epub.jpg pdf2.jpg
Tolerancja a różnorodność - Ograniczenie przez Buddhę ostatecznego wyzwolenia jedynie do jego własnych metod nie wypływa z wąskiego dogmatyzmu lub braku dobrej woli, lecz opiera się na całkowicie precyzyjnym określeniu charakteru ostatecznego celu i środków, które muszą zostać wdrożone, aby go osiągnąć. Celem tym nie są ani życie wieczne po śmierci w niebie, ani mgliste wyobrażenia stanu duchowego oświecenia, ale Nibbāna – element nie pozostawiający czegokolwiek, uwolnienie się z cyklu powtarzających się narodzin i śmierci. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Uwaga o otwartości - Niektóre popularne interpretacje buddyzmu wspierają pogląd, iż naszym najważniejszym celem powinno być rozszerzanie naszej zdolności otwierania się na pełny zakres życiowych radości i smutków, rozproszenie egoistycznych upodobań i ostateczne złączenie się w jedność wszystkich istot i wszystkich rzeczy. Pomimo powierzchownie kojącego brzmienia owych nauk, znajdują się one być daleko od prawdziwego przesłania buddyzmu na temat autentycznej wolności. mobi2.jpg epub.jpg pdf2.jpg
Wewnętrzna przemiana mobi2.jpg epub.jpg pdf2.jpg
Wizja i rutyna - klucz do utrzymania się na buddyjskiej ścieżce leży w ludzkiej umiejętności trwania w metodycznej i rutynowej praktyce medytacji i doskonalenia umysłu, bez tracenia widoku ostatecznego, transcendentnego celu praktyki. mobi2.jpg epub.jpg pdf2.jpg
W obronie kambodżańskich lasów - Jednymi z ostatnich obrońców przyrody w Kambodży, w trakcie gdy rząd przygląda się, a czasem wspiera wycinkę lasów, są już tylko mnisi i nieliczni aktywiści. Bhikkhu Bodhi przedstawia ich krótką historię. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
W poszukiwaniu sensu - W świecie coraz bardziej zdominowanym cudami postępu naukowego i czarem technologicznych innowacji, możemy z łatwością stracić kontakt z istotnym ludzkim dążeniem do odnalezienia ostatecznego, transcendentnego sensu życia. Nauki Buddhy oferują zarówno ten transcendentny cel, na który możemy nakierować swoje życie, jak i praktyczną metodę jego osiągnięcia. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Wprowadzenie do Dhammapady mobi2.jpg epub.jpg pdf2.jpg
Zagadnienie konfliktu - Wszyscy tęsknimy za szczęściem i zgodą, jednak większość świata wydaje się być związana strachem, agresją i konfliktem. Podczas gdy jako jednostki nie możemy mieć nadziei na wyleczenie problemów świata w krótkim czasie, to ciągle możemy w dużej mierze zrobić coś, co przyniesie bezpośrednią pomoc i będzie miało niezmierną moc: postępować w swoim życiu z życzliwością i współczuciem. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg