ajahn_brahmali.png

Ajahn Brahmali urodził się w Norwegii w 1964 roku. Po raz pierwszy zainteresował się buddyzmem i medytacją po wizycie w Japonii, gdy miał dwadzieścia kilka lat. Po uzyskaniu dyplomów w dziedzinie inżynierii, a także finansów, rozpoczął mnisi trening jako anagārika (przestrzeganie ośmiu wskazań) w klasztorach buddyjskich Amaravati i Chithurst w Anglii.

Po zetknięciu się z naukami Ajahna Brahma postanowił kontynuować swój trening w Australii w klasztorze Bodhinyana, dokąd przeniósł się w 1994 roku, a w 1996 został wyświęcony na bhikkhu (mnicha) – Ajahn Brahm został jego nauczycielem. W roku 2015, po 20 latach spędzonych jako wyświęcony mnich, uzyskał tytuł Maha Thera (pāḷi: Maha – wielki, Thera – starszy).

Ajahn Brahmali posiada rozległą wiedzę na temat języka pāḷi oraz samych sutt. Bhikkhu Bodhi, który przetłumaczył większość kanonu pāḷijskiego na język angielski dla wydawnictwa Wisdom Publications, określił go jako jednego z głównych pomocników biorących udział w niedawnym tłumaczeniu książki „The Numerical Discourses of the Buddha”, która jest kompletnym przekładem Anguttara Nikāyi. Ajahn Brahmali opublikował dwa eseje na temat współzależnego powstawania oraz – z Bhante Sujato – książkę pt. „Authenticity of the Early Buddhist Texts” (na temat autentyczności tekstów wczesnobuddyjskich), wydaną przez Buddhist Publication Society.

Mnisi z Buddyjskiego Towarzystwa Zachodniej Australii (Buddhist Society of Western Australia) często zwracają się do niego po wyjaśnienia na temat Vinayi (reguły mnisiej) oraz sutt. Bardzo doceniają też jego wykłady dotyczące sutt i języka pāḷijskiego. Ponadto Ajahn Brahmali odegrał znaczącą rolę w większości projektów budowlanych i konserwacyjnych w klasztorze Bodhinyana oraz w nowo powstałej posiadłości Hermit Hill w Serpentine.

Oprócz wykładów w centrum Dhammaloka w Perth, Ajahn Brahmali wraz z Ajahnem Sujato przeprowadzili w latach 2014 i 2015 dwa kursy na temat wczesnego buddyzmu, odradzania się oraz kammy.

Jasne i treściwe mowy Ajahna Brahmali sprawiają, że nauki Buddhy stają się łatwo dostępne dla wszystkich. Jego działalność w Australii obejmuje wykłady oraz odosobnienia połączone ze studiowaniem sutt. Gdy w miarę lat stawał się coraz popularniejszy w Australii, wieść o nim zaczęła docierać również za granicę. Rozpoczął podróże do Singapuru, Indonezji i Sri Lanki, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Tłumaczenia artykułów Ajahna Brahmali

Wersja na stronie DOWNLOAD
Akankheyya Sutta – Mowa o oczekiwaniach - Ajahn Brahmali omawia suttę ze zbioru Majjhima Nikāya (MN.006). mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Bhayabherava Sutta – Mowa o bojaźni i trwodze - Ajahn Brahmali omawia suttę ze zbioru Majjhima Nikāya (MN.004). mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Czym jest szczodrość - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dhammadāyāda Sutta – Mowa o tych, którzy dziedziczą Dhammę - Ajahn Brahmali omawia suttę ze zbioru Majjhima Nikāya (MN.003). mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Mowa Dhammy 01.01.2023 - Nagranie mowy Dhammy i sesji medytacyjnej odbyło się 01.01.2023 w ramach comiesięcznych spotkań z Australijską Sanghą BSWA. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Mowa Dhammy 31.12.2023 - Nagranie mowy Dhammy i sesji medytacyjnej odbyło się 31.12.2023 w ramach comiesięcznych spotkań z Australijską Sanghą BSWA. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Najważniejsze pytanie - Ajahn Brahmali stara się odpowiedzieć na pytanie o sens istnienia, czyli coś na czym powinno nam choć trochę zależeć. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Paññā, mądrość - medytacja, mowa Dhammy, Q&A w Warszawie - Tematem przewodnim spotkania jest jedna z pięciu zdolności duchowych (pali: indriya) i jest nią mądrość (paññā) mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Pogląd, który uwalnia - Mowa Ajahna Brahmalego z kanału YT Czcigodnej Candy. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Saddhā, przekonanie, wiara - medytacja, mowa Dhammy, Q&A w Łodzi - Tematem przewodnim spotkania jest jedna z pięciu zdolności duchowych (pali: indriya) i jest nią racjonalne przekonanie/wiara (saddhā) mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Samādhi, skupienie - medytacja, mowa Dhammy, Q&A w Krakowie - Tematem przewodnim spotkania jest jedna z pięciu zdolności duchowych (pali: indriya) i jest nią skupienie, nieporuszoność (samādhi) mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Sens życia - Wykład Ajahna Brahmalego w Krakowie, z 23 czerwca 2022 o sensie życia, medytacji i suttach. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Sati, uważność, pomność - medytacja, mowa Dhammy, Q&A w Gliwicach - Tematem przewodnim spotkania jest jedna z pięciu zdolności duchowych (pali: indriya) i jest nią uważność, pomność (sati) mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Ułuda - Ułuda oznacza: nie widzieć rzeczy zgodnie z rzeczywistością, być w ciemności, nie wiedzieć, dokąd się idzie, niezdarnie się poruszać, wciąż szukać drogi. To wszystko zjawiska związane z iluzją. Jedną z podstawowych zasad w buddyzmie jest podążanie od stanu, w którym nie widzimy rzeczy w odpowiedni sposób, do Przebudzenia. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Viriya, energia, motywacja - medytacja, mowa Dhammy, Q&A we Wrocławiu - Tematem przewodnim spotkania jest jedna z pięciu zdolności duchowych (pali: indriya) i jest nią energia, motywacja (viriya) mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Wywiad z Ajahnem Brahmalim - Krótki wywiad z Ajahnem Brahmalim w klasztorze Bodhinyana, w którym opatem jest Ajahn Brahm. Tematy poruszane to między innymi Vinaya, kontrowersje związane z wyświecaniem bhikkhuni (mniszek), korupcji w Sandze, strukturze i systemie demokratycznym w zakonie oraz inne. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg