Wersja na stronie DOWNLOAD
Bhayabherava Sutta – Mowa o bojaźni i trwodze - Ajahn Brahmali omawia suttę ze zbioru Majjhima Nikāya (MN.004). mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dhammadāyāda Sutta – Mowa o tych, którzy dziedziczą Dhammę - Ajahn Brahmali omawia suttę ze zbioru Majjhima Nikāya (MN.003). mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Najważniejsze pytanie - Ajahn Brahmali stara się odpowiedzieć na pytanie o sens istnienia, czyli coś na czym powinno nam choć trochę zależeć. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Ułuda - Ułuda oznacza: nie widzieć rzeczy zgodnie z rzeczywistością, być w ciemności, nie wiedzieć, dokąd się idzie, niezdarnie się poruszać, wciąż szukać drogi. To wszystko zjawiska związane z iluzją. Jedną z podstawowych zasad w buddyzmie jest podążanie od stanu, w którym nie widzimy rzeczy w odpowiedni sposób, do Przebudzenia. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Wywiad z Ajahnem Brahmalim - Krótki wywiad z Ajahnem Brahmalim w klasztorze Bodhinyana, w którym opatem jest Ajahn Brahm. Tematy poruszane to między innymi Vinaya, kontrowersje związane z wyświecaniem bhikkhuni (mniszek), korupcji w Sandze, strukturze i systemie demokratycznym w zakonie oraz inne. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg