Ajahn Brahm - wikihasło

brahm.jpg

Czcigodny Ajahn Brahmavamso Mahathera (znany jako Ajahn Brahm), właściwie Peter Betts, urodził się w Londynie 7 sierpnia 1951 roku. Obecnie Ajahn Brahm jest opatem klasztoru Bodhinyana w Serpentine w Australii Zachodniej, Dyrektorem ds. Duchowych Buddyjskiego Towarzystwa Stanu Australia Zachodnia, Doradcą ds. Duchowych przy Buddyjskim Towarzystwie Stanu Wiktoria, Doradcą ds. Duchowych przy Buddyjskim Towarzystwie Stanu Australii Południowej, Patronem Duchowym Bractwa Buddyjskiego w Singapurze oraz Patronem Duchowym ośrodka Bodhikusuma Centre w Sydney.

Młodość
Ajahn Brahm urodził się w rodzinie robotniczej, w końcu lat 60. uzyskał stypendium i rozpoczął studia na wydziale fizyki teoretycznej Uniwersytetu Cambridge. Po ukończeniu studiów przez rok uczył w szkole średniej. Po roku wyjechał do Tajlandii i został mnichem oraz uczniem Czcigodnego Ajahna Chaha Bodhinyany Mahathery.

Studia i święcenia
Ajahn Brahm został wyświęcony na mnicha w Bangkoku w wieku dwudziestu trzech lat przez opata świątyni Wat Saket. Przez dziewięć lat studiował i praktykował w tradycji pustelników leśnych pod okiem Czcigodnego Ajahna Chaha.

Przyjazd do Australii
Czcigodny Brahm został zaproszony przez Buddyjskie Towarzystwo Stanu Australia Zachodnia do przyjazdu do Perth, gdzie miał pomagać Ajahnowi Jagaro w nauczaniu. Początkowo obaj mieszkali w starym domu na przedmieściach miasta w North Perth, lecz pod koniec 1983 roku zakupili 97 akrów (393 000 m²) zalesionej ziemi rolnej we wzgórzach Serpentine na południe od Perth. Miał tam później powstać klasztor Bodhinyana (od imienia mistrza obu nauczycieli, Ajahna Chaha Bodhinyany), który stał się pierwszym ściśle buddyjskim klasztorem na półkuli południowej i gdzie mieszka dziś największe w Australii zgromadzenie mnichów buddyjskich.

Początkowo na zakupionym terenie nie było żadnych zabudowań, a ponieważ w Perth była wówczas jedynie garstka buddystów, która nie mogła zgromadzić zbyt wielkich środków, mnisi sami zaczęli budować, by zaoszczędzić na kosztach. W ten sposób Ajahn Brahm nauczył się instalatorstwa i murarstwa i sam zbudował wiele z obecnych budynków klasztoru.

Przywództwo
W 1994 roku Ajahn Jagaro zwolnił się z wykonywanych obowiązków, a rok później zrzucił szaty mnisie. Ciężar prowadzenia ośrodka spadł nagle na Ajahna Brahma, który po pewnych wahaniach zabrał się do dzieła z dużym entuzjazmem. Wkrótce posypały się zaproszenia do innych części Australii i Azji Południowo-Wschodniej; Ajahn Brahm był ceniony za doskonałe nauki i za poczucie humoru. Wystąpił na Międzynarodowym Szczycie Buddyjskim w Phnom Penh w 2002 roku i na trzech Globalnych Konferencjach Buddystyjskich. Mimo uznania na forach publicznych Ajahn Brahm nadal poświęcał czas i uwagę osobom ciężko chorym i umierającym, więźniom oraz wszystkim tym, którzy chcieli się nauczyć medytacji; nie zaniedbywał również swojej Sanghi mnichów w Bodhinyana.

Ajahn Brahm odegrał również wielką rolę w dziele stworzenia klasztoru żeńskiego Dhammasara w Gidgegannup, położonego w górach na północny-wschód od Perth, który stał się całkowicie niezależnym ośrodkiem; jego obecną opatką jest australijska mniszka, która praktykowała w Sri Lance, Siostra Vayama.

Osiągnięcia
Jeszcze jako początkujący mnich Ajahn Brahm został poproszony o stworzenie anglojęzycznego przewodnika po buddyjskich przepisach życia monastycznego (vinaya); stał się on z czasem podstawą reguły w wielu klasztorach Theravady w krajach zachodnich.

Obecnie Ajahn Brahm jest opatem klasztoru Bodhinyana w Serpentine w Australii Zachodniej, Dyrektorem ds. Duchowych Buddyjskiego Towarzystwa Stanu Australia Zachodnia, Doradcą ds. Duchowych przy Buddyjskim Towarzystwie Stanu Wiktoria, Doradcą ds. Duchowych przy Buddyjskim Towarzystwie Stanu Australii Południowej, Patronem Duchowym Bractwa Buddyjskiego w Singapurze oraz Patronem Duchowym ośrodka Bodhikusuma Centre w Sydney.

W październiku 2004 roku Uniwersytet im. Curtina przyznał Ajahnowi Brahmowi Medal Johna Curtina za jego osiągnięcia i zasługi dla całego społeczeństwa Australii. Obecnie Ajahn Brahm pracuje z mnichami i mniszkami wszystkich tradycji buddyjskich nad stworzeniem Stowarzyszenia Sanghi Australijskiej.

Ajahn Brahm jest autorem książek: Opening the Door of Your Heart: And Other Buddhist Tales of Happiness (którą publikowano później pod tytułem Who Ordered This Truckload of Dung?: Inspiring Stories for Welcoming Life's Difficulties), oraz Mindfulness, Bliss, and Beyond: A Meditator's Handbook.

Tłumaczenia artykułów Ajahn Brahmavamso

Wersja na stronie DOWNLOAD
Ajahn Brahm na sprzedaż mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Bądź radufny mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Brak lęku mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Buddyjska postawa wobec zmysłowości mobi.jpg epub.jpg pdf2.jpg
Buddyzm a nauka - Autor na różnych przykładach pokazuje zbieżności pomiędzy nauką a buddyzmem, pokazuje, że buddyzm to droga czysto naukowa - która prowadzi do odkrycia całej prawdy odnośnie oświecenia, szczęścia i wielu innych ludzkich aspektów życia. mobi.jpg epub2.jpg pdf.jpg
Buddyzm a wojna w Ukrainie - Ajahn Brahm odnosi się do aktualnych wydarzeń w świecie, w Ukrainie i związanymi z pandemią. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Buddyzm i chrześcijaństwo mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Buddyzm i psy mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Buddyzm i śmieci mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Buddyzm Wielkiego Wybuchu mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Budowanie domu spokoju mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Celebrowanie niepewności mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Cztery sposoby na to jak odpuścić mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Czy istnieje niebo i piekło mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Czy jestem wystarczająco dobry?
Czym jest Nibbāna? mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Czy życie jest do bani? mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Decyzje mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Depresja mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dhamma singli mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dlaczego ludzie czynią zło? mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dlaczego ludzie tu przychodzą mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dlaczego tu jesteśmy? mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dobrobyt mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dowcip medytacyjny mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Droga do prawdy ostatecznej mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Gdyby Jezus i Buddha spotkali się mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak być obecnym tu i teraz mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak być szczęśliwym w samotności mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak dawać nie biorąc nic w zamian mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak doświadczyć poprzednich wcieleń mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak mieć dobre relacje z życiem mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak odpuścić ból przeszłości mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak pokonać fobię mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak powstrzymać natłok myśli mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak przekazać te nauki innym mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak radzić sobie z bólem podczas medytacji mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak radzić sobie z chronicznym bólem mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak radzić sobie ze złymi wspomnieniami mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak radzić sobie ze zmęczeniem mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak radzić sobie z ludźmi, którzy nas drażnią mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak radzić sobie z uzależnieniami mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak reagować na nękanie mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak to jest być mnichem lub mniszką? mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak zasypiać mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak zmniejszyć stres mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak zmotywować się do medytacji mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jhāny mobi.jpg epub2.jpg pdf.jpg
Kontemplacja śmierci mobi2.jpg epub2.jpg pdf.jpg
Korzyści płynące z ciszy mobi2.jpg epub2.jpg pdf.jpg
Kto to jest bodhisatta mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Medytacja na vesak 2022 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Medytacja miłującej dobroci mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Medytacja odpuszczania mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Medytacja prowadzona mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Medytacja prowadzona - oddech mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Medytacja to nie koncentracja mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Medytacja ze spokojomierzem mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Mniszki (Bhikkhuni) mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Moja przeszłość nie należy do mnie mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Motywacja mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Najszczęśliwsze lata twojego życia mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Niepewność mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
NIE wszędzie dobrze gdzie nas nie ma mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Ocena braku siebie mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
O popełnianiu błędów mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Opowieści buddyjskie mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Opowieść o mnichu z nadprzyrodzonymi mocami mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Opowieść o słoniu, czyli dlaczego warto otaczać się spokojnymi ludźmi mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
O radzeniu sobie z emocjami mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
O radzeniu sobie z trudnymi ludźmi mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
O wychowywaniu dzieci mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Pięć przeszkód (nīvaraṇa) mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Podaruj sobie spokój, życzliwość i wybaczenie mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Podstawowa metoda medytacji mobi.jpg epub.jpg pdf.jpg
Pokochać cierpienie mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Porównanie do filiżanki mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Postawa buddyjska a ból mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Poszukiwanie szczęścia mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Przekraczanie granic mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Przywiązanie mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Reinkarnacja, czyli znowu to samo mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Różne szkoły buddyjskie mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Sens życia według Ajahna Brahma mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Sekret mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Słuchanie mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Spokój i zawirowania mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Spokój to najwyższe szczęście mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Sukces bez stresu mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Sztuka słuchania mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Śmierć i żałoba mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
To również przeminie mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Tragiczne zdarzenia we współczesnym świecie mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Ucieczka z więzienia mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Umysł - wykonawca i wiedzący mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Uważność mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
W jak wybaczenie mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Właściwa mowa mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Woń wyzwolenia mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Wywiad z Ajahnem Brahmem mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Zmiana mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Zrozumieć problem samobójstwa mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Życie z sensem, umieranie z radością mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg