pobrane.jpg

Reportaż o wizycie Ajahn Chah'a w Angli pod koniec lat 70-tych gdy Ajahn Sumedho i jego uczniowie stworzyli pierwszy klasztor leśnej tradycji w Chithurst.

Mała miejscowość w hrabstwie West Sussex ma do czynienia ze zwiększona liczebnością mnichów buddyjskich w szafranowych szatach. Pojawili się tam by utworzyć swój pierwszy klasztor na Zachodzie, który szkoliłby według ścisłej tradycji leśnej. Jedną z podstaw ich tradycji jest poleganie na lokalnych mieszkańcach, gdy chodzi o pożywienie z jałmużny. W jaki sposób mieszkańcy Sussex zareagują, gdy kolumna mnichów złoży im wizytę z ich pustymi miskami na jałmużnę. Sprawozdanie to próbuje wyjaśnić, co się działo i dlaczego oraz jaka była reakcja lokalnych mieszkańców wsi na swoich nowych sąsiadów.

Film ten wprowadza podstawowe założenia tradycji Theravādy, przedstawiając i wyjaśniając je lokalnej społeczności w Sussex. Świetny pomysł i znakomita treść, z narracją stylizowaną na dokumenty BBC. Oprócz pojawienia się nieżyjącego już Ajahn Chah'a w filmie widać także młodego Ajahn Sumedho, jak też kilka ciekawych postaci i konwersacji (np z lokalnym kaznodzieją, etc).

Tłumaczenie filmu: Portal Sasana.pl

Część 1:

Część 2: