Załącznik

Cāritta- i vāritta-sila

można jedynie odnaleźć w Komentarzach takich, jak Vis.M. 1, itp., jednak nauki przez nie wyrażane są często wspomniane we wczesnych tekstach Sutt jako karanīya oraz akaranīya (np. w A. II, 16).

POWRÓT