Cetanā

Wola, zamiar, jest jednym z siedmiu Czynników Mentalnych (cetasika), które są nierozerwalnie związane ze wszystkimi świadomościami. Są to:

W odniesieniu do karmicznej woli (tzn. zdrowej i szkodliwej karmy) jest powiedziane w A.VI,13: "Wola jest działaniem (karma) dlatego mówię, o mnisi: tak długo jak powstaje wola, osoba dokonuje działania, czy to za sprawą ciała, mowy, czy umysłu." Szczegóły patrz: pat.iccasamuppāda (10), karma.

POWRÓT