Cetasika

Czynniki Mentalne, przedmioty mentalne, to te towarzyszące czynniki mentalne, które są powiązane z jednocześnie powstającą Świadomością (citta = viññān.a) i warunkowane przez jej obecność.

Podczas gdy w Suttach wszystkie zjawiska istnienia są zebrane w pięć skupisk:

  • ciało,
  • uczucie,
  • percepcja,
  • formacje mentalne i
  • świadomość (patrz khandha),

Abhidhamma opisuje je jako trzy bardziej filozoficzne aspekty:

Dlatego Czynniki Mentalne (cetasika) obejmują 52 towarzyszące czynniki mentalne:

  • uczucie,
  • percepcję i
  • 50 formacji mentalnych.

Spośród nich 25 to wzniosłe cechy (karmicznie zdrowe lub neutralne), 14 jest karmicznie szkodliwe, zaś 13 jest karmicznie neutralne a ich karmiczna właściwość zależy od tego, czy są one związane ze zdrową, szkodliwą czy neutralną świadomością. Szczegóły patrz: Tabela II, porównaj cetana, (Załącznik)

POWRÓT