Załącznik

Cetasika

Termin ten pojawia się dość często we wczesnych tekstach Sutt, jednak jedynie jako przymiotnik (np. cetasikam sukham itp.) lub czasami jako rzeczownik w liczbie pojedynczej (np. D.1, str. 213, PTS).

Jako określenie na czynniki mentalne lub składniki towarzyszące świadomości (citta-sampayuttā dhammā) często pojawia się w Dhs. (§ 1189, 1512) jako cetasika-dhamma, podczas gdy w Vis.M., Abh. S., itp. termin cetasika jest także stosowany jako rzeczownik w znaczeniu zjawiska umysłu.

POWRÓT