Ceto-vimutti

Wyzwolenie Umysłu. W najwyższym znaczeniu oznacza owoc stanu Arahata (patrz ariya-puggala) a w szczególności związane z nim skupienie. Jest często wiązane z Wyzwoleniem poprzez Mądrość (paññā-vimutti), np. w Dziesięciu Mocach doskonałego (patrz dasa-bala), patrz vimokkha I.

Jest także nazywane Niewzruszonym Wyzwoleniem Umysłu (akuppa-ceto-vimutti), następnie Nieograniczonym Wyzwoleniem Umysłu (appamāna-ceto-vimutti), uwoleniem umysłu od warunków istnienia lub Pozbawionym Oznak Wyzwoleniem Umysłu (animittā-ceto-vimutti), Uwolniem Umysłu od Dodatków (ākincañña-ceto-vimutti) ponieważ ten stan umysłu jest odpowiednio wolny od trzech brzemion, warunków i dodatków, czyli od chciwości, nienawiści i niechęci. Jest też nazywany Pustym Wyzwoleniem Umysłu (suññatā-ceto-vimutti) ponieważ jest ich pozbawiony, pusty lub wolny od nich .

W bardziej szczegółowym znaczeniu nieograniczone wyzwolenie umysłu jest nazwą na cztery niezmierzone stany, czyli miłującą dobroć, współczucie, życzliwą radość i bezstronność (patrz brahma-vihāra). Wyzwolenie umysłu od dodatków oznacza Sferę Nicości (ākiñcaññāyatana patrz jhāna 7). Wyzwolenie umysłu od warunków istnienia oznacza wyzwolenie umysłu wywołane brakiem uwagi dla wszystkich warunków istnienia. Puste wyzwolenie umysłu oznacza wyzwolenie spowodowane kontemplacją braku-ja. Więcej szczegółów patrz M.43.

POWRÓT