Citta

Umysł, Świadomość, Stan Świadomości, jest synonimem mano i viññān.a (patrz khandha i Tabela I). Dhs. dzieli wszystkie zjawiska na Świadomość (citta), Składniki Mentalne (cetasika) i Ciało (rūpa).

W Adhicitta, czyli Wyższej Umysłowości oznacza skupiony i wyciszony umysł oraz stanowi jeden z trzech Treningów (sikkhā).

Skupienie (lub nasilenie) świadomości jest jedną z czterech Dróg do Mocy (iddhi-pāda).

POWRÓT