Tytuł: Sutta o Atanatiyi

O autorze: Siristru

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

DN.32

Āṭānāṭiya Sutta

Sutta o Atanatiyi

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie:


Tak oto słyszałem:

Pewnego razu Błogosławiony przebywał na Sępim Szczycie, nieopodal Rajagaha.

W tym czasie czterech wielkich królów1 postawiwszy straże w każdej z czterech ćwiartek, wraz z wielkimi armiami Yakkhów, Gandhabbów, Kumbhandów, Nag; postawiwszy żołnierzy; postawiwszy w czterech stronach barykady obsadzone żołnierzami, przybyli przed oblicze Błogosławionego. Kiedy minęła większość nocy, rozświetliwszy cały Sępi Szczyt oddali cześć Błogosławionemu i zasiedli przed Nim. Niektórzy spośród sług Yakkhów, oddawszy cześć Błogosławionemu, usiadło; niektórzy wymieniwszy pozdrowienia z Błogosławionym przyjacielskimi i grzecznymi słowy, usiadło, inni oddawszy cześć ze złączonymi dłońmi, usiadło, inni wypowiedziawszy swe imię i rodowód, usiadło, inni usiedli w milczeniu.

Wtedy wielki Król Vessavana2, siedząc, rzekł do Błogosławionego:

"O, czcigodny (Bhante), zebrali się tutaj znakomici Yakkhowie nie radzi Błogosławionemu, są tutaj także znakomici Yakkhowie radzi Błogosławionemu. Zebrali się tutaj Yakkhowie średniej rangi nie radzi Błogosławionemu, są tutaj także Yakkhowie średniej rangi radzi Błogosławionemu. Zebrali się tutaj Yakkhowie niższej rangi nie radzi Błogosławionemu, są tutaj także Yakkhowie niższej rangi radzi Błogosławionemu. Yakkhowie, Bhante, z zasady, nie są radzi Błogosławionemu. Jaki jest tego powód?"

"To dlatego iż Błogosławiony naucza Dhammy powstrzymywania się od zabijania, kradzieży, złego, seksualnego prowadzenia się, fałszywej mowy i zażywania intoksyków. Dla nich [dla Yakkhów] takie nauki są niemiłe i przykre."

"Na pewno, Bhante, są [wśród Yakkhów] uczniowie Błogosławionego. Często przebywają się w dżunglach i leśnych ostępach gdzie nie rozlega się żaden dźwięk, żaden tumult, gdzie wiatr nie przynosi ludzkich głosów. Są znakomici Yakkhowi, którzy nawiedzają te lasy, nie mający wiary w słowa Błogosławionego.

"Bhante, niechaj Błogosławiony nauczy Atanaty3 [słów] ochrony, by uspokoić niespokojnych Yakkhów, by mnisi, ludzie świeccy mogli pozostać wolni, chronieni i spokojni."

Błogosławiony dał swe przyzwolenie milcząc. Wtedy wielki Król Vessavana, zrozumiawszy, że Błogosławiony przyzwala, rozpoczął recytację ochronnej Atanatiyi:

1. "Cześć Vipassi, Posiadaczowi Oka (Mądrości) i blasku. Cześć Sikhi Współczującemu wszystkim istotom.

2. "Cześć Vessabhu wolnemu od wszystkich skaz i posiadaczowi ascetycznej energii. Cześć Kakusandzie, zwycięzcy (pięciokrotnych) hord Mary.

3. "Cześć Konagamanie, który zmył wszystkie skazy i wiodącego świętobliwe życie. Cześć Kassapie, który jest w pełni wolny od wszystkich skaz.

4. "Cześć Angirasie, synowi Sakyów, pełnemu blasku, który ogłosił Dhammę, rozpędzającą wszystkie cierpienia.

5. "Ci w świecie, którzy wygasili [płomienie pożądania] i dostrzegli poprzez wgląd (medytację), rzeczy jakimi są naprawdę, nigdy nikogo nie pomówią; są potężnymi ludźmi, wolnymi od strachu.

6. "Gotama, drogi bogom i ludziom, obdarzony wiedzą i cnotą,4 potężny i nieustraszony, wszyscy oddajmy Mu cześć.

7-8. "Kiedy lśniące Słońce — potomek Aditi — powstaje w swym pełnym kręgu, wtedy noc ustaje i nadchodzi [pora] zwana dniem. Kierunek w którym wstaje Słońce (to Wschód). Istnieje tam ocean głęboki i szeroki.

9. "To — rozciągająca się płachta wody — jest znane jako ocean. Tam gdzie rozpoczyna się wschód (na Wschód od Góry Meru), powiadają, ta ćwiartka to Wschód.

10. "Strażnikami tej ćwiartki są król zwany Dhatarattha wraz z orszakiem sług. Jest on suwerenem Gandhabbów.

11. "Jako sługa Ghandhabbów raduje się ich pieśnią i tańcem. Wielu jest jego (Datharatty) synów, wszyscy jednego imienia, tak oto słyszałem.

12-13. "Jest ich osiemdziesiąt i dziesięć i jeden, ich imię Inda, wszechmocni są oni. Oni także, w obliczu Buddhy — krewni Słońca, potężni i nieustraszeni — oddają Mu hołd już z daleka: "Cześć tym, którzy są wyjątkowi spośród rodzaju ludzkiego; chwała tym, najszlachetniejszym z ludzi."5

14-15. "Przez twą wszechwiedzę,6 spoglądasz (na rodzaj ludzki wszechwiedzącym okiem), nawet nie-ludzie oddają Ci cześć. Często to słyszeliśmy. Dlatego prosimy Yakkhów by oddali cześć Gotamie, Zwycięzcy. By rzekli: 'Czcimy Gotamę, Zwycięzcę, czcimy Gotamę obdarzonego wiedzą i cnotą.'"

16-18. "Kierunek z którego usunięto peta (głodne duchy), oszczerców, morderców, przerażających bandytów i istoty występne, ten kierunek (z prawej strony Góry Meru) jest zwany ćwiartką Południową. Strażnikami tej ćwiartki są wielki król zwany Virulha wraz z orszakiem sług. Jest on suwerenem Kumbhandów. Jako sługa Kumbhandów raduje się ich pieśnią i tańcem.

19. "Wielu jest jego (Virulhi) synów, wszyscy jednego imienia, tak oto słyszałem. Jest ich osiemdziesiąt i dziesięć i jeden, ich imię Inda, wszechmocni są oni."

20. "Oni także, w obliczu Buddhy — krewni Słońca, potężni i nieustraszeni — oddają Mu hołd już z daleka: "Cześć tym, którzy są wyjątkowi spośród rodzaju ludzkiego; chwała tym, najszlachetniejszym z ludzi.''

21-22. "Przez twą wszechwiedzę, spoglądasz (na rodzaj ludzki wszechwiedzącym okiem), nawet nie-ludzie oddają Ci cześć. Często to słyszeliśmy. Dlatego prosimy Yakkhów by oddali cześć Gotamie, Zwycięzcy. By rzekli: 'Czcimy Gotamę, Zwycięzcę, czcimy Gotamę obdarzonego wiedzą i cnotą.'"

23-24. "Kiedy lśniące Słońce — potomek Aditi — zachodzi w swym pełnym kręgu, wtedy dzień ustaje i nadchodzi [pora] zwana nocą. Kierunek w którym zachodzi Słońce (to Zachód). Istnieje tam ocean głęboki i szeroki."

25. "To — rozciągająca się płachta wody — jest znane jako ocean. Tam gdzie rozpoczyna się zachód (na Zachód od Góry Meru), powiadają, ta ćwiartka to Zachód.

26. "Strażnikami tej ćwiartki są król zwany Virupakkha wraz z orszakiem sług. Jest on suwerenem Nag.

27. "Jako sługa Nag raduje się ich pieśnią i tańcem. Wielu jest jego (Virupakkhy) synów, wszyscy jednego imienia, tak oto słyszałem."

28-29. "Wielu jest jego (Virulhi) synów, wszyscy jednego imienia, tak oto słyszałem. Jest ich osiemdziesiąt i dziesięć i jeden, ich imię Inda, wszechmocni są oni. Oni także, w obliczu Buddhy — krewni Słońca, potężni i nieustraszeni — oddają Mu hołd już z daleka: "Cześć tym, którzy są wyjątkowi spośród rodzaju ludzkiego; chwała tym, najszlachetniejszym z ludzi.''

30-31. "Przez twą wszechwiedzę, spoglądasz (na rodzaj ludzki wszechwiedzącym okiem), nawet nie-ludzie oddają Ci cześć. Często to słyszeliśmy. Dlatego prosimy Yakkhów by oddali cześć Gotamie, Zwycięzcy. By rzekli: 'Czcimy Gotamę, Zwycięzcę, czcimy Gotamę obdarzonego wiedzą i cnotą."

32. "Tam gdzie leży zachwycające Uttarakuru (na Północnym Kontynencie), gdzie wznosi się przepiękna Góra Meru, tam też narodzili się ludzie oddani innym i pozbawieni pęt.

33. "Nie potrzebują siać zboża ani orać ziemi7. Kukurydza rośnie tam samorzutnie by ich zaspokoić.

34. "Ryż, oczyszczony z czerwonej ziemi i łusek, czysty i słodki jest gotowany w złotych naczyniach; tym oto się wspólnie pożywiają.

35. "Czynią z krów wierzchowce (na wzór koni)8 i ujeżdżając je wędrują z miejsca na miejsce.

36-37. "Czynią na użytek kobiet i mężczyzn, chłopców i dziewczynek, pojazdy i podróżują na nich z miejsca na miejsce.

38. "Jadąc na pojazdach (na słoniach i koniach) podróżują (Yakkhowie Króla Vessavany) w każdym kierunku.

39. "Król posiadający sługi posiada też słonie i konie na których jedzie. Posiada także niebiańskie rydwany, pałace i palankiny. Posiada przepiękne miasta w niebiańskich krainach.

"Ich nazwy to Atanata, Kusinata, Parakusinata, Natapuriya, Parakusitanata. Na Północ - miasto Kapilavata, na Połódnie9 - Janogha, i miasta zwane Navanavati, Ambara-ambaravati i królestwo Alakamanda. O, Szczęśliwy (adresowane do Buddhy), Kuvera (inne imię Vessavany) posiada królestwo zwane Visna, dlatego też wielki król Kuvera zwany jest Vessavana. Są Yakkhowie (w jego królestwie), którzy prowadzą poszukiwania i czynią je (wyniki poszukiwań) znanymi. Są to Tatola, Tattala, Tatotala, Ojasi, Tejasi, Tatojasi, Suro, Raja (Sura-raja) Arittho, Nemi (Arittha-nemi). Tam (w królestwie Visany) leży też jezioro Dharani gdzie deszczowe chmury (wylewając deszcz) napełniają je. Istnieje tam też hala zwana Bhagalavati gdzie gromadzą się Yakkhowie.

40. "Tam też (dookoła hali) rosną drzewa rodzące wieczne owoce. (Na tych drzewach) przebywa mnogości ptaków. Słychać tam zew pawi i czapli a także melodyjny głos kokil (indyjskich kukułek).

41. "Tam (w pobliżu jeziora) daje się słyszeć zew ptaków, wołających: 'Żyjcie! Żyjcie!' (jivamjivaka). Ptak Otthavacittaka ('W Górę Serca!'), leśne ptactwo, kraby i ptaki Pokkharasataka wędrują w leśnym listowiu.

42. "Daje się słyszeć zew papug, ptaków myna i ptaków dandamanavaka. Lotosowe jezioro Kuvery zachowuje swe piękno przez wszystkie pory roku.

43-44. "Ten kierunek (na północ od Góry Meru) jest zwany przez ludzi Północą. Strażnikami tej ćwiartki są wielki król zwany Kuvera wraz z orszakiem sług. Jest on suwerenem Yakkhów. Jako sługa Yakkhów raduje się ich pieśnią i tańcem.

45. "Wielu jest jego (Kuvery) synów, wszyscy jednego imienia, tak oto słyszałem. Jest ich osiemdziesiąt i dziesięć i jeden, ich imię Inda, wszechmocni są oni."

46. "Oni także, w obliczu Buddhy — krewni Słońca, potężni i nieustraszeni — oddają Mu hołd już z daleka: "Cześć tym, którzy są wyjątkowi spośród rodzaju ludzkiego; chwała tym, najszlachetniejszym z ludzi.''

47-48. "Przez twą wszechwiedzę, spoglądasz (na rodzaj ludzki wszechwiedzącym okiem), nawet nie-ludzie oddają Ci cześć. Często to słyszeliśmy. Dlatego prosimy Yakkhów by oddali cześć Gotamie, Zwycięzcy. By rzekli: 'Czcimy Gotamę, Zwycięzcę, czcimy Gotamę obdarzonego wiedzą i cnotą.'"

"O Szczęśliwy, oto jest ochronna Atanata by mnisi, ludzie świeccy mogli pozostać wolni, chronieni i spokojni."

"Jeśli każdy mnich lub mniszka czy ludzie świeccy poświęci swe serce nauce ochronnej Atanacie, doskonale powtarzając jej słowa, gdy jakikolwiek nieludzki mężczyzna czy kobieta Yakkhów, młodzież Yakkhów, ministrowie Yakkhów lub inni Yakkhowie lub słudzy Yakkhów; jakikolwiek nieludzki mężczyzna czy kobieta Gandhabbów, młodzież Gandhabbów, ministrowie Gandhabbów lub inni Gandhabbowie lub słudzy Gandhabbów; jakikolwiek nieludzki mężczyzna czy kobieta Kumbhandów, młodzież Kumbhandów, ministrowie Kumbhandów lub inni Kumbhandowie lub słudzy Kumbhandów; jakikolwiek nieludzki mężczyzna czy kobieta Nag, młodzież Nag, ministrowie Nag lub inni Nagowie lub słudzy Nag zapragneli by pójść z nim lub nią, lub stać, lub położyć się z nim lub nią z nieprawym zamiarem, taki nieczłowiek, O Szczęśliwy, nie otrzyma opieki w żadnym mieście lub państwach-miastach, nie otrzyma miejsca by móc w nim pozostać lub żyć w Królestwie Alakamanda. Nie będzie dozwolone towarzyszyć wizytom Yakkhów. Co więcej nie będzie akceptowany jako zięć, będzie obmawiany (zwróciwszy uwagę na jego zdeformowane zęby lub oczy lub inna część ciała) a nie ludzie założywszy mu na głowę misę, rozbiją ją (głowę) na siedem części.

"O, Szczęśliwy, istnieją nieludzie którzy są przerażający, żądni gwałtu, oddani zemście; ci nieludzie nie baczą ani na (czterech) wielkich królów, ani na ich ministrów ani na ich sługi. Znani są jako buntownicy powstali przeciwko (czterem) królom. Tak jak w królestwie Magadha, złodzieje nie baczą ani na króla Magadhę, ani na jego ministrów ani na ich sługi i są znani jako buntownicy powstali przeciwko królowi Magadha, tak są też nieludzie którzy są przerażający, żądni gwałtu, oddani zemście; ci nieludzie nie baczą ani na (czterech) wielkich królów, ani na ich ministrów ani na ich sługi. Znani są jako buntownicy powstali przeciwko (czterem) królom.

"O, Szczęśliwy, jeśli jakikolwiek nieludzki mężczyzna czy kobieta Yakkhów, młodzież Yakkhów, ministrowie Yakkhów lub inni Yakkhowie lub słudzy Yakkhów; jakikolwiek nieludzki mężczyzna czy kobieta Gandhabbów, młodzież Gandhabbów, ministrowie Gandhabbów lub inni Gandhabbowie lub słudzy Gandhabbów; jakikolwiek nieludzki mężczyzna czy kobieta Kumbhandów, młodzież Kumbhandów, ministrowie Kumbhandów lub inni Kumbhandowie lub słudzy Kumbhandów; jakikolwiek nieludzki mężczyzna czy kobieta Nag, młodzież Nag, ministrowie Nag lub inni Nagowie lub słudzy Nag odważą się pójść z mnichem lub mniszką lub ludźmi świeckimi, wtedy (napastowany) powinien poinformować, wykrzyczeć, wyznać imiona tych Yakkhów potężnym Yakkhom, ich dowódcom generałom mówiąc: 'Ten Yakkha pochwycił mnie, posiadł mnie, nękał mnie, napadł na mnie, skrzywdził mnie, skrzywdził mnie mocno i nie chciał puścić (mnie wolno)!'

"Kim są Yakkhowie, potężni Yakkhowie i ich dowódcy i generałowie (do których powinno zwrócić się z tymi słowy)?

49. Inda, Soma, i Varuna,
Bharadvaja, Pajapati,
Candana, Kamasettha także,
Kinnughandu, Nigahandu,

50. Panada, Opamanna także,
Devasata i Matali,
Cittasena i Gandhabba,
Nala, Raja, Janesabha,

51. Satagira, Hemavata,
Punnaka, Karatiya, Gula,
Sivaka, Mucalinda także,
Vessamitta, Yugandhara,

52. Gopala, Suppagedha także,
Hiri, Netti, i Mandiya,
Pañcalacanda, Alavaka,
Pajjunna, Sumana, Sumukha, Dadamukkha,
Wraz z Serisakka.

"Oto są Yakkhowie, potężni Yakkhowie, ich wodzowie i generałowie do których (napastowany) powinien zwrócić się, wykrzyczeć, wyznać imiona mówiąc: 'Ten Yakkha pochwycił mnie, posiadł mnie, nękał mnie, napadł na mnie, skrzywdził mnie, skrzywdził mnie mocno i nie chciał puścić (mnie wolno)!'

"Oto, o Szczęśliwy, jest ochronna Atanata dzięki której mnisi i mniszki i ludzie świeccy mogą pozostać wolni, chronieni i spokojni."

"O Szczęśliwy, teraz Cię opuścimy; mamy wiele obowiązków do spełnienia (tak rzekli czterej Wielcy Królowie)."

"O, Wielcy Królowie, oto czas byście odeszli" (odparł Buddha).

Wtedy czterej wielcy królowie wstali z miejsc, oddali cześć Błogosławionemu i okrążywszy Go po Jego prawej stronie, zniknęli. Spośród sług Yakkhów, powstawszy z miejsca, oddawszy cześć Błogosławionemu, okrążywszy Go, zniknęli; niektórzy wymieniwszy pozdrowienia z Błogosławionym przyjacielskimi i grzecznymi słowy, zniknęli, inni oddawszy cześć ze złączonymi dłońmi, zniknęli, inni wypowiedziawszy swe imię i rodowód, zniknęli, inni zniknęli w milczeniu.

Kiedy minęła noc Błogosławiony przemówił do mnichów: (Buddha opowiedział mnichom słowo w słowo to zostło powiedziane przez wielkiego Króla Vessavanę, zobacz wyżej 1 do 52.) "Uczcie się włożywszy serce, ochronnej Atanaty, stale czyńcie z niej użytek, zachowajcie ją w [swych] umysłach. Oto jest ochronna Atanata, o mnisi, zależnie od waszej pomyślności i cnoty, mnisi i mniszki i ludzie świeccy mogą pozostać wolni, chronieni i spokojni."

Tak, oto prawił Błogosławiony. Zadowoleni mnisi cieszyli serca słowami Błogosławionego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru