Dukkhatā

(abstr. rzeczownik od dukkha): Stan cierpienia, bolesność, nieprzyjemność, brak zadowolenia istnienia. "Istnieją trzy rodzaje cierpienia: (1) cierpienie bólu (dukkha-dukkhatā), (2) cierpienie wrodzone formacjom (sankhāra-dukkhatā), (3) cierpienie zmiany (viparin.āma-dukkhatā)." (S. XLV, 165; D. 33)

(1) jest cielesnym i mentalnym uczuciem bólu, który jest rzeczywiście odczuwany.

(2) odnosi się do przytłaczającej natury wszystkich formacji istnienia (tzn. wszystkich uwarunkowanych zjawisk) z powodu ich ciągłego powstawania i przemijania. Zaliczane są tu także doświadczenia związane z neutralnymi uczuciami.

(3) Odnosi się do przyjemnych cielesnych i mentalnych uczuć, "ponieważ są one przyczyną powstawania bólu w wyniku zmiany." (Vis.M. XIV, 34f)

POWRÓT